Мобилно меню

4.7894736842105 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (19 Votes)
В самото начало на този месец Висшата атестационна комисия при Министерския съвет е признала докторската титла на свещ. Теодор Божидаров Стойчев, който защити своята дисертация пред Специализираният научен съвет по теология (богословие) през м. юни т. г.

О. Теодор е роден на 4 юни 1973 г. в гр. Русе. Завършил е строителен техникум. След казармата записва през 1995 г. да учи свещената наука в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се дипломира през 2000 г. През същата година е ръкоположен за свещеник в гр. Варна, където служи до този момент към храмовете „Свето Успение Богородично” – старата, на който е и председател, и в храм „Св. Атанасий.” Женен е и има две деца – момиче на 11 г. и момче на 4 г.


На 15 февруари 2002 г. след успешно положени кандидат-докторантски изпити е зачислен за докторант по Свещено Писание на Новия Завет в Богословския факултет на СУ с научен ръководител доц. д-р Емил Трайчев. Междувременно с препоръка от своите преподаватели три месеца е бил на езиков курс в Регенсбург (Германия), където има възможност да ползва тамошните библиотеки. Също така няколко пъти посещава и твърде богатите богословски библиотеки в Прага, където допълва необходимата литература за докторската му теза „Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни”.

Изборът на темата се дължи на изключителното място, което заема Христовият кръст, тоест изкупителната смърт на Иисус Христос на кръста, в богословието на св. апостол Павел. Поставеният за разглеждане проблем се е постарал да го разгледа в широкия контекст на изворовата литература от времето 200 г. пр. Хр. – 200 г. сл. Хр., както и в светлината на Corpus Paulinum, което дава възможност за един цялостен поглед върху сотириологичната значимост на Христовата смърт. Обърнато е внимание на цялостното благовестие на св. апостол Павел за Христовата изкупителна смърт, като е проследена връзката между другите послания и това до галатяни. В тази рамка е включен и сложният дискурс за значението на Закона както в юдаизма, така и в посланията на апостола на народите – св. Павел. Това са важни въпроси, на които съвременната библеистика отделя особено внимание с оглед на реалния и болезнен проблем, съществуващ в ранната църковна община и свързан със спазването на Закона. Всичко това има за цел да разкрие сотириологичната централност на смъртта на Господ Иисус Христос за богословието на св. апостол Павел като събитие, което може с основание да бъде определено като есхатологична новост.

Свещ. Теодор Стойчев има публикации както по темата на дисертацията си (вж. Сотириологичната значимост на Христовия кръст според Гал. 3:13. В: - Сборник „Религия, образование и общество за един мирен свят”. Кърджали, 2003, с. 144-150; Има ли нова перспектива в богословието на св. ап. Павел? /под печат/. Св. ап. Павел в светлината на 4QMMT /под печат/), така и извън темата (Канонична култура. - В: Сборник „Канон и култура”. Варна, 2007, с. 75-85. Канон и култура /под печат/).

Нека му е честита титлата! И никога да не занемарява дарбата, която му е дадена!


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9wf3 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Стреми се с всички сили да проникнеш със сърцето си дълбоко в църковните чтения и пения и да ги издълбаеш върху скрижалите на сърцето си.

Игумен Назарий