Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (100 Votes)

191655489 5068598496492248 1929527014959146786 nНа свое заседание от 17 май 2021 г. Академичният съвет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ е отличил дългогодишния преподавател в Православния богословски факултет на университета проф. д-р Димитър Маринов Киров със званието почетен професор на този факултет, на който той редица мандати е също декан и заместник-декан. Според решението на АС това отличие е дадено на проф. Д. М. Киров за „неговия значим принос за популяризиране, издигане и утвърждаване на името на ПБФ на ВТУ“.

Проф. д-р Димитър Маринов (Попмаринов) Киров е роден на 6 ноември 1955 г. в с. Българско Сливово, Свищовско. Завършва средно образование в гр. Русе и Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (1980-1985 г.) в гр. София. Специализира в Ленинградската духовна академия, където защитава кандидатска (докторска) дисертация през 1987 г. От 1987 г. до 1989 г. работи във външния отдел на Св. Синод на Българската православна църква, а от 1990 до 1991 г. е началник на кабинета на Българския патриарх Максим.

При основаването на Православния богословски факултет на Великотърновския университет през 1991 г. Д. М. Киров е поканен от първия декан проф. д-р Тотю Коев за преподавател, като от 1991 до 2021 г. преминава през всички академични длъжности – от асистент до професор. През декември 2020 г. проф. Киров излиза в пенсия, но продължава да преподава някои от дисциплините си като хоноруван преподавател.

Научната област, в която работи проф. д-р Димитър Попмаринов Киров през тези години, е Библеистиката и по-специално старозаветна исагогика и библейско богословие. Публикувал е десетки статии и студии в тази област, както и няколко монографични изследвания. Освен на български негови текстове са публикувани на английски, руски, немски, нидерландски и корейски езици.

В Православния богословски факултет преподава дисциплините: Въведение в библеистиката; Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет; Библейски еврейски език; Библейско богословие, Библейска антропология и редица курсове в магистърските програми на ПБФ и на други факултети.

В мандатите 1999-2003 и 2011-2015 е член на Академичния съвет на ВТУ. От 1995 до 2007 г. е заместник-декан на ПБФ. От 2003 до 2011 г. е ръководител на катедрата по Библейско и систематическо богословие. Два последователни мандата, от 2007 до 2015 г., е декан на факултета.

Съосновател е и пръв председател на Православното християнско движение „Св. Евтимий, патриарх Търновски“ в гр. София през 1990 г. Като председател на движението участва в основаването на Балканския православен младежки съюз (Balkan Orthodox Youth Association) през 1993 г. в манастира „Нямц“, Румъния, и е избран за член на Управителния съвет.

Член е на Епархийския съвет на Великотърновската митрополия от 1995 до 1999 г. Делегат е на църковно-народните събори на БПЦ през 1997 и 2001 г. Делегат е и на Патриаршеския избирателен събор през 2013 г.

По-важни публикации на проф. Димитър Маринов Киров:

Между вярата и разума. Първи въпроси. Четвърто преработено издание. София, 2020.

Библейско богословие. Академични есета. София, 2018 (ISBN 978-954-9272-66-2; COBISS.BG-ID – 1292846564).

Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. В. Търново, 2001 (ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004).

Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание (добавена е студията „Библия, Църква и посткомунизъм“). София, 2004 (ISBN 954-9700-34-8).

Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София, 1999 (ISBN 954-9700-06-2).

Книга Иисус Навин. Годишник на ПБФ 1991-1992, т. 1. В. Търново, 1994 (ISSN 0204-6369).


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8p63c 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Не се учудвай, че падаш всеки ден; не се отказвай, но смело се изправяй. И бъди уверен, че ангелът, който те пази, ще възнагради търпението ти.

Св. Йоан Лествичник