Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (32 Votes)
1_73.jpg“Ето, всичко творя ново”... (Откр. 21:5)

С радост споделяме, че на 17 декември Богословският факултет в СУ "Св. Климент Охридски" се обнови. В деня, когато Църквата чества паметта на св. прор. Даниил, Факултетният съвет на Богословския факултет утвърди три нови катедри и техните ръководители. Досега в Богословския факултет имаше две разширени катедри – “Свещено Писание на Стария и Новия Завет, История на Църквата и Църковно право” и “Систематическо и Практическо богословие”. Според новото разпределение сега катедрите са: “Библеистика”, “Историческо и систематическо богословие  и “Практическо богословие”. За ръководител на катедра “Библеистика” единодушно беше избран доц. д-р Емил Трайчев Стоянов, който е и декан на факултета. Ръководител на катедра “Историческо богословие” е доц. д-р Александър Омарчевски, а на катедра “Систематическо и практическо богословие” – доц. Дилян Николчев.

Обновата е възможна поради факта, че успешно завършиха конкурсите за доцент на гл. ас. д-р Любомир Тенекиджиев, гл. ас. д-р Иван Рашков,  гл. ас. д-р Димо Пенков, гл. ас. д-р дякон Иван Иванов и гл. ас. Костадин Нушев. За пръв път от основаването на Богословския факултет през 1923 г. има толкова много успешни процедури за избор на доценти в една година, което дава основание за оптимистични очаквания за развитието на богословската наука в България. Увеличаването на броя на катедрите е стъпка към създаваето и на четвърта катедра – “Систематическо богословие” и съответно - към  по-пълно приближаване до традиционното деление на богословието на четири основни клона: Библейско, Историческо, Систематическо и Практическо.

Обновата на Богословския факултет се проявява и в избора за докторанти на успешно положилите съответните изпити. Нови докторанти има по Свещено Писание на Стария Завет, Свещено Писание на Новия Завет, Старобългарска литература и Пастирско богословие.        


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/kfu9 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Лакомото желание за храна се прекратява с насищането, а удоволствието от питието свършва, когато жаждата е утолена. Така е и с останалите неща... Но притежаването на добродетелта, щом тя веднъж е твърдо постигната, не може да бъде измерено с времето, нито ограничено от наситата.
Св. Григорий Нисийски