Мобилно меню

4.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 4.14 (7 Votes)
pop3.jpgКатедрата по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  организира от 21 до 23 октомври 2005 г. в Шумен международна научна конференция "Християнството в Египет и Синай".  Конференцията ще се проведе в корпус 1, етаж 2, зала 202. Вече е обявена окончателната програма:21 октомври 2005 г., петък


8-9 часа – регистрация на участниците 

9-10 часа - откриване

молебен – Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславския митрополит Кирил

приветствие - проф. д-р Д. Добрев, Ректор на Шуменския университет

указания - архим. доц. д-р Павел Стефанов, организатор

10-12 часа
– доклади и дискусия, секретар архим. доц. Павел Стефанов

  - гл. ас. Яна Драгомирова (Шумен), “Египет в Стария Завет”

 - архим. доц. д-р Павел Стефанов (Шумен), “Гностицизмът в Александрия през ІІ-ІІІ в.”
 - маг. Мартин Петров (Шумен), “Възникване и развитие на монашеството в Египет”

 - н.с. д-р Стела Дончева (Шумен), “Монашество и архитектура в средновековен Египет”

  - д-р Венета Янкова (Шумен) – “Култът към св. Мина в България”

12-13 часа – обяд

13-15 часа – доклади и дискусия, секретар проф. Тотю Тотев

- н. с. д-р Александър Минчев, Виолета Вълканова (Варна) – “Северноафрикански лампи с раннохристиянски сюжети и мотиви”

- доц. д-р Ангел Кръстев (Шумен), “Св. Кирил Александрийски – живот и дейност”

- проф. д-р Алла Романчук (Екатеринбург) и доц. д-р Вадим Филиппов (Тюмен), “Към въпроса за ранното здание под развалините на базиликата от 1935 г. в Херсонес: Синагога или християнски храм?”

15-15,30 часа – пауза за кафе или чай

15,30-17,30 часа – доклади и дискусия:

- маг. Иван Спасов (Ямбол), “История на Коптската църква”

- н.с. д-р Богдана Тодорова (София), “Манастирът “Св. Бишой” – огнище на християнската вяра в Египет”

- бак. монах Василий Монов (Троянски манастир), “Монашеският бит според Древния патерик”

- н.с. Татяна Яшаева (Севастопол), “Средневековните пещерни манастири на Херсон: Съвременно състояние и перспективи на изследванията”

18 часа – коктейл във вилата на ШУ (до корпус 1)

22 октомври, събота

9-10,30 часа - доклади и дискусия, секретар доц. Ангел Кръстев

- проф. д.и.н. Тотю Тотев (Шумен), “Изкуството на Синайския манастир”

- д-р Клемена Антонова (Оксфорд), “От фаюмските портрети към християнските икони: променящата се концепция за образа”

- д-р Анка Стоилова (София), “Особености на графиката в арабски препис на Псалтира от ХVІ в. (ОР 3570)”

- ст.н.с. д-р Иван Билярски (София), “Светата Земя, Египет и Етиопия в държавната идеология, отразена в книгата “Кебра Нагаст”

10,30-11 часа – пауза за кафе или чай

11-12 часа – доклади и дискусии

- гл. ас. д-р Светозара Ръцева (Велико Търново), “Ателието към Синайския манастир “Св. Екатерина” – ареали на дейност и разпространение на художествената му продукция през XI–XIII в.”

- маг. Стоянка Узунова (Шумен), “Ръкописите на Синайския манастир”

- доц. д-р Спартак Паскалевски (Шумен), “Ел Греко и Синай”

- доц. д-р Сава Сивриев (Шумен), “За Описание кратко на Синайската гора от Цариград чрез Александрия (Скендер) и Египет (Масър) от й. Антоний Хилендарец”

12-13 часа – обяд

13-15 часа – доклади и дискусия, секретар доц. Румен Ваташки

- маг. Иван Марчевски (Велико Търново), “Иносказанието на св. Григорий Синайски за борбата с "поясничния враг" и поясничничната змия Кундалини

- маг. Константин Рачев (София), “Етиопската църква – минало и настояще”

- д-р Стефан Илчевски (София), “Философски проблеми на междурелигиозния диалог: Православие-ислям”

- доц. д-р Румен Ваташки (Шумен), “Епископ Викенти Пеев - възпитаник на Ориенталския капуцински институт”

- маг. Виолета Вълканова (Варна) – “Българската иконография на св. Екатерина”

15-15,30 часа – пауза за кафе или чай

15,30-17 часа – доклади и дискусия

- доц. д-р Анна Ковалец (Москва), “За някои особености на богословието на седемте послания на преп. Антоний Велики”

- доц. д-р Наталия Головнина (Москва), “Житието на Фиб” като образец на монашеската коптска литература”

- доц. д-р Ивайло Петров (Шумен), “Египетският патерик и "Отец Сергий" на Лев Толстой”

- доц. д-р Ирена Морозова (Челябинск), “Христианството на Изток (Египет, Сирия) и традициите на православната култура в славянските народи”

- доц. д-р Людмила Сукина (Переславл-Залески), “Образът на Макарий Египетски и неговото учение за тройния състав на човешката природа в руската поменална традиция от късното Средневековие”

- доц. д-р Сюлейман Къзълтопрак (Истанбул), “Религиозна политика в контекста на колониалната конкуренция: Британската окупация на Египет и коптите”

18 часа – вечеря, свободно време

23 октомври, неделя - екскурзия


УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ДА ДОЙДАТ, НО ЩЕ ИЗПРАТЯТ ДОКЛАДИТЕ СИ ЗА СБОРНИКА:

- проф. д-р Хари Норис (Лондон), “Светото Семейство, описано от разказвача Абу Абдала Мухаммад ал-Макари (ал-Мукури?) в неговата “Кннга за завоеванието на ал.Бахнаса…”

- д-р Иван Бенчев (Бон), “Към етиопските метални кръстове”

- доц. д-р Георги Минчев (Лодз), “Славянско присъствие в манастира “Св. Екатерина” през Средните векове”

- доц. д-р Ирина Вайновски-Михай (Букурещ), “Копският стремеж за идентичност в контекста на исляма и глобалната съвременност”

- проф. д-р Джон Хрисавгис (Бостън), “Духовността на св. Йоан Лествичник”

- маг. Сергей Салтанов (Москва) - "Проблемът на свободата на волята в религията на Древния Египет като една от предпоставките за приемането на  християнството в Египет през I век".


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/akh 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики