Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

article 13540Св. ев. Йоан отделя много внимание на Христовия приятел Лазар и на неговото възкресение. Във връзка с този библейски разказ (Иоан 11:38-47) ще се спрем на някои белези на морфологията на гробовете в епохата на Христос.

Лазар със своите сестри живеели във Витиния, в едно село, намиращо се на около петнадесет стадия (3 км.) източно от Йерусалим. Събитията преди възкресението на Лазар са известни и затова сега ще се спрем на онова, което се е случило извън селото, на мястото, където са ставали погребенията.

Първото сведение, което ни дава св. ев. Йоан, е за вида на гроба на св. Лазар: „бе пещера“, т. е. става дума за гроб от пещерен тип. По времето на Христос са съществували различни видове гробни съоръжения.

Нека видим някои типове:

 

При този вид наблюдаваме три колони, обхванати от абсиди и двор с каменни стени от дясно и ляво, за да се задържа пръстта. Във вътрешността на конкретния гроб има каменни саркофази. Толкова голямо и обгрижвано гробно съоръжение е било място за погребение на много хора.

Тук трябва да отбележим, че евреите не са позволявали ексхумацията на починалите, тъй като са смятали това за оскверняване на мъртвия. Костите обаче са били събирани и поставяни в каменни или глинени костохранилища. Затова гробниците на големите семейства са били обширни и с много места за поставяне на мъртвите, както личи на следващата снимка:

thomb

Друг вид гроб е издълбаната в камък с колони отпред гробница, както предполагаемия гроб на Захария:

grob3

Изброените гробници са принадлежали на заможни семейства, които са имали възможността да построят и да поддържат гробница с такива размери.

Повечето юдеи нямали такива възможности и погребвали мъртъвците си в обикновени гробни съоръжения. Скалният гроб, изобразен на следващата снимка, е от ранната епоха на халколита (3000 г. пр. Хр.): 

Bab-edh-Dhra-Early-Bronze-shaft-tomb-tb061604960-bibleplaces

Той е много по-прост от предишните. Всъщност представлява пещера с обикновено оформяне на входа ѝ. Подобни гробове са използвани в Палестина през първото християнско столетие.

От забележката на св. ев. Йоан за „пещерата“ можем да заключим, че гробът на св. Лазар е бил подобен на горния. И действително следващите снимки от гробницата, която се смята, че е принадлежала на св. Лазар, изглеждат приблизително така.

grob5

grob6

grob7

В днешния си вид гробницата е доста дълбока и за да стигнеш до криптата, трябва да слезеш немалко стълби.grob11

grob8 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Lazarus1a+stair+down33
 

Гробът на Лазар е дълбоко в гробницата и има формата на гробна стая. Пространството на пещерата е оформено така, че да приеме мъртвото тяло.

Lazarus3+tomb33

Интересен момент е начинът, по който са били затваряни гробовете. В някои случаи това е ставало с каменни порти.

grob12 grob13

Друг вид порти е изобразеният по-долу. Става дума за камък, издялан от едната страна във формата на входа на гробницата, а от другата по-широк. В случая на Лазар, ако приемем че гробницата, която днес се смята за място на неговото погребение, е именно тази, то входът трябва да е бил затворен с плоча. Според св. ев. Йоан, Христос е казал „вдигнете камъка“ (Иоан 11:39). Друг превод на този изрази би могъл да бъде „отместете камъка“ или „извадете камъка“. В първия случай би могло да става дума за камък върху горната част на гробното съоръжение, който да е бил поставен хоризонтално, а във втория за камък на входа.

grob15

И третият начин, по който са затваряли гробниците, не е бил използван за гроба на Лазар, но за този на Христос. Гробът Му е бил изсечен на скала и затворен с цилиндричен камък, който е трябвало да се завърти, за да се отвори гробницата. Св. ев. Йоан използва за гроба на Христос глагола „αἴρω“ (Иоан 20:1). Камъкът е бил вдигнат от гроба. Другите евангелисти обаче говорят за цилиндричен камък, който е трябвало да се търкули.

Мат. 27:60: „привали голям камък“ върху гроба;

Мат. 28:2: ангелът „отвали камъка“;

Марк 15:46: Йосиф „привали камъка“ върху вратата гробни;

Марк 16:3: „кой ще ни отвали камъка“, се питат мироносиците;

Марк 16:4: „видяха, че камъкът е отвален“.

Лука 24:2: мироносиците „намериха камъка отвален от гроба“.

Горните текстове ни показват, че със сигурност гробът на Христос е бил затворен на входа с цилиндричен камък.

 grob16

grob18

На предишните снимки е видно как точно е работела тази система. В случаи като втория е имало дялан водач, който не позволявал на цилиндричния камък на падне. Снимката е на гроба на царското семейство Адиавини и се намира извън Йерусалим. Това семейство, владетели на едно малко царство, североизточно от Светата земя, приело юдаизма.

Подобна форма е имал и гробът на наследницата на Асмонеите царица Мариамна, любимата съпруга на Ирод, която той в крайна сметка убива.

grob19

Благословена Страстна седмица!

Личен блог на автора


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/x8r9d 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора