Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Урок-презентация за св. Братя Кирил и Методий

Петък, 11 Май 2012 Написана от Полина Спирова

978987Урокът е предназаначен за ученици от началния етап. За тях това е една от първите срещи с личността и делото на св. Братя Кирил и Методий. Целта на урока е децата да се запознаят с причините за създаването на славянската азбука и писменост, както и с подвига на св. Братя по тяхното създаване и отстояване.

В урока не се акцентира върху другите събития от живота на св. Кирил и Методий – подробности от житейския им път, техните мисии, пътуванията в Западна Европа, заточението на св. Методий, и събитията около смъртта им. В центъра е поставено делото им на създатели на славянската азбука, превода на книгите и обучените на техните последователи. По този начин учениците биха разбрали смисъла на почитта, която им се отдава като на създатели на културата и литературата, на която и те са съпричастни. Тази информация е съобразена с нивото на учениците в началния курс и представлява необходимата база, върху която в по-горните класове децата могат да надграждат знания за делото на св. братя и да се запознаят по-подробно с техния живот.

Предварително на учениците да се раздадат бели листчета, на които да напишат имената си, както и листове, на които ще препишат текста от Библията. Текстът в курсив е с указания за учителя.

Първа задача:

На тези листчета запишете имената си така, че да се виждат ясно.

Въпрос: Има ли друг начин да запишем или изобразим имената, ако нямаме букви?

Въпрос: Откъде идват тези букви, на които днес четем и пишем?

Първи слайд

Днес ще говорим именно за тези, които са създали нашите букви -  светите Братя Кирил и Методий.

Втори слайд

Задача: Защо почитаме (празнуваме) св. Кирил и Методий?

Трети слайд: Христос и учениците Му

Основната мотивация за създаването на славянската азбука от св. Братя Кирил и Методий е желанието да изпълнят заповедта на Христос да се проповядва Евангелието на всички народи.

Божият Син Иисус Христос заповядал на своите ученици, апостолите, да отидат и да разкажат на всички хора за това, че Той е дошъл на земята и да ги научат на всичко, което Той им е говорил: че Бог е направил небето и земята, целия свят, че Бог се грижи за хората.

Четвърти слайд: Среща със славяните

През 9 в. учениците на Христос дошли да разказват на българите и другите славяни за Бог и Неговия Син Иисус Христос.

Въпрос към децата: Ние сега кой век сме? Значи това е станало много отдавна.

Ние, българите, също сме славяни и тогава, в 9 в. всички славяни са говорели на един език – славянски, който много приличал на днешния български език.

Пети слайд:

На какъв език разказвали за Иисус Христос Неговите ученици?

Те говорели на гръцки и на латински

Шести слайд:

Те дошли тук, по нашите земи и започнали да говорят на хората: Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. (Стин архи димиургисе о Теос тон урано ке ти ги).

Това означава: В начало Бог сътвори небето и земята (първият стих на Библията). Всъщност св. Братя не са превеждали Стария Завет, но тук целта е децата да преживеят усещането от говореното на чужд, непознат за тях език. Освен това този стих от Библията представя един от фундаментите на християнския мироглед – светът е създаден от Бога, Бог го управлява и се грижи за него. Именно това е една първите теми на мисионерските проповеди сред езическите (и в случая, сред славянските) народи.

Въпрос: Вие разбрахте ли нещо? Можете ли до го прочетете?

Така било и със славяните – нито ги разбрали, нито можели да прочетат донесените книги.

Седми слайд:

Тогава проповедниците опитали по други начин. Те се опитали да запишат същите думи с латински букви и се получило това:

V natchalo Bog satvori nebeto I zemiata

Можете ли да го прочете? По-лесно ли ви е? Нека да видим обаче с колко латински букви е записан звукът ч, който ние записваме с една буква?

Оказало се, че в латинската азбука няма букви за някои от славянските звуци: като ц, ч, щ...

Осми слайд:

Тогава проповедниците разбрали някои неща, направили си изводи:

Ако искат хората да ги разбират трябва да говорят на техния език – на славянски.

За да могат да четат ще трябва да напишат книги на техния език, с букви, на които може да се записват славянския език, различни от гръцките и латинските.

Девети слайд:

Кой можел да свърши тази работа?

Някой, който е много умен и може да измисли нови букви, каквито няма; да знае гръцки, славянски и латински, за да може да превежда; който умее да говори с хората и да ги учи четат и пишат с новите букви.

Десети слайд: Избраниците

Тогава за тази работа избрали двамата братя Методий и Кирил, които били много образовани, учени, знаели не само гръцки, но и славянски, и латински. Познавали учението на Иисус Христос, знаели как да говорят на хората, така че на тях да им е интересно и да ги слушат.

Единадесети слайд: задачи пред двамата братя

1. да измислят нови букви, с които да се пише на славянски

2. да преведат на славянски тази книга – Библията (тук на децата им се показва Библията, за да видят обема й. Добре е до тогава книгата да стои така че те да не я виждат). Голяма е, нали? Защото това не е само една книга, а сборник от 77 книги.  В нея се разказва за това какво е направил Бог за хората и как хората да говорят с Бога.

3. да я препишат след това няколко пъти, за да може тя да се чете от повече хора.

Дванадесети слайд: Трудни задачи!

Сам човек не може да се справи с тях. И двама души не биха могли. Затова братята отишли в един манастир и там молели Бог да им помогне, да им даде сили, вдъхновение, идеи за да напишат тези нови букви за славяните. И Бог им помогнал- дал им сили, вдъхновение, идеи, и те направили славянската азбука.

Защо отишли в манастир? Вижте, тук на иконата, как са нарисувани св. Кирил и Методий, сякаш са в пещера. Това не е била пещера, а манастир, но те били в него скрити и отделени от външния свят. Те се отделили от шума навън, за да могат да се съсредоточат върху работата си – да мислят, да пишат, да се молят. Само в тишината на манастира можели да чуят какво им казва Бог, само там можели да работят на спокойствие.

Тринадесети слайд: Създаване на азбуката

В тишината на манастира те създали славянските букви.

След това започнали да превеждат книгите на славянски и да записват текста с новите букви.

Тогава не е имало компютри, пишели на ръка, с перо и мастило. Не е имало електричество и след като се стъмнело, пишели на светлината на свещ…

Четиринадесети слайд:

Какво ли е да се препише Библията на ръка? Искате ли сега да направим един експеримент и да видим колко време трябва, за да се препишат две изречения от тази книга? Но красиво, четливо, така че всеки да може да го прочете.

За да стане това първо ще ни трябват специални листове. Второ, ни трябва тишина и спокойствие, така както е било в манастира на св. Кирил и Методий. Да си представим, че сега сме отделени от целия свят, тук в тази стая, и да опитаме да препишем първите изречения на Библията:

В начало Бог сътвори небето и земята. 
Рече Бог: да бъде светлина.

(Ако урокът се прави с първокласници, може да се разделят на две и едната група да препише едното изречение, а другата – другото.)

Как се чуствахте докато писахте? А какво е ако трябва да пишете цял ден? А два дни? А цяла седмица?

Св. Кирил и Методий и техните ученици правили това години наред.

Петнадесети слайд: Учениците на св. Кирил и Методий

След като превели една част от книгите, двамата братя обучили и ученици, които да им помагат. Те ги научили да пишат с новите букви, да четат, да превеждат и да преписват красиво преведените книги.

Да си помислим: лесно ли се учат ученици?

Шестнадесети слайд

Въпрос: Вас кой ви научи да четете и да пишете? (този въпрос се задава ако външен учител преподава урока, а не началният учител на съответните ученици)

Лесно ли беше когато се учихте на четете и пишете? Колко време се учихте да четете и пишете без грешки?

Седемнадесети слайд: Отново при славяните

Когато били готови св. Кирил и Методий и учениците им заминали за земите, където живеели славяните, за да им занесат книгите и да ги учат.

Осемнадесети слайд

Сега те отишли при тях и им казали: В начало Бог сътвори небето и земята

Всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина,

Голи са без книги всички народи

Разбирате ли думите?

Можете ли да ги прочетете?

Така можели да разбират и славяните

Деветнадесети слайд

Когато започнали да им говорят на роден език, славяните вече можели да разбират

Какво пише в Библията

Какво им говорят в църквата

Да пишат и четат на родния си език

Двадесети слайд

Но пред св. Братя Кирил и Методий имало още едно изпитание – триезичниците. Това били хора, които учели, че има само три свещени езика – еврейски, гръцки и латински и само на тях може да се пише и чете. Всички други езици са варварски и на тях не се пише и на тях не може да се превежда Библията.

Те искали книгите, които св. Кирили и Методий написали и преписали да бъдат унищожени.

Двадесет и първи слайд

Вие какво бихте отговорили на тези хора? Трябва ли да има книги на различни езици?

Двадесет и втори слайд: Какво отговорил св. Кирил:

Няма свещени езици. Бог е дал на хората различни езици, на които да говорят, затова те имат право да си имат собствен език, книги на техния език и да пишат на своя език.

На всички езици може да се говори за Бога и да се говори на Бог. Той ни чува и разбира на нашия език.

Така той убедил тези учени хора и те разрешили на св. Кирил и Методий да продължат да учат славяните и да превеждат книги на техния език.

Двадесет и трети слайд

Но и след това някои от триезичниците продължили да преследват св. Методий и неговите ученици и не им давали да учат славяните.

Тогава учениците на св. Братя заминали за България.

Те взели със себе си преведените книги. Дошли в България. Тук ги посрещнали с радост. Дали им възможност да пишат спокойно, да превеждат, за учат ученици. Така от България славянската писменост се разпространила сред всички славяни.  

Двадесет и четвърти слайд: Паметник на св. Братя

Националната Библиотека на Бълграия е наречена името на св. Братя Кирил и Методий.

Пред нея се намира техният паметник?

Можете ли да отговорите защо главната библиотека на България е наречена името на св. Кирил и Методий?

Двадесет и пети слайд

Как благодарим на нашите учители?

С отговора на този въпрос би следвало децата да направят връзка между техните учители и учителите на всички славянски народи св. Кирил и Методий. Както почитаме своите учители – с уважение, цвета, помнене, така и св. Братя ги помним, честваме, поднасяме им цветя и венци на празниците. 

От двадесет и шести до двадесет и девети слайд:

Следващите четири слайда са във вид на състезателна игра. В нея участват по двама ученика. Класът е арбитър. Двама ученика излизат отпред и се стартира слайдът. Те трябва бързо наум да прочетат задачата и да посочат верния отговор. Който първи го направи, печели. Класът казва дали отговорът е верен.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/kwdfq 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 184Прот. Андрю Лаут
Св. Силуан и отец Софроний (Сахаров): виждайки Бога, както си е

Св. Софроний (Сахаров)
Тайната на „Аз съм“

Прот. Думитру Стънилоае
Кръстът и обновяването на творението в православното учение

Андрей Десницки
Какво казва Св. Писание за смъртта

Прот. Павел Събев
Няколко текстологични бележки върху Евангелие според Лука

Полезни връзки

 

Препоръчваме