Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Празникът на Христовото Рождество

Неделя, 25 Декември 2011 Написана от Полина Спирова
Урокът-презентация, посветен на Рождество Христово е предназначен за ученици от началния етап на среднообразователното училище, както и за неделни училища. Целта на урока е децата да се запознаят със съдържанието на празника Рождество Христово, като се направи връзка между съвременното празнуване с реалното събитие, станало през повече от 2000 години във Витлеем. Така учениците ще могат да осмислят Рождество Христово чрез днешното му  преживяване и отбелязване. По този начин ще се наблегне на християнското послание на събитието – Раждането на Спасителя на света, Неговото влизане в живота на хората, а всички елементи от съвременното му празнуване имат своето начало именно в реалното събитие на раждането на Иисус Христос. Ако не се познава техният произход, те ще бъдат само атрибути на един светски празник, продукт на консуматорското общество.

В презентацията са използвани детайли от православни икони, чрез които малките ученици добиват визуална представа за героите, участващи в тези събития, като същевременно се запознават с изразните средства на иконографията.
 

Презентацията е достъпна на в SlideSharе тук, за да я източите използвайте "clip slide" бутона в горния десен ъгъл.

 

 

Слайд 2

Настъпва един от най-големите християнски празници – Рождество Христово, на който, освен че празнуваме, си припомняме и едно събитие, което се е случило преди повече от 2 000 години. И това събитие е толкова важно, че променило живота на всички хора.  То променило и начина на отчитане на годините. Човешката история била разделена на събития станали преди Рождество Христово (или преди новата ера) и след Рождество Христово (след новата ера). След Раждането на Иисус Христос на земята започнало ново летоброене, ново броене на годините и настъпила нова ера.

Въпрос: Коя година сме сега след Рождество Христово? Значи от раждането на Иисус Христос са минали 2011 години.

Слайд 3
И тъй като това събитие, което се е случило тогава, е много важно, то ние си го припомняме всяка година. Всяка година го отбелязваме и винаги специално се подготвяме за този празник. Нека сега се опитаме да си припомним (или да опишем) как се подготвяме за този празник, какво правим?

(Тук децата дават своите отговори за видимите елементи на празника: коледна елха, звезда, песни, подаръци…и т.н.)

Слайд 4
Защо правим всички тези неща? Кака връзка имат те с раждането на Божия Син в коледната нощ?

Сега ние с вас ще изследваме този въпрос. Първото, което трябва да направим е да прочетем какво точно се е случило в нощта, когато се е родил Иисус Христос. Може би там ще намерим отговор на нашите въпроси. 

Слайд 5
За това как е станало раждането на Иисус Христос можем да прочетем в Библията: Лук. 2:1-20 и Мат. 2:1, 9-11.

(Част от евангелският текст е съкратен (по-специално при разказа за поклонението на мъдреците). Това е направено, за да могат децата да се съсредоточат върху основния разказ. На учениците от 2-4 клас може да се раздаде разпечатан евангелският текст, за да могат да го следят. Учителят е добре да го проечете от Библията. Така у децата остава впечатлението за участие в изследователски процес, при който се използва текста на авторитетни източници, каквато е Библията).

Лука 2:4-20
„Тръгна и Иосиф от Галилея, от град Назарет, за Иудея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде й време да роди; и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата. В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.
И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано".

Матей 2:2,9-11
"А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна".


Слайд 6
Задача: Кои събития от чудната нощ във Витлеем си припомняме, когато празнуваме Рождество Христово?

(Задачата е за работа с текста. Децата следва да си припомнят чутия разказ (като си помагат с текста, който имат пред себе си) и да извадят от него елементите, които участват в съвременното празнуване на Рождество Христово. Учителят ги записва на дъската и след това се коментират. В презентацията се предлага един примерен ред(хронологичен), в който тези елементи могат да се разгледат.)


Слайд 7
Хорът на ангелите (или песента на ангела)

Какво се пее в песента на ангела: слава във висините на Бога; на земята мир, между хората – добра воля. Ангелите възпяват чудното събитие, които се случва в тази нощ – на земята идва Божият Син. Заради това ангелите в небето го възпяват, пожелават на земята за настане мир, а сред хората добра воля, т.е хората да станат по- добри един към друг.

(Въпросите в следващите слайдове имат за цел да улеснят работата по текста. Учениците отговарят на въпроса, а учителят допълва с обяснения.  Вторият въпрос стимулира учениците да свържат евангелското събитие със съвременното празнуване  -  ангелската песен с коледните песни, в които се възпява това чудно събитие, в които се пожелава мир и любов между хората).

Слайд 8
Витлеемската звезда се появила над мястото, на което бил роден Божият Син. Тя бележи необикновеността на събитието, случило се в тази нощ. Тя насочва влъхвите към пещерата, в която се приютили св. Богородица и Иисус Христос.

Различните хора по различен начин разбрали за Раждането на Божия Син- пастирите - чрез благовестие от ангел, влъхвите, които се доверяват на науката и на звездите – чрез витлеемската звезда, книжниците – чрез изследване на Писанията.

Слайд 9
Тримата мъдреци от Изтока донесли на малкия Иисус злато, ливан и смирна. Ливанът е скъпа ароматична смола, която в древност подарявали в знак на голямо уважение и благоволение. Смирната е скъпо благовонно масло, с което помазвали умрелите. Подаръците на влъхвите имат символичен характер: влъхвите донесли злато на Иисус Христос като на Цар, Цар на целия свят, който го управлява и владее; ливан като на Бог, защото той е нашият Бог; смирна – като на смъртен Човек, защото с идването си на земята Той станал Човек, без да престава да бъде Бог.

Въпрос: Как си припомняме техните дарове на празника Рождество Христово?

(Тук децата би следвало да свържат традицията за подаръци на Коледа с даровете на влъхвите)

Както подаръците на влъхвите, така и сегашните коледни подаръци имат преди всичко символичен смисъл – те са знак за нашата любов към нашите любими хора. Не е важна цената на подаръка, а любовта и вниманието, с което е купен или приготвен.

Слайд 10
Поклонението на пастирите е поклонението на човечеството пред въплътилия се Божи Син.

Векове наред хората очаквали идването на Спасител. Точно в тази нощ ангелът съобщил на пастирите, че чаканият Божи Син се е родил. Затова и пастирите така се зарадвали на вестта. Те изоставили всичко и забързали да видят това чудо. За тях, както и за нас, изпращането на Божия Син на земята е знак за Божията любов към хората и грижата Му за нас. Пастирите отиват да му се поклонят в знак на радост и благодарност пред Бога, който решил да слезе на земята, в живота на хората и да стане един от тях. 

Как днес се покланяме на Иисус Христос? Участието в празничната св. Литургия на Рождество Христово е нашето поклонение на Младенеца. Подобно на пастирите, ние изоставяме за малко ежедневните си занимания и отиваме в храма, където е Бог и ни очаква.


Слайд 11

Раждането на Иисус Христос е необикновено събитие, защото Той идва на земята, за да спаси хората от греха и да им даде възможност да живеят вечно. Затова Той се нарича Спасител.

Въпрос: Какво при празнуването на Рождество ни напомня за този дар на Иисус Христос? (Този въпрос е труден за децата. Затова на него е посветен следващият слайд.)


Слайд 12
Коледната елха, която поставяме в домовете си на Рождество Христово ни напомня за дара на Иисус Христос към хората – да им даде възможност за вечен живот. Както клонките на елхата винаги остава зелени, независимо от сезона, така и човешката душа, ако е заедно с Иисус Христос, никога няма да умре.

В църковното богослужение има различни песнопения, които възпяват Иисус Христос и това, което Той е направил. Тук имаме един откъс от такава песен, която ни призовава да възпеем Христос, Който подобно на слънцето, сгрява и огрява всички и дарява живот на хората.


Слайд 13

Днес говорихме за дара, подаръка, който направил Иисус Христос за хората – да им даде безсмъртие. Говорихме за подаръците, които влъхвите са Му донесли. Сега, когато празнуваме Рождението на Иисус Христос, Неговия рожден ден, да си помислим какъв подарък бихме могли да му дадем ние, според собствените си възможности и желания.

(Тази последна задача е за писмено решение от децата. Така ще могат да се съсредоточат и да помислят на спокойствие. Писменото решение не означава непременно записване на текст, може да бъде и графично изображение, според желанието и възможностите на ученика. Всяко дете получава листче, на което записва решението си. Време за изпълнение – 5 мин.)Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9a 

Полезни връзки

 

Препоръчваме