Мобилно меню

4.9789473684211 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (95 Votes)

03.30 sv Joan LestvichnikЗа св. Йоан Лествичник: Слава на стиховните, гл. 2 / музика: Жеко Павлов

(Εἰς τὸν Στίχον, Δόξα… Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Ἦχος β’,  Ἰδιόμελον)

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, τῶν Ἀσκητῶν τὸ καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν· πεφυτευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ, ἐξήνθησε δικαίως, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν ἐρήμῳ ἐπλήθυνε τὰ ποίμνια Χριστοῦ, τῶν λογικῶν προβάτων, ἐν Ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.

Да почетем Йоан – ангел на земята и Божи човек на небесата, благоукрашение за света, наслада за добрите, похвала за добродетелите на подвижниците, защото беше засаден в Божия дом и процъфтя праведно, и като кедър в пустинята умножи (Пс. 91:13) чрез святост и правда стадата на разумните Христови овце.

На земли ангела, / и на небесех человека Божия, / мира благоукрашение, / наслаждение благих, / добродетелей постнических похвалу, Иоанна почтим: / насажден бо в дому Божии, процвете праведно, / и яко кедр в пустыни умножи стада Христова словесных овец, / в преподобии и правде.

Слава на хвалитните:

(Εἰς τοὺς Αἴνους, Δόξα… Ἦχος α’, Ἰδιόμελον)

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

Дойдете да се потрудим в таинствения виноград, като дадем в него плодове на покаяние, грижейки се не за ястия и питиета, а чрез молитви и пост да постигаме добродетелите; това се нрави на Господаря на лозето и Той дава по динар, чрез който Единственият Многомилостив изкупва душите от задълженията на греха.

Приидите делаим в тайном винограде, / плоды покаяния в нем творяще, / не в брашнех и питиих труждающеся, / но в молитвах и постех добродетели исправляюще: / сими угождаемый Господь / дела, динарь подает, / имже души избавляет долга греховнаго, / един Многомилостивый.

Превод от оригинала: проф. Иван Желев Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wy43f 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит