Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Има нещо топлохладно в Дания

Сряда, 25 Март 2009
1_29.jpgМинистър Вълчев показа недвусмислено пред обществото, че заема ясна и явно сериозно обмислена позиция по въпросите за мястото на религията в училище: българското училище е светско и в него няма място за индоктриниращи предмети. Това изказване е съвсем логично в рамките на европейската светска политика.
Преди два месеца в Софийския университет слушах лекция на тема “Обучението по религия в държавните училища - една необходимост”. Лектор беше доцент Тим Йенсен от Южнодатския университет, Главен секретар на Международната асоциация по история на религиите. Лекцията беше посетена от университетски професори, образователни експерти и представители на различни вероизповедания. Доц. Йенсен започна с известните на широката научна общност положения, че религията почти винаги е била част от историческите фактори за оформяне на процесите в обществото, а през последните двадесет години се наблюдава възраждане на религията и религиозността, която е характерна за отделния индивид. Логичният извод на лектора беше категоричен: обучението по религия е абсолютно задължително в европейските държави.

Оттук обаче почнаха интересните и озадачаващи изявления на госта от Дания, който заяви, че подходът при обучението по религия трябва да е ...методологичен атеизъм (?). В първия момент реших, че не съм разбрала добре, но нататък следваха още изненади. Доцент Йенсен най-авторитетно ни поучи, че не бива да се изучава християнството като християнство, а ислямът като ислям, а трябва да се покажат противоречията в тези традиции - учителят по религия трябва да събира материали от хората по улиците, памфлети и противоречия, за да се подчертае разнообразието и дори синкретизмът в светогледа на съвременниците. Според него трябва да се изучават туземните, местни исторически религии и магически практики.

Беше ни предложен опитът на Дания, където богословите са премахнати от преподавателските катедри и преподаването е светско, либерално. Като основен авторитет уважаемият лектор посочи и дълго цитира...Карл Маркс. Крайното обръщение към смаяната аудитория не закъсня: Трябва да се отърсим от прекомерното уважение към религията, да се еманципираме, да се отдалечим от нея и да търсим отговорите за живота и смъртта от науките за природата. Религиозното образование не е предвидено да подкрепи религията на родителите, а да развие аналитичното мислене на учениците. То е твърде важно за държавата, за да бъде оставено на религията.

Няма особена нужда да коментираме тези европейски директиви (и тонът, и поведението на лектора бяха в емисарски стил), достатъчно е да цитирам част от изказването на доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра “Арабистика и семитология”: Ако ми обяснят обективно, че не трябва да крада, това няма да ме спре. Учеха ни обективно, че моралът е инструмент за класово господство и всички видяхме докъде стигнахме. Този филм сме го гледали. Ще добавя и факти от статия за суицидното поведение на младежите в Европа, на която попаднах някъде в интернет. В нея с тревога се съобщаваха данни за рязко нарасналия брой на самоубийствата и убийствата сред младежите именно в Дания, а и в цяла Европа.

Европа има проблеми с младите си хора. Като предлага светско образование, министър Вълчев е логичен - младежите ни получават обучение без възпитание, религия без вяра, секс без любов, кремвирши без месо.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9q 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме