Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
ЛюблянаОт 16 до 18 септември в конгресния център Бърдо край Любляна, столицата на Словения, се проведе конференция на представители на страните от Европейския съюз на тема: „Правни аспекти на религиозната свобода”. Конференцията е организирана от правителствената служба на Република Словения за религиозните общности съвместно с нейната правителствена комисия за решаване на открити въпроси на религиозните общности. Организаторите са поканили от всички страни-членки на Европейския съюз представители на конституционните им съдилища и на правителствените служби за работа с религиозните общности или с вероизповеданията, както е у нас терминологията след приемането на новия закон от 2002 г.

От България в конференцията взимат участие професорите д-р Снежана Начева, конституционен съдия, и д-р Иван Желев Димитров, директор на Дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет. Те са подготвили доклади съответно на теми: „Конституционното законодателство в Република България по въпроса за свободата на съвестта и вероизповеданията” (д-р Снежана Начева) и „Правната уредба на отношенията между държавата и вероизповеданията в България днес” (проф. Иван Желев Димитров).

В хода на обсъжданията проф. Желев постави някои важни въпроси за православните християни в Европа. Преди всичко той попита за отсъствието на представители на православните християни от Словения на конференцията. За сведение на читателите Сръбската църква има няколко общини, обединени в Загребско-Люблянска епархия, а също и Македонската църква има свои енории в тази страна. Друг важен въпрос беше свързан с правата на православните християни в страните на Южна Европа (Италия, Испания и Португалия), където те живеят в неправославна среда и нямат достатъчно добре организирано духовно обгрижване, включително и преподаване на „Религия” в държавните училища, както е за другите основни вероизповедания. Това е така, защото съответните страни все още не обръщат достатъчно внимание на православните имигранти, чиито брой е наистина впечатляващ през последните години.

По първия въпрос домакините увериха, че са поканили православните общини да изпратят свои представители, но те не са го сторили. По втория въпрос се изказаха положително и с нужната загриженост както видни юристи от европейските страни, така и представители на правителствата на Испания и Португалия.

Всички доклади са били изпратени от участниците предварително и в началото на конференцията беше раздаден сборник с докладите на официалните езици на тази конференция – английски и френски.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3333f 

Разпространяване на статията: