Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

ΔΙΣСв. Синод на Гръцката църква прие през втория ден на своето септемврийско заседание становище относно новите документи за самоличност, които започват да се издават на гръцките граждани от 25 септември. Архиереите заявяват, че личните карти не представляват по никакъв начин проблем за християнската идентичност, нямат връзка с богословието, а страховете, които изпитват някои религиозни хора, имат парацърковен характер, но не и православно основание. Митрополитите заявяват също, че „преценката за законността на идентификационната карта на гражданите е от компетентността на съдебната система на страната, която вече се е произнесла по този въпрос“. Ето и целия текст на изявлението:

1. Св. Синод се отнася с разбиране към безпокойството на някои християни и затова моли всички да имат доверие в Църквата и в нейните пастири, които носят отговорност и духовно бдят за всички въпроси, свързани с живота на вярващите.

2. Всички мнения и опасения, изказани относно новите лични карти на гражданите, имат произхода си в парарелигиозни възгледи, а не в Православието.

3. Не са богословски обосновани теориите, че формата и съдържанието на новите лични карти, както са уредени в действащите министерски разпоредби (2018, 2019 и 2023 г.), са оскърбителни за учението на Източно-православната Христова църква. Също така използването на фрази за създаването на „електронни досиета“ на гражданите, налагано от „новия световен ред“ и „глобализацията“, също има парарелигиозна отправна точка и няма за цел защита на индивидуалните свободи на гражданите, а внушава, че Гръцката република, нейните служби и законно избраното правителство са „инструменти на Антихриста“.

4. През 2019 г. Държавният съвет се произнесе по законосъобразността на министерското решение от 2018 г. относно новата карта за самоличност на гражданите (решения 2388 от 2019 г. и 2389 от 2019 г.). От една страна, той не прие юридическото оспорване, засягащо защитата на личността, религиозната съвест и личните данни на гражданите; от друга страна, частично отмени министерското решение от 2018 г. по отношение на една от неговите разпоредби, която предвиждаше прякото използване на личната карта от гражданите като цифрова карта за държавни услуги, тъй като тази функция не е предвидена в закона. Оттогава държавата се съобрази с това и издаде две коригиращи министерски решения (2019 г. и 2023 г.).

Във всеки случай преценката за законосъобразността на идентификационната карта на гражданите е от компетентността на съдебната власт на страната, която вече се е произнесла, и засяга административен въпрос от отношенията между държавата и гражданите.

5. Независимо от това въпросът се проучва от всички негови страни и ще бъде отнесен до бъдещото извънредно свикване на Синода на Йерархията (висшият управленски орган на Гръцката църква с участието на всички около 80 митрополити – бел. ред.).


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dw86u 

Разпространяване на статията: