Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

taxiarxes poliПреди дни Европейският съд по правата на човека в Страсбург е обявил, че уважава жалбата на настоятелството на храм „Св. Архангели“ в кв. „Арнауткьой“ на европейския бряг на Босфора. Настоятелството е подало жалбата срещу турската държава относно свой имот от над осем декара с възможност за строителство върху него. Това решение според прависти има голямо значение, защото е част от решаване на сложния правен пъзел, който постепенно се разплита с юриспруденцията на ЕСПЧ относно имуществените права на Вселенска патриаршия.

Гръцката православна фондация „Събор на св. Архангели“, както е пълното название на това православно юридическо лице, е една от шестдесет и деветте гръцки православни фондации в Турция към Вселенска патриаршия. Според турското законодателство религиозните общности съществуват под формата не на вероизповедания, а на фондации, и тяхната собственост отдавна е предмет на посегателства. Въпросното настоятелство е обжалвало отнемането на имуществените права върху големия имот пред Европейския съд още през 2009 г., оплаквайки се от нарушаване на правото му на собственост и дискриминация срещу него по признак религия.

Имотът се намира до някогашния Робърт колеж (закрит през 1971 г., когато е закрита и Халкинската богословска школа), където са учили и много видни българи през 19 в. Парцелът е деклариран като собственост на храма преди сто и девет години и тази декларация е подновявана на всеки двадесет-тридесет години до 2003 г. Тогава обаче турската администрация своеволно отказва да впише правото на собственост върху парцела в турския поземлен регистър и след поредица безрезултатни съдебни искове се стига до жалба в ЕСПЧ. На практика Страсбург изисква от турското правосъдие да възобнови делото за собствеността, но в светлината на решението на съда за нарушаване на собствеността на фондацията.

Заслужава да се отбележи, че решението на ЕСПЧ е единодушно. Съдията от Турция също го е подкрепил. А това е третото поред решение, което разпорежда връщането на имот на неговия гръцки православен собственик, каквито бяха случаите със сиропиталище и параклис към него на о-в Принкипо (Бююк-ада) в Мраморно море (решение от 15.6.2010 г.), както и с гробище и разрушен манастир, върнати на фондация „Успение Богородично“ на о-в Тенедос в Егейско море (решение от 2.6.2009 г.). Очаква се турските съдилища да се съобразят с решението на ЕСПЧ и да признаят собствеността върху имота.

Тези правни прецеденти дават надежда за справедливо решение и на имотните искове на българските общности в Истанбул и Одрин, макар те все още да не са на такъв етап.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dkpyh 

Разпространяване на статията: