Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)

Νέα προγράμματα ΣЗа първи път от много години Министерството на образованието в Гърция е включило в процедурата по назначаване на учители на вакантни места в страната богослови. Сто двадесет и осем теолози са получили назначение на свободните места за учители по Религия от общо пет хиляди и шестстотин новоназначени учители. Според общогръцкия съюз на богословите „Керос“ става дума за систематично неглижиране от страна на държавата на предмета „Религия“, което се проявява в липсата на постоянни назначения на учители по „Религия“, завършили „Теология“. В резултат от това в много училища липсват преподаватели по предмета и той се пропуска като свободен час или пък се поема от учители с друга специалност. Нещо повече, квотата за учители-теолози е прехвърлена към филолозите, от чиито среди най-често се осигуряват учителите по „Религия“.

Новата учебна година е втората поредна, в която тази практика се променя, но предишната година новите назначения на теолози са били едва двадесет. Увеличеният брой учители-богослови през тази година не разрешава проблема, но е заявка за положителна промяна в отношението към предмета.

Системата за назначаване на учители в Гърция се различава много от познатата у нас. Тя е централизирана и в първата си фаза, която се провежда преди началото на учебната година, одобрените на вакантни места нови учители се назначават временно, а постоянното им назначение се извършва на по-късен етап по различни критерии (заявено желание, семейно положение, местожителство и др.). Според общогръцкия съюз на богословите много квалифицирани богослови-учители по „Религия“ така и не получават постоянно назначение и са принудени да сменят училищата, а нерядко и града, и то в средата на учебната година. Неотдавна беше огласен случай на учител по „Религия“ от о-в Керкира, който се е пенсионирал, без да дочака постоянно назначение.

В писмото си до Министерството на образованието дългогодишните проблеми на учителите-богослови се описват така:

„През последните години се наблюдава голям брой свободни места за учители богослови в училищата в гимназиалния етап, които постоянно се увеличават поради липсата на постоянни назначения. Въпреки че Министерството е осведомено за тези липси още от началото на учебната година, много често учителите богослови биват изключвани от първата фаза на назначенията. Тяхното временно назначаване обикновено се случва в средата на учебната година, в резултат от което свободните места се запълват с голямо закъснение и само частично. Проблемът е голям както за учителите, които трябва да уредят преместването си заедно със своите семейства, така и за училищата, като имаме предвид, че училищата с липса на учител-богослов са многократно повече от броя на свободните места (за учители по „Религия“).

Учителите богослови, които всяка година покриват свободните места, са наши изявени колеги, с дълги години стаж, които в личен и семеен план търпят много трудности, изтощени са финансово и професионално, обикалят из цялата страна, за да работят където ги извикат, очаквайки постоянното и трайно решение на своето работно назначение.

През новата учебна година влизат в сила новите учебни програми и учебни пособия по „Религия“, което ще е съпроводено с повишена трудност в организирането и провеждането на предмета. Назначаването на теолози-педагози от началото на учебната година и тяхната адекватна подкрепа е абсолютно необходимо“, се казва в писмото на богословите.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/68xpc 

Разпространяване на статията:

 

 

Нов проект

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

Какво представлява проектът?

За кого е предназначено изданието?

Kое прави това издание различно?

Как можете да помогнете:

Карикатура на седмицата