Мобилно меню

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (60 Votes)

thumbnail IMG 20181123 162834713На 23 ноември в Щутгарт беше отбелязана 40-годишнината на организацията Работен кръг „Православни църкви“ (РКПЦ), създадена от членове на Евангелската църква на област Вюртемберг с цел поддържане на контакти и взаимно опознаване с източните църкви. Организацията съдейства за контактите с православните църкви, за запознаване на евангелските християни с православието, за популяризирането му сред учрежденията на местната църква и на местните държавни и общински учреждения. С посредничеството на Евангелската църква на Вюртемберг се съфинансира изграждането на православен енорийски център в Щутгарт към общината „Св. Петър и Павел“ на Вселенската патриаршия. Също така тя оказва подкрепа и при въвеждането на православно вероучение в училищата на Баден-Вюртемберг, където има около 140 общини на източните православни църкви.

Участници в РКПЦ разказаха как е възникнал кръгът и как се е развил в течение на времето. Поздравителни слова бяха произнесени от митр. Августин (Константинополска патриаршия), председател на Православната епископска конференция в Германия, от епископа на Евангелската църква във Вюртемберг Франк Отфрид Юли, от епископа на Австрийско-Швейцарската епархия на Сръбската православна църква Андрей и др.

Митр. Августин отбеляза, че докато в предишните векове за немските християни е било необходимо да пътуват до православни страни, за да се запознаят с тамошните църкви, то сега православието е дошло и в Западна Европа, което за него е част от Божието провидение.

Еп. Юли разказа за своите срещи с православието, започнали още в детска възраст с посещение на православната църква в Дармщат, построена още в 19 век от руския император. Той изброи инициативите на Евангелската църква на Вюртемберг за развитието на диалог и сътрудничество с православните църкви и напомни, че тези традиции водят началото си от 16 век, когато е започнат диалог между богословите от местния Тюбингенски университет и Константинополския патр. Йеремия II. Той разказа и за продължението на този диалог с посещението на сегашния Константинополски патр. Вартоломей през 2017 г., когато той дойде на посещение в Германия по случай 500-годишния юбилей на Реформацията и получи почетна докторска титла от Тюбингенския университет.

thumbnail IMG 20181123 170808653Председателят на Работния кръг „Православни църкви“ Щефан Херман отбеляза, че тези контакти са много важни за живота и на двете вероизповедания. Той благодари специално на митр. Августин, че малко преди да замине в Истанбул за важното заседание на Св. Синод на Константинополската патриаршия е дошъл в Щутгарт по случай юбилея. Херман отново подчерта, колко належащо е с оглед на религиозното разнообразие в днешна Германия да се води диалог с православните църкви, за да може техните традиции и вяра да бъдат по-добре разбрани. По този начин и самите протестанти могат да научат повече за своята традиция и да си поставят въпроси като например какво представлява светостта за днешния протестант.

Отбелязано беше, че междуцърковният диалог е належащ и поради необходимостта от решаването на конкретни проблеми: примерно, как да се реагира, ако православни християни търсят местни пастори за кръщение или погребение тогава, когато наблизо няма православен свещеник, и др. Също беше потвърдено, че при условията на напредваща обществена секуларизация е още по-необходимо църквите съвместно да дават свидетелство за своята вяра.

Кратка реч произнесе и арменският свещеник Дирадур Дирадян, който разказа за своите впечатления от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, придобити по време на богословското му обучение там.

Голямо впечатление сред присъстващите произведе словото на еп. Андрей. Той отбеляза, че е необходимо и православните църкви да основат от своя страна подобни работни кръгове за евангелските църкви. Той благодари на протестантите и на римокатолиците за оказаната в продължение на десетилетия помощ на православните мигранти. Същевременно призна, че в православните духовни училища е почти невъзможно да се добие адекватна представа за същността на Реформацията и в частност на лутеранството и че на тази тема има много клишета, предразсъдъци и погрешни представи. Той подчерта, че православните християни могат да научат много неща от западните християни, особено в областта на социалното дело.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u698a 

Разпространяване на статията: