Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
toledo_2.gifКонцепция за религиозното образование в страните от Евросъюза с названието „Толедски ръководни принципи в обучението по въпросите на религията и убежденията в държавните училища” бе представена на международна конференция „Религия и образование: руският и международен опит”, която се откри на 31 март в Руския държавен хуманитарен университет. „Толедските принципи” бяха представени от религиоведи, юристи, социолози, правозащитници – всички експерти от работната група към Бюрото за демократичните институции и правата на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ или OSCE). Презентацията беше ръководена от съпредседателя на експертния съвет професор Кол Дъръм от САЩ.

Другият съпредседател, професорът от Миланския университет Силвио Ферари, обясни необходимостта от разработването на такава европейска концепция. Според него „неочаквано резкият ръст на плурализма в областта на културата и религията”, свързан с бурните миграционни процеси в глобална Европа, ни задължава да погледнем по нов начин на системата на религиозното образование. Ако преди като цяло обучението по религия беше дело на религиозните общини, то сега ролята на държавата в него принципно нараства: тя е длъжна да се ангажира не с обучението по религия, а със систематичното запознаване на учениците с основите на различни религиозни традиции. „Хората от други религии и култури се възприемат като „други”, „чужди”, което води до междурелигиозно напражение, появата на вредни стереотипи, вражда и може да има трагични последици. Най-доброто лекарство против тази отрова са знанията един за друг”, счита италианският учен.

1_23.jpgEкспертите от различни страни са започнали работата си над „Толедските принципи”, водени от желанието да създадат „противоотрова”, която да намали дискриминацията и да способства за съблюдаването на правата на човека в областта на религията и убежденията. „Толедските принципи” имат само препоръчителен характер за държавните стратези в сферата на образованието в Европа, както и за преподавателите-практици, които работят в тази сфера. Според думите на директора на Центъра за изследване на Холокоста Йоланта Амброзиевич-Джекобс от Полша целта на концепцията е да „популяризира идеята за уважение към различните религиозни и нерелигиозни убеждения в държавните учебни заведения”.

Работата над документа на Съвета на Европа започна през март 2007 г. в Толедо, Испания. В края на 2007 г. „Толедските принципи” бяха представени пред ОССЕ, а сега тече процес на тяхното активно обсъждане в Европа и САЩ. Авторите на документа подчертават, че те се отнасят само за изучаването на религията (learning about religion), но не и за обучението в религия.  Проф. Ферари отбеляза, че последното не само не се изключва, но и се приветства от Толедската концепция: дълбокото познаване на собствената религиозна традиция може да бъде добра „отправна точка” за изучаването на религиите на другите хора. Това е отговорът на създателите на Толедската концепция на критичните забележки на редица религиозни организации в Европа, отбеляза  К. Дъръм.

Основните принципи на Толедската концепция са: използване на научни методи на преподаване, уважаване на правата на човека и гражданските ценности, специална подготовка на преподавателите, тяхната привързаност към идеята за религиозната свобода, осъзнаване от страна на държавните училища на важната роля на семейството и религиозните организации, взаимодействие и сътрудничество с тях,  в частност - при съставянето на учебните програми и пособия, „особена чувствителност към местните прояви на религиозен и светски плурализъм” и т. н. Проф. Ферари изрази убеждението, че държавата трябва да запази неутрална позиция по отношение на съдържанието на това образование: „На държавата е забранено да прокарва която и да било религия чрез тези уроци, но на тях може по-задълбочено да се изучава традиционната за дадена страна традиция”.

В документа са разгледани редица правни въпроси, свързани с обучението по проблемите на религията, видовете учебни програми и педагогическите методи, подробно е разработен проблемът за подготовката на преподавателите. Според експерта ученикът може да бъде освободен от изучаването на конкретна религия, но не може да игнорира целия религиоведски блок, който е задължителен за всички.

Текстът на концепцията на английски може да прочетете тук

Благовест Инфо

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33pay 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]