Мобилно меню

2 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Синодът на епископите, отговарящи за въпросите на Евхаристията, разпространи работен документ, който очертава основните възгледи на Католическата църква относно участието в Евхаристията. Документът е изготвен въз основа на писмата, които са изпратили във Ватикана 113 национални епископски конференции, 11 синода на католическите църкви по източен обряд, 25 ватикански конгрегации и папски съвети, а също и Съюзът на предстоятелите на монашеските ордени.
"Документът концентрира вниманието върху позитивното значение на Евхаристията, която обединява вярващите и ги превръща в една общност, без значение на расови, културни, езикови и национални различия". Ватикана препоръчва използването на латински в богослужението и особено, когато в месата участват хора от различни народности. Отдава се предпочитание на традиционната литургична музика и в частност на грегорианското пеене. Документът припомня задължението на католиците да посещават богослужението всяка неделя и да приемат причастие. В същото време се отбелязва, че много вярващи не знаят, че когато са извършили сериозен грях, не могат да пристъпват към причастие. "Принадлежността към Църквата е главно условие за участие в тайнствата. Никой не може да се причастява, ако не бъде кръстен, както и никой не може да се върне в лоното на Църквата без да получи отпущение на греховете", се казва в документа.  Политиците, които защитават правото на аборт и други закони в разрез с учението на Църквата също не могат да приемат причастие. "Католиците, които подкрепят такива политици, вършат тежък грях".
Встъпилите във втори брак след развод също не могат да вземат причастие, но Ватикана насърчава присъствието им на месата.
В документа се подчертава, че се признава действителността на православната Евхаристия и допуска "ако обстоятелствата позволяват" католици да се причащават в православни храмове и обратно.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kcaa 

Разпространяване на статията: