Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

В интернет-пространството вече е налице румънско електронно списание за интердисциплинарни изследвания в областта на религията и науката. Партньори по проекта са: Държавният университет „Александър Куза” в Яш, Православният богословски факултет „Димитру Станилое” и Центърът за интердисциплинарни изследвания в областта на религията и науката. Сред основателите са: архиепископът на Яш и митрополит на Молдавия и Буковина проф. д-р Даниил Чоботя, проф. д-р Думитру Опря, ректор на университета “Ал. Й. Куза” в Яш, о. проф. д-р Виорел Сава, декан на Факултета по православно богословие, проф. д-р Михай Бара, декан на Факултета по биология, деканите на други факултети и др.

Според тях причината, която ги е накарала да създадат това електронно списание, е необходимостта от насърчаване на диалога и сътрудничеството между дейци от религиозната и научната област. Този диалог е важен за по-задълбочено разбиране на основни истини относно съществуването на цялата вселена, за живота изобщо, а и за смисъла на човешкия живот - аспекти, които не се изследват от специална дисциплина. Онова, което ги е окуражило да предприемат тази крачка, са интердисциплинарните изследвания в тази област, извършвани в много университети по света.
 
Основна цел на организаторите на проекта е да се развиват тези изследвания чрез обнародване на оригинални и качествени изследователски трудове в тази област.
Издателите вярват, че това списание ще предложи път за разкриване на стойността на източно-християнската духовност и на православното богословско наследство в контекста на диалог между съвременната наука и световните религии. Същевременно се надяват проектът да насърчи диалога в богословските и научните среди и качествено да допринесе за актуални интердисциплинарни изследвания.
Списанието е отворено за оригинални, още непубликувани приноси, взаимодействащи с религия и наука в научна и богословска завършеност.

Ще бъдат взети под внимание за публикуване следните категории материали:
  1. Теоретични и приложни статии, които разглеждат интердисциплинарни теми относно наука и религия.
  2. Изследователски статии, засягащи дискусии, интердисциплинарни студии или напреднало проучване в една от интердисциплинарните области.
  3. Реакции към настоящи или предходни статии.
  4. Резюмета на специализирана литература от областта на космологията, астрофизиката, философия на науките, невропсихология, богословие, с предимство на тези, които се отнасят до интердисциплинарния диалог между религия и науки.
Това списание неминуемо ще предизвика интерес и сред българските читатели поради проблематиката, която ще разглежда. Трябва да се отбележи също, че списанието има резюме и на български език, а двама от сътрудниците му са наши изтъкнати и известни богослови-библеисти – проф. д-р Иван Желев Димитров и доц. д-р Емил Трайчев.

Списанието можете да четете на адрес: http://www.jirrs.org/

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3a4ah 

Разпространяване на статията: