Мобилно меню

3.5 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (8 Votes)

111Веднага след края на Събора в Крит Антиохийската патриаршия обяви, че тя не признава провелия се форум за Всеправославен Събор, нито за "Свят и велик Събор", а единствено за подготвително съвещание за неговото бъдещо провеждане. Като основна причина за това Антиохийска патриаршия отбелязва неучастието на четири от автокефалните църкви в неговото провеждане, което означава, че решенията му не са приети с консенсус. Тъй като това условие не е спазено, Антиохийският Св. Синод реши, че:

1. Разглеждат срещата на о-в Крит като предварително съвещание на Всеправославния Велик събор и следователно считат, че приетите на о-в Крит документи не са окончателни, а са открити за допълнително обсъждане и внасяне на изменения, когато бъде свикан Велик събор на Православната църква в присъствието на всички поместни православни църкви. 

2. Отказват да признаят съборния характер на всяко православно събрание, в което не участват всички автокефални православни църкви. Това гарантира, че принципът на единогласие все още е основно правило, което регулира междуправославните отношения. Антиохийската църква по такъв начин отхвърля авторитета на Критско събрание като „Велик и Всеправославен събор” или „Свети и велик събор”.

3. Подчертават, че всички решения, приети на събранието на Крит, при никакъв случай не обвързват Антиохийската патриаршия. 

4. Възлагат на Синодална комисия по мониторинга отговорността да проследи последиците и влиянието на събранието в Крит, да вземе необходимите мерки и да представи подробен доклад на св. Синод на Антиохийската патриаршия на следващото заседание.

5. Призовават вярващите да се присъединят към молитвите на отците в св. Синод на Антиохийската патриаршия за съхраняване и проявяване на православното християнско свидетелство в съвременния свят.

Трябва да се отбележи, че тази позиция беше изразена още в поздравителното послание на Московския патриарх Кирил до "Предстоятелите и представителите на поместните Православни църкви, събрали се в Крит", което той изпрати в началото на работата на Събора. В заключението си патриарх Кирил заяви: "Вярвам, че при наличието на добра воля срещата в Крит може да стане важна стъпка за преодоляване на възникналите разногласия. Тя може да внесе своя принос в подготовката за този Свят и велик събор, който да обедини всички поместни Православни църкви без изключение". Руският Св. Синод ще заседава през юли, когато ще обяви своята позиция относно провелия се в Крит Събор. След това, през септември, последен ще се произнесе и нашият Св. Синод.

Становището на Антиохийската църква може да прочетете в превод на български език тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/w8d9x 

Разпространяване на статията: