Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

slizane v_ada_Vatopedi„И на всички в гробовете подари живот!”

Възлюбени,

Така завършва удивителният тропар на Христовото Възкресение: Христос подари живот на всички в гробовете. Докато Неговото тяло лежало в запечатания гроб, след свалянето Му от кръста, Иисус не почивал. Няма го епитафа „Почивай в мир!” на надгробния камък. Докато Христовото тяло лежало в гроба, Неговата душа слязла в дълбочините на ада да води битка с дявола. Иисус отишъл да освободи душите на затворените там след тяхната собствена смърт.

Традиционната икона на Христовото Възкресение ясно отразява победата на Христос над смъртта по най-безспорен начин. Ако погледнем внимателно иконата на Възкресението, ще видим как Христос изтегля най-напред първия човек – Адам от гроба. Ева е от лявата страна на Христос. Нейните ръце са в умилително положение и в очакване на Иисус. Това смирено съподчинение към Христос е всичко, на което Адам и Ева са се надявали. Христос свършил всичко останало, което показва, защо измъква Адам от гроба с хватка на китката на ръката. Всички, които предшествали Христовото разпятие и се намирали в ада, очаквали идването на Месия. Сега те се почувствали свободни в преизподнята и свободно общували с Христос и Неговите ангели. Е, наистина, адът е все още там, но неговата мощ да задържа душите на човеците е вече обезсилена. Всички в гробовете могат да издигат ръце към Господ Иисус, Който е там и ги очаква да ги измъкне от гроба и да им подари живот.

Такава е значимостта на Христовото Възкресние: Христос умря, но също и възкръсна, като подари живот на всички в гробовете – живот в цялата му пълнота. Живот без край. Живот без сълзи и болест. Живот – вълнуващ и пулсиращ!

Че кое човешко сърце няма да пожелае пулса на подобен живот с Бога?

Така че нека химнът на победата да ечи навън! Нека добрата новина бъде чута навред! Нека всяка уста да запее в един глас и с едно сърце: Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си разруши смъртта и на всички в гробовете живот подари.

Христос воскресе! Воистину воскресе!

С обич във възкръсналия Спасител,

† Митрополит ЙОСИФ


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/946r9 

Разпространяване на статията: