Мобилно меню

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
  • Как се кандидатства в Шуменския университет?

С оценка от положен кандидатстудентски изпит за избраната специалност или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура).

  • Кога ще се проведат кандидатстудентските изпити по теология?

Датата на предварителния изпит по теология е 6 юни 2009 г., събота, корпус І.

Редовният изпит ще бъде на два етапа – 16 юли 2009 г., четвъртък, писмен изпит (тест), и 18 юли 2009 г., събота, устен изпит.

Най-доброто пособие за подготовка е книгата в много издания „Нашата вяра” от епископ Николай и архимандрит Серафим.

  • В какви срокове се заявява участие в предварителните изпити?

В гр. Шумен, в Ректората на университета, от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в периодите: от 01.04.2009 г. до 25.04.2009 г. включително и от 26.05.2009 г. до 13.06.2009 г. включително(без неделните дни).

В гр. Варна, в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, в работни дни от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 ч. в периодите: от 01.04.2009 г. до 24.04.2009 г. включително и от 26.05.2009 г. до 12.06.2009 г. включително.

В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и на Националната асоциация за прием на студенти.

  • Какви са сроковете за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания?

Документи на кандидат-студенти се приемат от 15.06.2009 до 11.07.2009 г. вкл. (без неделните дни).

Кандидатстващите за обучение в Шуменския университет, положили предварителен изпит, също подават документи в тези срокове.

  • Какви лични документи са необходими?

Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование и лична карта. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите. За предварителните изпити – само лична карта.

  • Къде могат да се подадат документи за кандидатстване?

Документи се приемат в гр. Шумен – в сградата на Ректората, в гр. Варна – в Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите, в гр. Добрич – в сградата на Колежа, както и в Бюрата за прием на кандидатстудентски документи.

  • Как става класирането?

Състезателният бал се формира от оценката от конкурсния или държавния зрелостен изпит и оценки от дипломата за средно образование. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Справочника и на web-адрес: www.shu-bg.net

Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-добрия постигнат резултат.

Класирането е поетапно и се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности в кандидатстудентския картон.

След всяко класиране приетите кандидати могат да потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в класиранията или да се запишат в специалността, в която са приети. Непотвърдилите или незаписалите се кандидати отпадат от следващите класирания.

  • Могат ли работещите студенти да ползват облекчен режим при посещение на занятията?

Да. Обучението на работещите студенти (редовно обучение) може да се осъществи при облекчен режим – посещение не по-малко от 50 % от предвидените по разпис занятия.

  • Могат ли да се ползват студентските общежития по време на кандидатстудентските изпити?

Да. Шуменските студенти са едни от най-добре задоволените в България в това отношение. Подробна информация може да получите на тел. 054 / 830 327; 054 / 830 385; 054 / 830 398.

  • Къде може да се получи повече информация за кандидатстудентската кампания?

Пълна информация може да се намери в Справочника за кандидат-студенти 2009/2010 г. на Шуменския университет и на web-адрес: www.shu-bg.net

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3pcaq 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]