Мобилно меню

4.5238095238095 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (21 Votes)

/imG 1554На 12 и 13 май в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе конференция на тема „Религиозното образование в българското училище“, която събра за дискусия духовници, преподаватели, учители и общественици, ангажирани с тази кауза. Конференцията се организира от Богословския факултет на СУ и е в рамките на програмата, с която най-старото висше богословско училище у нас отбелязва своята стогодишнина. Това е първото подобно мащабно мероприятие в сферата на религиозната просвета, което се организира след края на пандемията. На него бяха обобщени постиженията в областта и бяха маркирани основните предизвикателства, които изискват решаване в близките години.

/imG 1582Негово Светейшество Българският патриарх Неофит изпрати приветствие до конференцията, като пожела успех на начинанието. Ловчански митрополит Гавриил, началник на Културно-просветния отдел на Св. Синод, беше представител на висшия клир на форума. Той осведоми аудиторията за действията на Св. Синод в подкрепа на религиозното образование в българското училище, разказа за учебниците по Религия, издание на Св. Синод, и изрази подкрепата на църковното ръководство в усилията за утвърждаване на Религията като задължителен предмет в българското училище.

Конференцията беше официално открита с встъпителни думи от заместник-декана на Богословския факултет доц. д-р Андриан Александров, който говори за реализацията на кадрите на факултета като учители по религия. Белоградчишки епископ Поликарп представи образователните дейности в Софийска епархия и посочи, че досега са направени много неща в сферата на религиозното образование, но още много предстоят да се развият и призова към сериозна съвместна работа.

/imG 1623Само учителите по Религия всяка година са принудени да „рекламират“ своята дисциплина и себе си пред родителите и ежегодно се явяват на избори. Това заяви началникът на РУО-Русе Росица Георгиева на научната конференция. Г-жа Георгиева, която е била учител по Религия и експерт по предмета в РУО-Русе, постави отново на дневен ред начина на организиране на религиозната просвета в нашите училища. Докато дисциплината Религия е факултативен и избираем учебен предмет, броят на обхванатите ученици ще е малък, а учителите ще работят при трудни условия. „Учителят по Религия не е обгрижен, не е защитен“, напомни г-жа Георгиева и призова този въпрос да не се неглижира. Повечето учители богослови работят само на хонорар, нямат социална защита, лишени са от възможности за квалификация, а нормативната уредба на предмета поставя организацията и провеждането на заниманията по Религия в пълна зависимост от благоволението на директорите на училищата. Около тези изводи за поредна година се обединиха участниците в научния форум.

/imG 1607В конференцията взе участие и архим. Мелетий, зам.-ректор на Софийската духовна семинария, която е и базово училище на Богословския факултет на СУ за подготовка на учители по Религия. О. Мелетий сподели свои наблюдения от работата с ученици от гимназиалния етап и начина, по който те възприемат религиозните дисциплини в училището. Зам.-ректорът подчерта, че е изключително важно като учители да си даваме сметка за целите, които си поставяме в работата с учениците и младите хора; да сме наясно с потребностите на нашите възпитаници и действителността, в която живеем. Учителят по Религия следва да е смел, да вижда реалността и кое наистина има значение за младите хора, каза още той и призова за скъсване с формализма в обучението, към приложение на постиженията на съвременната педагогика и употребата на съвременен, разбираем за младите език. Следва да се съобразяваме с възможностите за възприемане на религиозната материя от съвременните ученици и преподаването ни да е синхронизирано с това, за да постигат те определно развитите, отбеляза духовникът. Той обърна внимание, че богословското знание следва да се постави в контекста на съвременните проблеми, за да могат младите хора да го използват като ключ към справянето с различен род предизвикателства в личния и обществен живот.

/imG 2904 2Лектори на конференцията бяха и преподавателите от Богословския факултет на СУ проф. дбн Клара Тонева, проф. дбн Дилян Николчев, доц. Костадин Нушев, както и д-р Жасмина Донкова, държавен експерт от Дирекция „Вероизповедания“ на МС, Цветомира Антонова, дългогодишен учител по история. Сред участниците на конференцията бяха експертите от МОН – по Религия – Ваня Найденова и по Гражданско образование – Коста Костов, експерти от Регионални управления на образованието в страната, преподаватели от Богословския факултет на Софийския и Великотърновския университет, свещеници, учители по религия и др.

Проф. Магдалена Легкоступ от Православния богословски факултет на Великотърновския университет запозна аудиторията с организацията на провеждане на религиозното образование в страните на Европейския съюз. Тя подчерта, че Религия под различни форми се изучава във всички изследвани страни, като обучението е конфесионално. Изключение правят само пет държави. Проф. Легкоступ отбеляза, че само у нас статутът на предмета го прави почти недостъпен за голяма част от учениците и следва да се продължат усилията Религията да стане задължителна дисциплина в училищата.

/imG 1662Гл. ас. д-р Полина Спирова в доклада си подчерта, че би следвало усилията да се насочат и към промяна на обществените нагласи към предмета Религия. Необходимо е да убедим българските родители и българското общество, че тази дисциплина ще осигури религиозна грамотност на българските ученици и така ще разшири техния мироглед, общата култура и ценностната им ориентация, каза тя.

Сред темите, засегнати на конференцията беше и тази за педагогическата подготовка на богословите, готвещи се за учители. Те се обучават от екип преподаватели от Педагогическия и Богословския факултет и получават не само теоретични знания, но преминават през практика и педагогически стаж. За това как холистичният и компетентностният подход се преподават в Богословския факултет говори в своя доклад проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, а доц. Иво Янев даде конкретни данни за подготовка на богословите за учители по религия. Той посочи, че над 150 магистри са получили педагогическа правоспособност и са се обучили за учители по Религия в Богословския факултет на СУ.

/imG 2932 2Своята гледна точка по въпроса с организацията на предмета Религия споделиха директори на училища от столицата и Софийска област по време на специална кръгла маса. Те разказаха за трудностите при подбора на учители, организиране на групите по Религия и задържане интереса на учениците в тях.

/imG 2930Учителите споделиха своя опит и предизвикателствата, с които се срещат в работата си. За пореден път беше изтъкнато, че те продължават да остават външни на училищната система. Беше отбелязано, че ако учителите по Религия получават още една специалност, по-лесно да намерят своето място в училище. Директорите споделиха, че се търсят начални учители или учители по история, БЕЛ, рисуване и т. н., които имат и богословско образование, за да поемат занятията по Религия.

В рамките на двудневната конференция бяха представени и добри практики по Религия от различни части на страната, като Пловдив, Варна, София и др. Те показаха, че учителите не се ограничават само с основната си педагогическа работа, но развиват допълнителни умения и разгръщат творческите си заложби. Така, наред с примерите за електронни ресурси по Религия, създадени от д-р Илонка Стоянова и Дарина Кючукова, участниците в конференцията се запознаха с образователните дейности, създадени в манастирска среда.

/imG 2935Игуменката на Драгалевския манастир майка Серафима показа примери за ролеви игри, разработени на основата на неделните евангелски четива. Методът съчетава постиженията на съвременната педагогика с монашеския мироглед и християнския подход към човешката личност. В работата на неделното училище към Драгалевския манастир са привлечени две от наскоро завършилите студентки на Богословския факултет на СУ, които заедно с майка Серафима разработват този образователен метод.

/imG 1649Студенти от Богословския факултет на СУ показа фрагменти от разработени от тях уроци, в които използват техники за работа с евангелски текст и със свещени изображения.

Конференцията постави на дневен ред и въпроса с обновяването на кадрите, заети с религиозното образование у нас. През последните години се забелязва недостиг на млади учители, които да се ангажират с тази учебна дисциплина. Причините за това са много, но участниците в конференцията се обединиха около мнението, че се налага да се полагат целенасочени усилия да се обучават, мотивират и ангажират повече млади хора. Затова пред Богословския факултет на СУ стои задачата не само да обучава учители по Религия, но съвместно с митрополиите по места да ги подкрепят в тяхната реализация и непосредствената им педагогическа дейност.

Това беше и един от основните изводи, направен от участниците, а именно, че е необходимо задълбочаване на сътрудничеството между МОН, Св. Синод и богословските факултети, което да се изразява в разработването на конкретни стъпки за решаването на проблемите в преподаването на предмета. Представителите на институциите дадоха заявка за по-активни действия в тази посока, особено по отношение подкрепата на учителите по места.

Конференцията беше съпътствана и от изложба, озаглавена „Нашите посланици в училище“ (тук), в галерия „Алма Матер“ в северното крило на Ректората на СУ.

През есента ще бъде издаден сборник с докладите от конференцията.

Очаквайте скоро видео от научния форум.

Снимки: Стефка Борисова

Вижте още: Все повече мъже стават учители по Религия 

/imG 1651

/imG 1592


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dx89p 

Разпространяване на статията: