Мобилно меню

4.9540229885057 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (87 Votes)

4369dbd228fe0d43829129bb4e8665e3Събранието на академиците при Българската академия на науките (БАН) избра за чуждестранен член на БАН проф. д-р Константинос Георгиу Нихоритис от Гърция. Това съобщиха от БАН на своята интернет страница.

Проф. Нихоритис е изтъкнат гръцки старобългарист и богослов с многобройни публикации върху българската културна история и връзките ѝ с Атон. Последователно завършва Атонската духовна академия (1976 г.) и Софийската духовна академия (1981 г.). В момента е професор във Факултета по славистика, балканистика и ориенталистика на Македонския университет в Солун.

През годините неуморно служи на каузата на популяризирането на българския език и българската култура. Повече от тридесет години той преподава български език в няколко гръцки университета и води различни курсове по българска култура от Средновековието през Възраждането до съвременността.

Автор е на няколко учебника и учебни помагала по български език за гърци (някои от тях в съавторство със съпругата му Марияна Нихорити) и на два разговорника: Гръцко-български и Българо-гръцки. Също така редактира гръцки преводи на художествени произведения от български автори.

Новият член на БАН е истински посланик на византийската и гръцката култура в България и още повече – на българския език и българската култура в Гърция. Бил е научен ръководител на многобройни магистърски тези и на четирима успешно защитили докторанти. Ръководил е и български специализанти в Солун по програмата „Еразъм“. Удостоен е с медал „Иван Вазов“ (през 2002 г.) за приноса си в популяризирането на българския език и култура. Носител на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Повече за научната дейност и трудове на проф. Нихоритис – тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dahx4 

Разпространяване на статията: