Мобилно меню

4.7113402061856 1 1 1 1 1 Rating 4.71 (97 Votes)

/imG 4786На 16 февруари в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Клара Тонева защити дисертация на тема „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)“ и стана първата жена, придобила научната степен „доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ.

В автореферата си проф. Тонева посочва, че дисертацията ѝ очертава доктриналните различия по границата християнство-ислям през един важен за православната и въобще за християнската патристична традиция топос – творчеството на св. Йоан Дамаскин. Всъщност творчеството на светеца е отговор на случващото се през онази епоха – време на преломни поврати в историята на Източното Средиземноморие и в региона, а и в самата Византия, и е в съответствие с културните и духовните изисквания на времето тогава. Текстовете на св. Йоан Дамаскин, които са свързани с исляма, са четири, като 101-ва глава (измаилтяните) от „За ересите“ е първи опит за полемика с исляма от християнски ъгъл и е единственият труд, за който със сигурност се приема, че авторството е на св. Йоан Дамаскин.

Свои рецензии на дисертационното съчинение представиха проф. дбн Емил Трайчев, проф. дфн Валентин Канавров и проф. д-р Иван Христов, а становища дадоха проф. дфн Нина Димитровапроф. д-р Ростислава Тодорова-Енчевадоц. д-р Костадин Нушевдоц. прот. д-р Стоян Чиликов.

На защитата присъстваха Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, доц. д-р Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет, преподаватели и студенти.

/imG 5035Митр. Йоан пожела успехи на новия доктор на науките, като подчерта, че академичните успехи на проф. Клара Тонева са успехи за Богословския факултет, както и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Ролята на богословите, ролята на духовниците, ролята на Църквата и на научната общност е с живота си да свидетелстват за Бога“. Архиереят отбеляза, че удостояването на проф. Клара Тонева с научната степен „доктор на науките“ става в юбилейната за Богословския факултет година, когато се чества един век от създаването му.

Проф. Клара Тонева започва научната си и преподавателска дейност в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г., като редовен докторант по История на религиите и хоноруван асистент в катедра „Систематическо и практическо богословие“.  След защитата на дисертационен труд през 2004 г. е избрана за главен асистент в същата катедра. През 2012 г. се хабилитира като доцент, а през 2022 г. става професор (тук). Тя има 74 научни публикации, от които четири монографии, а също пет учебни помагала и два учебника (в съавторство).

Снимки: Стефка Борисова

Вижте още: Проф. Клара Тонева: Голяма е отговорността да преподаваш богословие

/imG 4877

/imG 4911/imG 4911

/imG 5125


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/da39u 

Разпространяване на статията: