Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)

1409181508Днес Православната църква празнува началото на индикта, т. е. началото на Новата църковна година. Това е стара, хилядолетна традиция, която се отнася към късните византийски времена. Тя обаче все още се почита с църковно богослужение и молебен, съответно се отбелязва и в църковния календар на 1 септември. Неведнъж и в Двери е писано за този празник на църковното новолетие, както се вижда от темата на деня на първа страница.

Редно е днес в храмовете да се извърши молебен и се изпроси Божия благослов за „благоприятна Господня година“, за която говори Иисус Христос в проповедта Си в синагогата на гр. Назарет (Лука 4 гл.). А доколкото в гражданския ни календар новата година се отбелязва на 1 януари, ние и тогава извършваме такава молитва към Бога – Господаря на времето и на цялото творение, за да живеем в мир и любов, които са основа на истинското благоденствие.

За този ден св. Никодим Светогорец пише в своята книга Синаксарник:

„Трябва да знаем, братя, че светата Божия Църква днес празнува индикта по три причини. Първо, защото това също е началото на годината. Затова по подобие на древните римляни денят бил много почитан от стари времена. Индикт(ион) на латинския език ще рече определение.

И второ, Църквата го празнува, защото на този ден нашият Господ Иисус Христос влязъл в еврейската синагога (в Назарет) и му била дадена книгата на пророк Исайя, както пише евангелист Лука (Лука 4 глава). Тази книга отворил Господ и – о, чудо! – незабавно намерил онова място, т. е. началото на шестдесет и първа глава на Исайя, в която тези думи са написани със собствените Му слова: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година“ (Лука 4:18-19; Ис. 61:1-2). Когато Господ прочел тези думи за Него, Той сгънал свитъка и го върнал на служителя. След това седнал и казал на хората: „Днес се изпълни това писание, което чухте“. Когато хората чули тези неща, те се учудили на благодатните думи, които излизали от устата Му, както пише евангелист Лука.

Има и трета причина, поради която Църквата Христова отбелязва днес индикта и празнува началото на новата година: чрез песните и молитвите, които принасяме на Бога на този празник, да бъде Бог милостив към нас и да благослови новата година, като ни я дари щастлива и пълна с всички телесни блага. И да просвети умовете ни, за да прекараме цялата година чисто и с добра съвест, като угаждаме на Бога, спазвайки Неговите заповеди. И така да се удостоим с вечните небесни блага“.

Превод: И. Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8cu9q 

Разпространяване на статията: