Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (29 Votes)

viber image 2022 03 17 23 24 04 226На 17 март 2022 г. в сградата на Богословския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се състоя защита на дисертацията на Делян Георгиев Тодев на тема „Утренята през Четиридесетницата и Страстната седмица в литургичната практика на Българската православна църква. Развитие и утвърждаване на последованието според Типика“. Научното жури, което оцени работата, беше в състав: проф. Мария Йовчева, председател на научната комисия, доц. свещ. д-р Людмил Малев, доц. свещ. д-р Стоян Чиликов, доц. д-р Стефан Стефанов и доц. прот. д-р Иван Иванов, който беше и научен ръководител на докторанта.

viber image 2022 03 17 23 24 04 555Дисертацията на Делян Тодев е от 292 страници и в нея се проследява развитието на богослужебното последование на утринната и особеностите ѝ в периода на св. Четиридесетница и Страстната седмица. Докторантът разглежда Типика от древността до съвременността и приложението му в БПЦ.

На публичната защита на дисертацията присъстваха четирима митрополити: Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски Антоний, Русенски Наум, Доростолски Яков, както и пловдивските викарни епископи Знеполски Арсений и Смоленски Висарион.

В края на процедурата научното жури единодушно гласува да се присъди образователна и научна степен „доктор“ на Делян Георгиев Тодев. По предложение на декана на Богословския факултет доц. д-р Ивайло Найденов на д-р Тодев веднага беше връчен докторски кръст от неговия научен ръководител доц. прот. Иван Иванов.

viber image 2022 03 17 23 24 04 858Делян Георгиев Тодев е роден на 25.2.1992 г. в гр. Хасково. Израства в свещеническо семейство. Неговият баща е ставрофорен свещеноиконом Георги Тодев, който служи в Димитровград и е архиерейски наместник на Хасковска духовна околия, а майка му е презвитера Димитринка Тодева. Има две сестри.

Основното си образование Делян Тодев завършва в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Димитровград, а след това с много добър успех завършва и Пловдивската духовна семинария „Св. Кирил и Методий“ (2011 г.). Завършва с отличие висше богословско образование със степен „бакалавър“ по Теология в Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“ (2015 г.). Магистърска степен придобива в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (магистърска програма „Литургия и музика“, 2016 г.). От 17.9.2007 г. е църковнослужител на Пловдивския митр. Николай.

От 1.10.2015 г. започва преподавателската си дейност в родния Димитровград, където основава и понастоящем преподава СИП „Религия - Православие“ в ОУ „Пенчо Славейков“. От 2017 г. преподава Литургика, Църковнославянски език и четене, Църковно деловодство, Педагогика и Библейска история в Пловдивската духовна семинария, а от 2020 г. е преподавател по Литургика в Пловдивска духовна академия „Св. Кирил и Методий“. Зачислен е за докторант по Литургика в катедра „Практическо богословие“ на СУ „Св. Климент Охридски“ на 26.1.2017 г.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8qc4q 

Разпространяване на статията: