Мобилно меню

3.6086956521739 1 1 1 1 1 Rating 3.61 (23 Votes)

2021 10 07 21 10 03На 6 октомври в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ се състоя защитата на дисертационната работа на о. Стоян Бербатов, дългогодишен свещеник на Неврокопска епархия в Благоевград, а отскоро клирик на Западно- и Средноевропейска митрополия.

О. Стоян представи пред научното жури изследването си на тема „Проблемът за човешките права и рецепцията му в православното богословие на ХХ век“. Научен ръководител на дисертацията е доц. д-р Свилен Тутеков. В своето изследване о. Бербатов посочва, че „появата на концепцията за правата на човека е свързана с процесите на промяна на социалните условия, които настъпват на границата между традиционното общество и модерността. Правата на човека отразяват сложността на взаимоотношенията между модерната държава и човека, превърнат от същата тази държава едновременно и във важна част от обществено-политическия организъм, и в обект на репресия и защита.

Църквата разглежда концепта права на човека през богословския ключ на антропологията, еклисиологията и есхатологията“. Изследователят  разглежда правата на човека в дискурса на християнското учение за човека като образ и подобие Божие и сочи, че само така те „могат да бъдат осмислени като източник на човеколюбие“.

Авторът посочва, че актуалността на изследваната тема е най-вече във връзка с нуждата от богословско осмисляне и анализ на станалото популярно говорене за права на човека от позициите на православната антропология, етика и евхаристийна еклисиология.

Рецензентите на дисертацията, проф. дфн Валентин Канавров от ЮЗУ и доц. д-р Мариян Стоядинов от ВТУ, както и останалите членове на научното жури дадоха положителна оценка на дисертацията на о. Стоян Бербатов. В края на защитата всички членове на журито – двамата рецензенти, научният ръководител и също така проф. дфн Нина Димитрова и доц. д-р Димо Пенков от СУ – присъдиха на о. Стоян образователната и научна степен „доктор“.

Тук можете за видите автореферата на дисертацията, рецензиите и становищата по нея.

На снимката: о. Стоян Бербатов с научният си ръководител доц. д-р Свилен Тутеков и с доц. д-р Мариян Стоядинов, един от рецензентите на дисертацията му.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/86hdu 

Разпространяване на статията: