Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

IMG 5675Университетски преподаватели, експерти в областта на образованието, учители по Религия-Православие и Религия-Ислям, както и философи взеха участие в конференцията на тема „Многообразието и общността през призмата на глобалното образование: религиозно многообразие и общи морални принцип“. Тя се проведе на 5 и 6 декември в парк-хотел „Москва“ в столицата и беше организирана от Министерство на образованието и науката.

На конференцията присъстваха още д-р Жасмина Донкова, експерт от Дирекция „Вероизповедания“ на МС, Росица Георгиева, началник на РУО Русе, Ваня Станчева, старши експерт в РУО София-град, проф. Димитър Киров, бивш преподавател в Богословския факултет на СУ, д-р Полина Спирова от Центъра за образователни инициативи „Двери“ и др.

IMG 5675Форумът, организиран около предизвикателствата на толерантността в съвременното българско общество, представи гледните точки по въпроса на богослови, философи и педагози. Конференцията откри Коста Костов, главен експерт по философия, гражданско образование и религия в МОН. В първия ден на проявата участниците се запознаха с два доклада. Доц. д-р Константин Нушев говори на тема: „Предизвикателствата пред религиозната толерантност през погледа на един богослов“, а проф. д.ф.н. Пламен Макариев представи доклада „Предизвикателствата пред религиозната толерантност през погледа на един философ“.

Доц. Нушев изведе като акцент в изложението си тезата, че диалогът спомага за взаимното опознаване между религиите и обществата и спомага за преодоляване на конфликтите. Той даде примери от миналото на БПЦ за толерантно отношение и добронамереност към представителите на други вероизповедания. В последвалата дискусия беше посочено, че една от задачите на религиозното образование е да учи децата на диалогичност и уважаването на различността.

Районният мюфтия на София, Мустафа Избищали, който също беше на конференцията, даде пример за възпитание в толерантност в сферата на образованието. Той разказа за открит урок по Религия, проведен преди няколко години с ученици от няколко столични училища. Той бил организиран и ръководен от две учителки по Религия – по Православие и по Ислям, и разказвал на децата за двете религии. Г-н Избищали изрази надежда подобни инициативи да се провеждат по-често в бъдеще, за да могат учениците да се запознават с другите вероизповедания и да общуват добронамерено.

Илиян Чолев, учител по Религия-Православие от Разград, също даде примери за добри взаимоотношения с представителите на мюсюлманското вероизповедание в неговия град.

IMG 5675Проф. Пламен Макариев, председател на Експертния съвет към МОН по въпросите на религиозното образование, говори за публичната роля на религиите в либералното демократично общество и за мястото им в структурата на идентичността. Проф. Макариев призова присъстващите учители да споделят свои виждания и опит от провеждане на занимания по Религия в техните училища. Сред въпросите, поставени от учителите, бяха тези за организацията на провеждане на предмета и ролята на директорите при сформирането на групи по Религия. Дискутирана беше квалификацията на началните учители за придобиване на правоспособност да преподават Религия. За преподаватели по Религия-Православие такава квалификация се проведе в двата Богословски факултета - на СУ и ВТУ, а за учителите по Религия-Ислям - в УниБИТ. Обучението беше финансирано от МОН.

В хода на разговора беше посочено, че в началото на следващата година ще се проведе конкурс за учебници по новите учебни програми по Религия, одобрени от МОН, и в скоро време те ще достигнат и до учениците. Доц. Нушев обяви, че екип, одобрен от Св. Синод, също е подготвил учебници от 1 до 5 клас, с които ще участва в конкурса.

Полина Спирова разказа за учебните пособия на Центъра за образователни инициативи „Двери“, насочени към началните учители, които искат да преподават знания за християнството. Интегрираният подход, който използват авторите на помагалата, дава възможност учебното съдържание за християнските празници да се преподава в рамките на сегашната програма по Български език и литература и Човекът и обществото. Този начин на представяне на знанията дава възможност те да се преподават на ученици от различни вероизповедания. Някои от учителите споделиха, че работят с посочени пособия и постигат добри резултати.

IMG 5675Главната тема на втория ден от конференцията беше програмата по Религия – неконфесионално обучение. Тя беше представена от двама от нейните автори – проф. д-р Божидар Андонов и доц. д-р Иван Колев. Доц. Колев представи основния замисъл и идея на програмата: да противодейства на технологизацията и влиянието на пазара върху съвременните деца, да се представи на учениците значимостта на религиозното в живота на хората. Главната отличителна черта на тази учебна програма е нейната отвореност към света на учениците, като религиозните и ценностни знания са представени през елементи от ежедневието и интересите на децата. В нея не се допуска индоктриниране на учениците и принудителното им въвличане в практиката на което и да е вероизповедание.

Коста Костов посочи, че подобен подход към предмета Религия у нас е нов. Дори и след одобрението на съответната учебна програма от МОН през миналата година по нея не работят в повече от 1-2 училища.

IMG 5675

В последвалата дискусия бяха обсъдени методическите особености при преподаването по тази програмата и готовността на учителите да се абстрахират от личните си религиозни възгледи и да представят учебното съдържание максимално обективно.

В разговора се включиха и преподаватели по философия, които видяха много пресечни точки в тази програма с учебното съдържание по техния предмет. Г-н Костов отбеляза, че засега Религия – неконфесионално обучение може да се преподава само от богослови.

В края конференцията беше посочено, че подобни форуми помагат на работещите в сферата на религиозното образование да се срещат и опознават. Участниците благодариха за възможността да обменят мнения и контакти с колегите от другите региони и от други вероизповедания.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uhqdd 

Разпространяване на статията: