Мобилно меню

3.7692307692308 1 1 1 1 1 Rating 3.77 (13 Votes)

/imG 3137 2Подготовката на учители по религия за начален курс беше основната тема на проведената среща на 27 ноември в Богословския факултет при СУ.  По покана на декана доц. д-р Ивайло Найденов на нея присъстваха министърът на образованието Красимир Вълчев и неговият екип: зам.-министър Таня Михайлова, Радостина Новакова – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, д-р Климент Христов – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, както и част от Експертния съвет по религия: Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, проф. Макариев – председател на Експертния съвет по религия, доц. Легкоступ, проф. Омарчевски, проф. Андонов, Коста Костов (МОН), Росица Георгиева. Гостите бяха посрещнати от декана и ръководството на Богословския факултет доц. Дамянова, доц. Павлов и доц. Александров.

През изминалата година в Богословските факултети на СУ и ВТУ бяха проведени едногодишни квалификационни курсове с 300 часа натовареност за начални учители. Идеята на тази среща беше да се отчетат резултатите от квалификацията, да се отбележат положителните постижения, но и да се споделят трудности и грижи, особено от социално-битов характер. Албена Стоичкова, начална учителка, преминала квалификационния курс, сподели с министъра и представителите на МОН положителните си впечатления от обучението. Според плановете на министерството този курс ще се реализира и през следващата година.

В разговора с министъра бяха обсъдени и някои нормативни документи (наредби), които некоректно определят правата и възможностите на учителите по религия. Според представителите на МОН тук не става дума за умишлени действия по отношение на преподавателите по религия, а за недостатъчно обсъждане и липса на обратна връзка с тях. Г-н Вълчев пое ангажимент, където е необходимо, наредбите да бъдат коригирани възможно най-бързо.

Митр. Йоан, който е наставник на Софийската духовна семинария и същевременно член на Експертния съвет по религии към МОН, постави на министъра и екипа му няколко конкретни въпроса, свързани с програмите на семинариите, както и сподели опита, който прилага в подбора и определянето на учители, които да се обучават в различните форми и програми на МОН.

С г-жа Радостина Новакова бяха обсъдени възможностите академичната колегия на Богословския факултет да участва в обученията на учители по различните програми на МОН.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uhhrw 

Разпространяване на статията: