Мобилно меню

2.5238095238095 1 1 1 1 1 Rating 2.52 (21 Votes)

5353На 20 ноември в зала „Европа“ на КНСБ (пл. „Македония“ 1) ще се проведе симпозиум, посветен на „Обучението по Религия от 1 до 12 клас в контекста на новите учебни програми на МОН“. Организатори са Богословският факултет към СУ, Център за изследване на катехизическото и религиозно обучение, фондация „Дарби“ и Софийска св. митрополия.

В симпозиума ще се включат експерти и представители на МОН, директори и учители от цялата страна. Целта на семинара е да се разяснят новите учебни програми на МОН за преподаването на СИП и ЗИП Религия, както и възможностите за получаване на допълнителна квалификация за учители по предмета Религия. Ще бъдат разяснени и процедурите за избор на авторски колективи за написването на учебници и учебни пособия по предмета.

ПРОГРАМА:

(20 ноември, вторник)

9:30 ч. Регистрация

10:00 ч. – Откриване Проф. д-р Божидар Андонов  БФ на СУ „Св. Климент Охридски“

              Приветствия

10:15 ч. Предметът „Религия“ в обучението от 1-ви до 12-ти клас в контекста на  

              новите концепции и учебни програми на МОН

Лектор: г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на

              училищното и предучилищното образование“

10:30 ч. – Дискусия

10:45 ч. – Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас

              (А) Учебната програма „Религия християнство (православие)“

Лектор: Доц. д-р Магдалена Легкоступ – ПБФ „Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново

              (Б) Учебната програма „Религия неконфесионално“

Лектор: Проф. д-р Божидар Андонов  БФ на СУ „Св. Климент Охридски“

              Доц. д-р Иван Колев  ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

              (В) Учебната програма „Религия – ислям“

Лектор: Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ, София

11:15 ч. – Дискусия

11:35 ч. Кафе-пауза

11:50 ч. Допълнителна квалификация на учители (педагози) с възможността

              да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия“

Лектори: Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет

                при СУ „Св. Климент Охридски“ и

                г-жа Емилия Тошева – Държавен експерт дирекция „Квалификация и

                кариерно развитие“ на МОН

12:00 ч. – Дискусия

12:30 ч.  Кафе-пауза

12:45 ч.  Учебници, учебни помагала за предмета „Религия“ и процедури за

              одобрение на авторски екипи към издателствата

Лектор: г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна документация“

13:10 ч. – Дискусия

13.30 ч. Закриване на симпозиума


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uurda 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.