Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (60 Votes)

11 9 2018 ShumenБългарската библеистика вече ще има нов хабилитиран преподавател в областта на Новия Завет. Това е досегашният главен асистент в специалността „Теология“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ иконом д-р Теодор Божидаров Стойчев. Възпитаник на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където и докторира през 2009 г., отец Теодор Стойчев служи във варненския храм „Св. Богородица“ („малка“ или „стара“, недалече от храма „Св. Атанасий“). Решението за избора на ик. д-р Т. Стойчев беше взето на заседание на седемчленно научно жури на 11 септември 2018 г. в сградата на ШУ. Предстои преназначаване на новоизбрания доцент на новата по-висока длъжност, което по закон прави ректорът на съответния университет.

Изборът на новия доцент стана по решение на съответните университетски власти и след обявяване на конкурс за заемане на длъжността. Единствен кандидат за нея беше гл. ас. ик. д-р Теодор Стойчев, който представи своята научна продукция в периода след защитата на докторската дисертация. Тогава беше назначено от ректора на ШУ и научно жури в състав: доц. д-р Ивайло Иванов Найденов, председател, проф. д-р Иван Желев Димитров, проф. дтн Емил Трайчев Стоянов, проф. д-р Божидар Борисов Андонов, доц. д-р Екатерина Атанасова Дамянова, доц. д-р Димитър Маринов Киров, доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов.

Членовете на журито предварително бяха изготвили своите рецензии и становища върху представените за конкурса публикации на о. Теодор Стойчев, сред които са книгите: Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми, С. 2014, Богословие на просперитета, С. 2014, и Въведение в Свещеното Писание на Новия Завет. Курс лекции, ч. 1, Шумен, 2018, както и статиите: „Истината в Посланието на св. апостол Павел до галатяни“ – В: Библията и морето, С. 2009, „Is There a New Perspective on St Paul's Theology?“ – In: Journal of European Baptist Studies, Vol. 11, 3, 2011, „Mensch von oben: Eine Diskussion mit Karl-Wilhelm Niebuhr“ – In: Dragotinovic, P., T. Nicklas, K. Rodenbikerр, V. Tatalovic Christ of the Sacred Stories. Biblical Conference held at the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, September 10–13 (2015), „Месиански акценти в Евангелието от Марк“ – В: Свещеното Писание в Църковното Предание, София, 2016, „За някои актуални проблеми в новозаветната христология“ – В: ГШУ „Еп. Константин Преславски”, ФХН, т. XXVIII A, Шумен 2017, „Химнът за Христос в Посланието на св. апостол Павел до Фил. 2:5-11“ – В: Историкии, т. X, 73330 знака (под печат).

След изчитане на двете рецензии и петте становища върху рецензираните трудове и проведената дискусия в състава на журито членовете му единодушно гласуваха решението си гл. ас. ик. д-р Теодор Божидаров Стойчев да бъде назначен на длъжността доцент по Свещено Писание на Новия Завет в Шуменския университет.

Справка:

След започналата политическа промяна в България от 1989 г. и богословската наука у нас получи сериозна възможност да се развива и да привлича повече студенти, както и преподаватели. Веднага бяха направени постъпки Духовната академия „Св. Климент Охридски“ да се върне на старото си място като Богословски факултет на едноименния Софийски университет, което се осъществи през лятото на 1991 г. По същото време се основа Православният богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“, а към ШУ и към Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски“ бяха основани катедри по богословие (което междувременно беше наречено „теология“ в образователната номенклатура). Пловдивската богословска катедра просъществува 15-ина години в университетския филиал „Любен Каравелов“ в град Кърджали, след което се премести в седалището на ПУ в Пловдив. Първоначалният ентусиазъм на българската младеж за „нещо по-различно“ в образованието доведе още в първата година над хиляда студента да изучават богословие в четирите университета. Нерешаването на въпроса с преподаването на вероучение (или на предмета Религия, за да сме в законовите понятия) в българските училища обаче лиши от възможност завършващите да се осъществяват като висшисти-богослови и така постепенно, но трайно броят на студентите спадна, получиха се и т. нар. „нулеви години“ на някои места. Така или иначе трябва да се признаят усилията, които ръководствата на съответните учебни звена полагат за съхраняване на двата факултета и двете катедри, макар от близо две години шуменската катедра да беше понижена в „специалност теология“ поради намаляване на броя на преподавателите през последните години. Важното е да се привличат студенти, за да се върши и по този начин мисията на Православната ни църква за просвета на народа във вярата и по пътя на спасението.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u94qy 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.