Мобилно меню

4.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (104 Votes)

30581755 10211659480631408 2846680585504555008 oНа 11 април в аулата на Богословския факултет на СУ се състоя защитата на докторската дисертация на изявения църковен певец и преподавател по църковно пеене Любомир Игнатов. Като докторант на самостоятелна подготовка той представи дисертационен труд на тема: „Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV-VІ в. (аксиология и праксиология)“, за която научното жури му присъди образователната и научна степен „доктор“. Председател на научното жури беше доц. д-р Костадин Нушев, а рецензенти – доц. д-р Йордан Банев и доц. д-р Светослав Риболов. Свои становища представиха: проф. д-р Юлиан Куюмджиев, доц. Димитър Димитров и доц. д-р Костадин Нушев.

Дисертационният труд разглежда един от най- слабо проучените периоди в развитието на църковната музика – 4-6 в. Според автора това е периодът на разцвет на църковната музика, на утвърждаването ѝ като неделима част от християнското богослужение.

30657008 10211659303946991 2622366357873754112 oИзследвани са историческата обстановка и църковно-музикалното мислене в посочената епоха. Описана е дейността на отделни църковни отци и решенията на църковни събори във връзка с изискванията за естетическите, моралните и дисциплинарните норми в църковно-певческото дело; появата на нови способи на църковно-музикална писменост и установяването на първите църковно-поетични жанрове. Авторът изследва мястото на музиката в тогавашния църковно-богослужебен живот и различните практики и традиции, както и различията в осмислянето на църковното пение.

В рецензиите и становищата са посочени важността на изследването и огромният изворов материал, на който се базират изводите на докторанта, както и ролята на неговия дългогодишен практически опит в областта на църковното пеене. От 1989 г. до днес Любомир Игнатов е преподавател по източно-църковно пеене в Софийската духовна семинария, а между 2011 и 2014 г. по съвместителство и в Пловдивската духовна семинария. От юли 2015 г., пък  е редовен асистент по източно-църковно пение в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Като дългогодишен църковен певец и педагог е оказал значително влияние върху музикалното развитие на стотици семинаристи. Той има и редица публикации по теми, свързани с църковната музика, в Църковен вестник, сп. Християнство и култура и др.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxwwu 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.