Мобилно меню

4.7462686567164 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (67 Votes)

zx620y348 3084456Читателите на Двери откроиха като водещо събитие в живота на БПЦ през изминалата 2017 г. заявеното желание на нашето църковно ръководство да съдейства на Македонската православна църква за уреждане на нейния каноничен статут. Този избор свидетелства за желание БПЦ да участва активно в живота на цялата Вселенска православна църква и да не пребивава в изолация. Македонският въпрос има две страни: едната е свързана с патриотични настроения и националната ни идентичност. Вторият аспект на македонския църковен въпрос е разпознаваем предимно за въцърковените хора, които виждат в половинвековната схизма в съседната ни страна рана и отговорност за цялата Христова църква. Това събитие е важно не само за изминалата 2017 година, но ще продължава да е актуално и през новата година, когато се очаква въпросът да намери някакво разрешение.

На второ място читателите на Двери поставиха решението на Софийския епархийски съвет двата канонични старостилни манастира в епархията – Германският и Гигинският –  да започнат да служат по общоприетия в БПЦ календар. В този избор виждаме още едно потвърждение на опасенията на християните, че разделенията и конфликтите в Църквата пречат на нормалния църковен живот. Това е израз и на желание църковното ръководство да бъде активно в решаването на проблемите във вътрешноцърковния живот, а не пасивен наблюдател.

На трето място като важно събитие от изминалата година читателите са посочили закриването на последния щат към МОН за експерт по Религия. Важността на това негативно събитие произтича от ясно откроимата тенденция религиозното образование да остава в периферията на църковния и държавния интерес. Хората смятат, че религиозното образование е важно за децата, а църковната институция не полага достатъчни усилия да подкрепи този процес в диалог с държавата.

Читателите на Двери предложиха и подкрепиха и четвърто събитие, невключено в нашия списък. А именно мълчанието на БПЦ относно случая със семейството бежанци, подкрепени от о. Паоло Кортези в гр. Белене. Силният обществен отзвук и отзоваването на о. Кортезе от България не бяха коментирани по никакъв начин от БПЦ. Дистанцирането на нашата църква от това събитие е отбелязано от читателите ни като важно, защото е симптоматично за отношението към ближния и верността към евангелските критерии за християнския живот.

Всички събития, откроени като важни в живота на БПЦ, са свързани с преживяването на вярата и нейните практически измерения. Встрани от интереса на редовите християни остават „формалните“ събития като чествания, юбилеи, дори митрополитски избори, които сами по себе си са много важни за бъдещия църковен живот в съответната епархия. Ясно изразен е копнежът на вярващите у нас животът в Христовата църква да бъде граден на основата на сътрудничество, единство - но не безпринципно, а в истината - и на нелицемерна действена любов.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uad3k 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.