Мобилно меню

4.8470588235294 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (85 Votes)

INDIKTOSЧеститим от сърце Новата 2018 година на всички наши читатели!

Благодарим на всеблагия Бог за милостта и щедростите Му през изминалата година, за Неговото дълготърпение към всички нас. Молим Го да дарува на всекиго това, от което се нуждае най-много, за да се утвърди Църквата на здравата основа на Христовия мир. Дано нашата Църква има една добра година, в която всички ние, подражавайки на Божиите угодници, да поставим на първо място верността към Христовата правда, милостта към падналия и онеправдания, любовта към онези малките, за които умря Христос.

Да живеем с надеждата, че Бог милостиво ще погледне на желанието ни да Му бъдем верни и ще изцели немощите ни, ще просветли разума и съвестта ни и ще ни даде Своя мир, за да бъдем наследници не само на вярата на апостолите, но и на техния образ на живот, както ни учи апостол Павел:

„С истинска любов да растем по всичко в Онзи, Който е глава, – Христос, от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите ѝ, нараства, за да се съзижда в любов.

Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си, бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им; дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.

Но вие не тъй познахте Христа, щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса) да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.

Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.

Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни; нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.

Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението. Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба; но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа“ (Еф. 4:15-32).


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ua8ya 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.