Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Agia Skepi

На 1 октомври светата Църква е отредила да се чества празникът Покров на Пресвета Богородица. Това е свързано с поредната чудотворна помощ на Божията майка за попадналия в изпитания царстващ град Константинопол през 10 век. Пресветата Дева се явила на св. Андрей Христа ради юродиви в църквата във Влахерна като закрилница на целия народ.

В гръцката богослужебна практика, откъдето идва традицията за този празник, се пее следният тропар:

Тропар, гл. 1. Подобен: Камени запечатану

Τῆς Σκέπης σου τὴν χάριν, ἀνυμνοῦμεν Παρθένε, ἣν ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ σου, ἐφήπλωσας τοῖς πᾶσι, τὸ θαῦμα ἐκπλήττει πάντα νοῦν, πῶς θεῖόν σου μαφόριον Σεμνή, ἐφηπλοῦτο πανταχόθεν τοῖς πιστοῖς, τῇ αἴγλῃ ἀστραπηφόρον, χάρις τῇ ἀντιλήψει σου Ἁγνή, χάρις τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, χάρις τῇ προμηθείᾳ σου, μόνη Πανάχραντε. 

Възхваляваме, Дево, благодатта на твоя покров, който ти разпростря над всички във всечестния си храм; чудото удивлява всеки ум: как божественият ти омофор, Прехвална, се разпростря навсякъде над вярващите сияен с блясъка си; слава на твоята закрила, Чиста, слава на твоя покров, слава на твоето застъпничество, единствена Всенепорочна!

У нас се е установила практиката от руските богослужебни книги, които предават друг текст на празничния тропар:
Тропар, гл. 4

Днес благовернии людие светло празднуем, осеняеми твоим, Богомати, пришествием, и к твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Днес ние, благоверният народ, светло празнуваме, осенявани от твоето присъствие, Богомайко, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с честния си покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни.

На този ден се чества и паметта на двама от най-видните „църковни славеи“ – св. Роман Сладкопевец и св. Йоан Кукузел. Ето и тропара на св. Йоан:

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἡ ἡδύφωνος χάρις Πάτερ τῆς γλώττης σου, κατακηλεῖ καὶ εὐφραίνει τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ· σὺ γὰρ ἔνθους ὑμνῳδὸς ὤφθης μακάριε· ὅθεν νομίσματι χρυσῷ, σὲ ἠμείψατο λαμπρῶς, ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος, ἣν Ἰωάννη δυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Отпустителен тропар, гл. 5, Собезначальное слово

Сладкогласная благодать, отче, языка твоего оглашает и веселит церковь Христову, ты бо показался еси вдохновен сладкопевец, блаженне, сего ради пенязем златым тебе славно воздаде Непорочная Богородица, юже, Иоанне, умоляй помиловатися душам нашим.

Сладкогласната благодат на твоя език, отче, огласява и весели Христовата църква, защото ти си се показал вдъхновен песнопевец, блажени, затова Пречистата Богородица славно те възнагради със златна монета; нея, Йоане, умолявай да се спасят душите ни.

Превод: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u3ryc 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]