Мобилно меню

4.9166666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.92 (12 Votes)

MariyaMagdalinaСв. Мария Магдалина е една от няколкото жени, следвали Господ Иисус Христос по време на Неговата дейност на земята и упоменати поименно в евангелията. Тя станала свидетелка и на възкресението Му, което после проповядвала дори в Рим. Прозвището й Магдалина идва от нейното село Магдала на западния бряг на Генисаретското езеро в Галилея. Постепенно то е станало и лично име на християнки, така както стават лични имена прозвищата Лидия (от обл. Лидия в Мала Азия, т. е. лидийка), Дамаскин (от гр. Дамаск, т. е. дамаскинец, срв. „сабя дамаскиня”) и др. И доколкото ние сме получили тези имена в нашия език през гръцкото им произношение, добре е да ползваме тази форма – Магдалина, а не формата Магдалена, която е дошла от западните езици през латинския.

Най-редовно св. Мария Магдалина бива определяна като блудница, само защото Иисус Христос е изгонил от нея седем бяса (Лука 8:2), а седмата Божия заповед е „Не прелюбодействай!” (вероятно някакво обяснение от типа „по един бяс на заповед”!). Никъде обаче в Св. Писание не се прави намек дори, че св. Мария е била прелюбодейка или блудница. Истината е, че св. Мария е една от жените, които от цяло сърце са обикнали Христос за Неговата спасителна дейност, за което свидетелства решимостта й да отиде сутринта рано на гроба на Спасителя като „мироносица”, за да тъгува и да участва в довършване на помазването на мъртвото Му тяло заедно с другите жени-мироносици след отминаването на празника Пасха. Тя търсела мъртвия Христос, обичала Го и мъртъв, дори тогава, когато мнозина от Христовите апостоли (ако не всички) се разочаровали от това, че Иисус сякаш не бил желаният и очакван Месия. И затова отива на гроба на Христос. И там тя беше срещната от възкръсналия Господ. Той първо се яви на нея, оценявайки именно тази нейна обич и преданост, която остана в нея и след смъртта Му, след краха на очакванията на всички останали за царствения Месия. Нещо повече, св. Мария е не само първата, която видя възкръсналия Господ, тя е и първата апостолка, защото тъкмо тя благовести на апостолите, че Господ Иисус е възкръснал! Именно св. Мария Магдалина свидетелства и на нас, че когато човек истински обича Господа, за него нямат значение дори ограниченията на патриархалното общество, а значение има само Господ Иисус Христос и търсенето, жадуването, копнежът по Него.

Бел. ред.: В България има едно манастирче „Св. Мария Магдалина” на планинския склон западно от гр. Бухово (квартал на София), което се почита не само от местното население, но и от вярващи от други места. В дупнишкото село Усойка, на самия път № 79 между Дупница и Благоевград, има нов параклис в чест на св. Мария Магдалина, който се поддържа от ревностни християнки, тъй като селото е без свещеник.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9u3p9 

Разпространяване на статията: