Мобилно меню

4.3846153846154 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (13 Votes)

IMG 1012Днес в Богословския факултет на СУ се проведе семинар на тема „Социално-милосърдна дейност на БПЦ”, който обобщи работата на едногодишния проект „Развитие чрез социално включване”. Проектът беше осъществен от Фондация за регионално развитие и Асоциация „Василиада” (Румъния) в партньорство с Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и с подкрепата на представители на Св. Синод на БПЦ.

Завършилият проект беше насочен към свещенослужители и представители на Българската и Румънската православна църква, както и към църковни неправителствени организации, подпомагащи социалната дейност на Църквата. Целта му беше да даде възможности за укрепване и развитие на социалната дейност на Църквата чрез анализ и въвеждане на добри социални практики в тази област от страната и чужбина.

Семинарът събра специалисти от Румънската православна църква в областта на социално-милосърдното дело, свещеници от БПЦ, хора от неправителствени организации, занимаващи се със социална дейност, богослови. Форумът трябваше да открие Варненският и Великопреславски митр. Йоан, който обаче се върна в епархията си заради бедствието, сполетяло североизточна България. Вместо него участниците бяха приветствани от ставрофор. ик. Ангел Ангелов, протосингел на Софийска митрополия. Той обърна внимание на факта, че социалната дейност в нашата Църква все още не е на необходимото равнище. Свещеникът очерта рамките на социално-милосърдната дейност: тя е грижата за ония, които са онеправдани и имат нужда от любов и подкрепа, но в същото време не трябва да се забравя, каква е главната цел на църковното служение – св. Литургия.

Най-голям интерес сред българските участници в семинара предизвика изказването на зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова, която очерта възможностите за финансиране на църковни проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и най-вече готовността на г-жа Янкова да консултира и подпомогне всяка идея на църковните настоятелства за социална дейност. Зам.-министърът отбеляза, кои са приоритетите на програмата: ограничаване и преодоляване на бедността, социално включване, интегриране на ромите, подобряване на достъпа до заетост, достъп до образование, повишаване на качеството на живот на най-бедните слоеве, повишаване на достъпа до здравни, социални и образователни услуги. Както отбеляза и г-жа Янкова, това са именно сферите на обгрижване и на БПЦ. Зам.-министърът увери, че министерството е отворено за сътрудничество с БПЦ и неговите поделения, защото свещениците и работещите към енориите са запознати с конкретните потребности на хората в нужда. Тя обеща пълно съдействие на тези, които се обърнат към нея и екипа й с конкретни предложения.

IMG 1015Не по-малък интерес предизвика разказът за социалната дейност, която развива Румънската православна църква. На семинара беше представена работата на една от организациите – Асоциация „Василиада”, която действа на територията на архиепископия Крайова в митрополия Олтения. Лично председателят на „Василиада” о. Адриан Станулика разказа за принципите, на които асоциацията е основана, за нейната история и съвременна дейност. О. Адриан подчерта, че социално-милосърдната дейност в основата си е изпълнение на думите на Христос да обичаме и служим на нашите ближни. Свещеникът разказа, че социалната дейност в Румънската православна църква не е прекъсвана дори по време на комунизма, но след падането му тя се е активизирала много. В годините на демокрация е постигнато сътрудничество между Църква и държава в предоставяне на социални услуги в Румъния. Социалната дейност в Румънската православна църква се развива в две направления: социална дейност в рамките на самата църковна структура и чрез неправителствени организации, които работят с благословението на Църквата. В момента в Румънската православна църква има над 700 социални институции, собственост на Църквата. Това са центрове за деца, домове за възрастни хора, за хора с увреждания, хосписи. Над 90 000 души се ползват от социалната дейност на Църквата. Реално тези хора са много повече от отбелязаните в статистиката, казва о. Адриан. Особено внимание Църквата обръща на неправителствените организации, които под нейно ръководство предлагат социални услуги. Тези организации имат по-гъвкава структура в сравнение с църковните, имат повече възможности за финансиране, наемат професионално подготвени кадри.

Каква е разликата между социалните услуги предлагани от държавата и от Църквата? Любовта и грижата е това, което ни различава от държавните служители, категоричен е о. Адриан. Както и самият Христос отбелязва, любовта ще е тази, която ще отличава Христовите последователи. Хората, които срещат трудности в ежедневието си, имат потребност не само от социални услуги, но и от любов, а само Църквата може да предложи и двете.

След това участниците в семинара бяха запознати с конкретните дейности на асоциация „Василиада” от нейния изпълнителен директор Сорин Бобок. Той разказа, че организацията действа под патронажа на архиепископ Ириней. „Василиада” е само една от многото подобни организации в Румъния. Тя действа в югозападната част на страната, на територията на гр. Крайова и областта. В момента разполага със 7 социални центъра – 4 за деца, един за бездомни, един за хора с увреждания, един за социално включване. Асоциация „Василиада” има над 3 000 бенефициенти, които се ползват от нейните социални услуги, 37 работници на щат, 81 доброволци.

Сорин Бобок разказа подробно за всеки един от социалните центрове и начините на тяхното финансиране. Стана ясно, че асоциация „Василиада” набира средства по различни начини: чрез дарители от чужбина, европейски проекти, както и финансиране от митрополията. Там, където дарителските средства не достигат, митрополията финансира дейностите, за да не спира проектът.

След представянето на румънския опит участниците в семинара видяха филма „Блажени милостивите”, направен в рамките на проекта „Развитие чрез социално включване”. В него се разказва за социалните дейности на Румънската и Българската църква. Родната църква беше представена само от дейността на центъра за рехабилитация на наркозависими към храм „Св. цар Борис” във варненския квартал „Аспарухово” и неделното училище за трудночуващи деца в столичния храм „Св. Кирил и Методий”. Румънската страна беше представена чрез различните дейности на асоциация „Василиада”.

В рамките на проекта е отпечатана и книга с примери от социалната дейност на Православната църква (от България и Румъния), на Римокатолическата църква и на някои протестантски църкви.

Следобед участниците в семинара се запознаха по-подробно със социалната дейност на БПЦ. В хода на дискусията се оформи идея да се изпратят предложения до Св. Синод на БПЦ за социални дейности, основани на Споразумението между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика. До дни ще излезе и комюнике на семинара, в което ще бъдат обединени предложенията за структура и развитите на социалните дейности в рамките на БПЦ.

О. Адриан разказва за асоциация „Василиада”. Д-р Андриан Александров от Богословския факултет на СУ превежда:

IMG 1020

Сорин Бобок разказа за всеки един от социалните центрове на „Василиада”:

IMG 1024

Презентация за дейността на „Василиада” в Крайова и региона:

IMG 1027

Кадър от филма „Блажени милостивите” – на екрана е учителката богослов и сурдопедагог Силвана Павлова:

IMG 1033


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9wuy4 

Разпространяване на статията: