Мобилно меню

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)

22Министерството на образованието и науката обяви на своята интернет страница поредния Национален ученически конкурс „Бог е любов”. Той е на тема „Нашите небесни закрилници” и цели да привлече вниманието не само на все по-малкото ученици, изучаващи предмета Религия, но и на всички останали стотици хиляди деца на България, които в училище се докосват до християнските ценности и желаят да изразят в слово или образи отношението си към истините на християнската вяра и принципите на нейната нравственост. През следващите месеци на учебната 2013/2014 г. под егидата на съответния отдел на МОН за тринадесети пореден път конкурсът ще събере ученически творби в следните направления: проза (разказ или есе), поезия, рисунка и приложни изкуства. 

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в шест възрастови групи:
І възрастова група – първи и втори клас;
ІІ възрастова група – трети и четвърти клас;
ІІІ възрастова група – пети и шести клас;
ІV възрастова група – седми и осми клас;
V възрастова група – девети и десети клас; 
VІ възрастова група – единадесети и дванадесети клас. 

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

І етап – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните общини и райони до 21 март 2014 г. изпращат ученическите творби до съответния регионален инспекторат по образованието. В едноседмичен срок областната комисия, назначена със заповед на началника на съответния РИО, определя първите три произведения от отделните видове творби по възрастови групи – до 28 март 2014 г.

ІІ етап – в срок до 10 април 2014 г. заелите първо място ученически произведения от отделните направления и възрастови групи се изпращат от регионалния инспекторат по образованието на адрес: 1000, София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а, МОН, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Коста Костов.

Класиране и награждаване

Национална комисия класира ученическите произведения по направления и възрастови групи. Няма да бъдат разглеждани ученически работи, изпратени в МОН, които не са класирани на първия етап и нямат приложен протокол от областната комисия, извършила журирането.

Авторите на отличените на първо място творби ще бъдат наградени на тържествена церемония, която ще се проведе в гр. Варна през юни 2014 г. под патронажа на Варненския и Великопреславски митр. Йоан.

Директорите на училищата, които имат наградени ученици, ще бъдат своевременно информирани от регионалните инспекторати по образованието за организацията по провеждане на тържеството. Изпратените в МОН ученически произведения не се връщат на участниците. 

Пълните условия на конкурса са поместени на електронната страница на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания” – виж „Регламенти”, съответно
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/olympiad/regulations/2013-14_bog-e-ljubov.pdf

Нека всички, които желаят да участват в конкурса, да се запознаят с темата му и с условията за провеждане.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/93rak 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]