Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

IMG 2533Повече от 100 начални учители от софийските училища се събраха в залата на 18-о СОУ в София, където им беше представено Учебно помагало по БЕЛ, Роден край и Час на класа за интегриране на знанието за християнството в 1 клас. Поради мащабите на столицата след консултация с РИО-София беше решено на срещата да бъде поканен по един начален учител от училище, който след това да представи помагалото в съответния педагогически колектив.

Срещата беше открита от г-жа Ваня Станчева, старши експерт в РИО - София, която сподели, че началните учители у нас отдавна се нуждаеха от подобно пособие. На срещата присъства и г-жа Виолета Дърмонева, старши експерт по начално образование в РИО - София.

Учителите бяха запознати със съдържанието на учебното помагало и начина на работа с него от двама от авторите – д-р Полина Спирова и Златина Каравълчева.

Педагозите споделиха, че отдавна са очаквали подобно издание да се появи на книжния пазар. Те проявиха голям интерес към помагалото и много от тях веднага направиха поръчки за своите училища. Възникна въпросът, как да се подходи към учениците, които принадлежат към друго вероизповедание, различно от християнството. Беше посочено, че през  последните години се увеличава броят на тези ученици. Г-жа Станчева отбеляза, че помагалото се базира на учебната програма в 1 клас и в него са застъпени знанията, които първокласниците би следвало да усвоят задължително. Помагалото няма индоктриниращи функции, то подпомага учителя в преподаването на знания за християнството, които са част от българската култура, традиции и история и са задължителна част от образованието на съвременните български ученици.

Всички педагози, присъствали на срещата, получиха учебното помагало за учителя и работни листове за учениците. Благодарение на частен дарител „Двери“ има възможност да предоставя учебното пособие безплатно на учителите, които искат да работят по него.

Авторският екип благодари на РИО - София за съдействието в организацията и на 18-о СОУ за домакинството на презентацията.

Г-жа Ваня Станчева откри срещата с учителите:

IMG 2521IMG 2523IMG 2526IMG 2529IMG 2536


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9puyp 

Разпространяване на статията: