Мобилно меню

3.5 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (8 Votes)

Днес 31 май проф. д-р Кристоф Домен, преподавател по  Свещено писание  на Стария Завет в университета на гр. Регенсбург, Германия, продължи темата „Божието присъствие и близост. Средоточието на богословието на книга Изход (Изх. 19-40 гл.)” в аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Проф. Домен съсредоточи вниманието си върху боговидеца Мойсей и посредническата му функция в този особено важен за еврейския народ момент – излизането от Египет и Божието водителство. Времето от 9 до 12 часа се оказа недостатъчно за третата част, която разглежда построяването на Скинията. Всички, които се интересуват от темата, ще могат да я прочетат след окончателната редакция на текста на български език. Имаме обещанието на гл. ас. д-р Анна Маринова от БФ на СУ, която стана причина да бъде поканен немският старозаветник, че ще се осигури линк, който да заведе любознателния читател право при този качествен текст на съвременното библейско богословие.

Лекцията беше изнесена на немски език, но д-р Маринова беше приготвила писмен превод, който се четеше на по-големи откъси – смислови цялости. Накрая имаше възможност да се задават въпроси и проф. Домен отговори изчерпателно на всички.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xhwxq 

Разпространяване на статията: