Мобилно меню

4.8888888888889 1 1 1 1 1 Rating 4.89 (45 Votes)

Румъния1Още първата година след падането на режима на Чаушеску предметът „Религия” е въведен в румънското училище. Православната църква в страната улавя първия порив на въодушевление от свободата и не разочарова гладните за духовна храна румънци. За пътя на утвърждаването на предмета Религия като приоритетен в румънското образование разказват отец проф. д-р Василе Крецу и д-р Кътълин Криму от университета в Букурещ, които участваха в международния семинар за учителите по Религия в Русе. Още през 1990 г. предметът „Религия” става задължителен в началния етап от образованието, преподава се като СИП в гимназиалния и е пожелателен за последните два класа. Този период продължава до 1999 г., когато предметът „Религия” е изравнен с всички останали редовни предмети и се изучава като приоритетен. През тези близо девет години православните духовници и богослови оказват всячески подкрепа за предмета – Църквата осигурява учебните материали за учениците в по-голяма степен отколкото държавата, разработва и издава програми, апробира учебното съдържание, създава положителни нагласи в обществото към този предмет. Активността на духовниците и последователната църковна политика подготвя почвата за трайното утвърждаване на религиозното образование в румънското училище.

Днес учителите по „Религия” в Румъния са около 7000, като близо 6000 са учителите по „Религия-Православие”.

Законът за образованието, приет през 2006 г., позволява на всички законни изповедания в страната да организират свое обучение по Религия в училищата, ако в съответния район има достатъчно ученици от това изповедание. Към момента 86% от румънците заявяват себе си като православни, респективно това е и процентът на учениците, изучаващи Религия-Православие. 5% са католиците, 1% униатите, 1% петдесетниците, а традиционните протестантски изповедания са още по-малко. Общо учениците, изучаващи Православие в Румъния, са приблизително 3 милиона.

Всички учители по Религия получават държавна заплата. Тяхното постъпване на работа е предшествано от сериозно обучение и процес на проверка на способностите им да преподават: те всички имат дипломи за висше богословско образование, сертификат за изучаването на „Психология на религиозната педагогика”, препоръка от епархийския архиерей. След това кандидатите за учители преминават през сериозен процес на селекция от страна на Министерството на образованието – кандидатстване чрез подаване на документи, събеседване, открит урок в присъствието на комисия от Министерството. Едва след положителна оценка от цялата процедура учителите получават разрешение да практикуват в румънските училища с еднакъв статут като всички останали преподаватели.

През 2006 г., месец преди влизането на страната в Европейския съюз, по инициатива на Румънската православна църква постигат съгласие по новия Закон за вероизповеданията в страната, който ляга и в основата на статута на предмета Религия. Две години по-късно новият румънски патриарх Даниил създава Консултативен съвет на изповеданията, в който влизат представители на всички изповедания и който се превръща в постоянен и стабилен партньор на държавата в сферата на религиозната политика.

През 2014 г. в румънското общество започва емоционална дискусия са необходимостта този предмет да продължи на присъства в редовната учебна програма. Повод е жалба на учител по философия до Конституционния съд, който оспорва член на приетия през 2006 г. закон, според който освобождаването от предмета „Религия” е възможно след подаване на молба от родителите. Конституционният съд се произнася, че занапред записването за предмета ще става след подаването на молба, а не освобождаването. В този критичен за бъдещето на религиозното образование момент, лице и адвокати на предмета стават представителите на румънската интелигенция и хора на културата с християнски възгледи. Румънската църква активно сътрудничи с тях и в рамките на една година организира мощна медийна информативна кампания по румънските медии. Известни румънски писатели, които светското общество разпознава като авторитети, художници, артисти, публични личности се изказват за необходимостта от религиозно образование в румънското училище – образование, което забранява индоктринирането, но запознава децата с основите на религията, формирала румънската държавност, култура, ценности. Кампанията се оказва успешна и в резултат след промяната на закона, през 2015 г., 92% от родителите подават молби децата им да изучават „Религия”.

По този начин обществените критики към самата идея за религиозно образование в Румъния срещат отпора на цялото общество. Основна роля за това има отворената, диалогична политика на Румънската църква през последните 20 години, която действително разбира преподаването на Религия в училище като първостепенен приоритет. Румънското църковно ръководство успява да убеди обществото, че това образование си заслужава да бъде приоритет и на цялото общество. В резултат мястото на предмета „Религия” в румънското училище е стабилно, то не зависи от политическата воля на сменящите се правителства, а се ползва с подкрепата на мнозинството от румънските граждани.

Целият доклад на отец проф. д-р Василе Крецу и д-р Кътълин Криму за пътя на религиозното образование в Румъния ще бъде публикуван в Живо предание.

На снимката: двамата гости от Румъния и техният преводач отец Кирил Синев (в средата)


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u3y9p 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики