Мобилно меню

4.9047619047619 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (21 Votes)
"Бог стана човек, за да може човекът да стане бог."
                                             Св. Атанасий Александрийски

Какво си представяте, когато стане въпрос за "бързо растяща църква"? Може би някоя мегацърква в многомилионен град с пастор и програма, която съответства на т. нар. "църква на пълното обслужване", чийто неистов стре­меж е да предложи на "потребителите" си всичко, което пожелаят? А какво ще кажете за една църква, древна колкото самото християнство, с древна ли­тургия, извършвана на древен език?

Източно-православна църква е една от най-бързо растящите в Северна Америка. Възможно е името на църквата да е Гръцка православна, Руска православна, Сръбска православна, Православна църква в Америка или нещо друго. В света има 160 милиона православни вярващи. А когато прибавите и техните "братовчеди" от петте не-халкидонски църкви, общият им брой става 187 милиона християни.
[1]

Броят на православните в Америка сега е близо 5 милиона, от които половината са от Гръцката православна църква.[2] Службите в православните църкви се извършват на съответните етнически езици, но въпреки това аме­риканците биват привлечени към различните православни деноминации. Па-трик Риърдън казва: "Невероятен, но въпреки това реален факт е, че близо два милиона американци сега редовно посещават богослужения на гръцки, араб­ски и църковно-славянски език, от който не разбират и една от сто думи."[3]

Какво е това, което ги привлича? Едно нещо със сигурност - в този вятърничав, изобилстващ от "-изми" свят, източното православие предлага стабилността на своята традиция, която датира от близо 2000 години. Право­славните църкви не се променят, като отнасят символите на вярата си към най-първите християнски събори. Тяхната цел е "да запазят учението на Гос­под непокварено и здраво да се придържат към предадената им от Него вя­ра... без да добавят и без да отнемат нещо от нея."[4] А когато става въпрос за стабилност — "днес има църкви, които могат да открият корените на своя про-изход в църквите, основани от апостолите на Иисус в същите градове."[5] Като се има предвид фактът, че християнството се заражда на изток и се разпространява на запад, Източната църква е "майка на всички нас". Много хора искат да се върнат към християнските корени и някои от тях ги откриват в Право­славието.

Освен това православните са съхранили "дълбоко чувство за божест­вено таинство в богослужението."[6] За съвременните деца на Просвещението, които са пренаситени от рационалността, анализирането и технологиите, све­щените таинства са особено привлекателни.

Някои биват привлечени от йерархичната власт в Православната църква. Уморени от принципа, всеки да бъде закон за самия себе си, те намират сигур­ност в начина, по който Православието признава и се подчинява на църковна­та власт. Нито богословието, нито формата на управление се подлага на все­общи избори.

Друго, което привлича хората към Православието, е любовта към из­куството. Иконите, статуите, картините и архитектурата запълват празнината в сърцата, зажаднели за естетичното. Колко се различава това от евангелските и фундаменталистките подходи, които често водят война с изкуството!

Богослужението в православните църкви също привлича мнозина от нашия като че раздробен на парчета свят. Отивайки на служба в неделя, те не се чудят какво предстои да видят днес: драма, християнска paп-група, спорт­на знаменитост или концерт на Санди Пати. Всяка неделя има своето специ­ално място в християнския богослужебен календар и своя собствена литур­гия. И друго, което привлича съвременното поколение американци, е право­славното учение, че целта на живота на християнина е да стане като Бога, така че ти самият да станеш божествен и да бъдеш обожествен. Копнежът по обожествяването на човешката природа, по светостта, така изопачена от глупост­та на движението Нова Ера (Ню Ейдж), намира своята християнска основа в учението на Православната църква.


* По книгата: Кои са назаряните? София 2003 г., с. 69-70.
 
[1] Ted A Campbell. Christian Confessions (Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1995), 19.
[2] Всъщност това е Гръцката архиепископия за Северна и Южна Америка на Цариградската вселенска патриаршия – б. ред.
[3] Patrick Henry Reardon. The Other East. Books and Culture, March-April 1996, 7.
[4] G. Williams. The Orthodox Church of the East in the Eighteenth Century, 17, цит. по Timothy-Kallistos Ware. The Orthodox Church (NewYork, 1993), 196.
[5] Campbell, Christian Confessions, 19.
[6] Reardon. The Other East, 6.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3krd4 

Разпространяване на статията: