Мобилно меню

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (54 Votes)
През последните два месеца в църковните среди усилено се дискутира въпросът за предстоящия избор на Пловдивски митрополит. Това даде повод, още преди да е изготвен списъкът от Св. Синод с кандидатите, в общественото пространство да се изразят мнения и да се направят предположения относно името на бъдещия митрополит на Пловдивска епархия.

От своя стана журналисти от много медии, търсейки сензацията, публикуваха материали за предстоящи задкулисни игри в Св. Синод около избора. По тази причина в някои от публикуваните материали се предричаше, че изборът умишлено ще бъде забавен. 

За съжаление висшите клирици, имащи право да отговорят на подобни твърдения, мълчаха и само обвиняваха журналистите за тяхната арогантност.

В заседание на Св. Синод още на 27 ноември било взето решение за временно управляващ (или „наместник на овдовелия престол” на) Пловдивска митрополия да се назначи Варненският и Великопреславски митрополит Кирил. Това решение противоречи на чл. 44 от Устава на БПЦ, където се казва, че щом овдовее някоя епархия, Св. Синод назначава някой от близко(съ)седните митрополити за наместник на овдовелия престол.

Нарушението на устава накара много клирици, богослови и журналисти да коментират причините за това. В общественото пространство се тиражираха твърдения като това, че митрополит Кирил, използвайки противоречията, съществуващи между митрополитите, е манипулирал членовете на Св. Синод за вземането на това решение. Според други пък решението е резултат от неангажираността и лекомислието на повечето от митрополитите, които в определения момент на гласуване не са осъзнали, че по този начин се нарушават не само текстовете на устава, но и каноническите принципи на църковното устройство и управление.

Тези твърдения, макар и недоказани, създадоха смут в душите на православните християни. Много пъти се опитвах да обяснявам на събеседниците си, че членовете на Св. Синод са избрали митрополит Кирил за временно управляващ Пловдивска епархия, защото той е един от най-младите ни архиереи, който за последните една-две години се изяви като деен и обществено активен митрополит по въпроси, свързани с недъзите на съвременното българско общество. Наред с това той е добър духовник и много добър администратор.

Въпреки това аз самата съзнавах колко смешно изглеждам в очите на другите, защото веднага ме контрираха с въпроса: нима близкосъседните митрополити не са също достойни архиереи? Не можех да защитя тезата си, защото събеседниците ми имаха право, а и нямаше официална позиция на Църквата по този въпрос. Никой от митрополитите, гласували това решение, не обясни причините и мотивите за нарушението на устава.

След като този въпрос остана във времето и спря да се дискутира, от около седмица се повдигнаха други два въпроса: защо се бави изборът на Пловдивски митрополит и кой има интерес от това?

Отново започнаха спекулации по въпроса и отново няма отговори от заинтересованата страна – Св. Синод и временно управляващия овдовялата Пловдивска епархия.

По сведения на Св. Синод каталог-списък с имената на кандитатите за Пловдивската митрополитска катедра е изготвен и е предаден на митрополит Кирил. Все още обаче няма сведения да е изпратено окръжно писмо до епархийските избиратели ( вж. чл. 45 от Устав на БПЦ, където се казва, че наместникът заедно „с тамошния епархийски съвет изпраща до всички епархийски избиратели препис от каталога и ги приканва да се намерят в седалищния град на епархията третата св. неделя от издаване на окръжното, за да пристъпят към избиране на митрополит”).

Ако предположим, че такова окръжно бъде изготвено и изпратено на епархийските избиратели тази седмица (до 16 декември вкл.), то според текстовете на устава изборът трябва да бъде насрочен за 7.1.2007 г. Въпреки това обаче няма да може да бъде спазен 3-месечният срок (съгласно чл. 53 от устава) за избор на митрополит, който в случая изтича на 13.1.2007 г. Защото остава още една степен на избор – каноническият избор за митрополит от страна на Св. Синод, който може да се проведе най-рано на 14 януари. Но ако издаването на окръжното се забави във времето, тогава и изборът се забавя и спекулациите по въпроса, разбира се, ще се засилят.

Какъв е мотивът за забавянето на избора, с което се нарушава уставът, могат да кажат само членовете на Св. Синод и временно управляващият Пловдивска епархия.

Спекулации от рода, че временно управляващият епархията умишлено забавял избора с цел да се манипулират епархийските избиратели и Св. Синод, за да гласуват за епископ, който е нечие протеже, или че умишлено се удължава срокът за избор на митрополит с мотива да управлява по-дълго Пловдивска митрополия, не могат да се подкрепят. За съжаление подобни твърдения от страна на християни и общественици, както и информационното затъмнение от страна на Св. Синод съсипват авторитета на БПЦ в общественото пространство.

Сигурна съм, че някой ще каже, че не е работа на миряните да търсят сметка на владиците за техните действия и може би в определена степен имат право. Ние не търсим сметка на никого, защото сме сигурни, че тя ще им бъде поискана, когато му дойде времето, от Праведния Съдия. Ние просто искаме малко повече информация, за да се спрат спекулациите и клеветите по адрес на Църквата и духовните ни водачи.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kr8f 

Разпространяване на статията: