Мобилно меню

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (30 Votes)

NoПо повод матурите и онова, което ни стигна въпреки 24-ия май

След като се запознаете с текстовете, включени в теста на държавния зрелостен изпит за 12 клас, опитайте съвестно и безпристрастно да отговорите на следните въпроси (като изберете един от посочените варианти):

1. Присъства ли в текстовете от изпита думата „религия“?

a) Кратък отговор: Не, както правилно отбелязват някои консултант(к)и по провеждането на матурата.

б) Разширен вариант: Запишете мнението си в листа за свободните отговори, след като се информирате по въпросите:

- Вярно ли е, че думата йога (योग, yoga) се превежда като: съюз, единение, сливане?

- Вярно ли е, че етимологията на думата религия отвежда към лат. religare (свързвам, обвързвам), а думата религия се тълкува като съюз на човека с Бога?

- С какво или с кого се съюзява човек, практикувайки йога?

2. Щом в текста се говори за йогата като система от физически упражнения, можем ли по аналогия със зададения там въпрос „Какво всъщност е да си последовател на йогата?“, да попитаме: Какво е да си последовател на футбола? А последовател на баскетбола?

а) Кратък отговор: Не.

б) Разширен вариант: Не, не можем.

в) Неудобен вариант: А вие на какво сте последователи?

3. Koй е бедният дух, визиран в изречението: „Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала – материя и дух, и считат, че духът извън контакта си с материята е беден.“?

a) неидентифициран субект от духовната сфера;

б) добрият дух Каспър;

в) нещо, духнало и проветрило нечии глави учени (целта на инверсионния епитет съвсем не е да ви подтикне към избора на отг. в)

4. Четете и препрочитайте откъса, и разсъждавайте какво е искал да каже авторът:

„Съгласно йогата главната цел на човека е освобождаването от материалното съществуване. Като условия за постигането на тази цел се посочват, първо, равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята, че е необходимо да се познае висшата истина.”

5. От коя сфера са посочените текстове:

а) от сферата на гимнастиката и здравословния начин на живот;

б) от сферата на наглостта и безхаберието;

в) от сферата на пропагандата.

ПОСЛЕДЕН ВЪПРОС: Как отнасяте собственото си битие към датата 24. май?

А.  А? Ами т‘ва е положението.

Б.  Бъднините светли щем да затъмним и буквите на Братята щем да победим.

В.  Вярно, бе! Въпреки 24-ия май.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9hahw 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно; друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, т. е. да не казва нищо безполезно.
Авва Пимен