Мобилно меню

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (48 Votes)

Ioannis KoukouzelisМагистърска програма “Литургия и музика” има за цел да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Студентите ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика, видовете нотации, певчески и химнографски школи, музикоучители, литургически книги, музикални трактати и църковно-песенни сборници, Литургия и тайнства на Църквата, спецификата на хоровата и клиросната музикална практика. Ще получат познания за съвременната църковно-богослужебна практика, като се обърне особено внимание на източната и западната богослужебна и песенна и диригентска практика. Ще се изградят основни умения за църковното пеене и хорово майсторство.

Програмата има интердисциплинарен характер.

След завършване студентите могат да продължат обучението си в докторантските програми на всички български и международни университети.

Програмата предлага научно-практични проекти и изследвания, с цел по-доброто квалифициране и специализиране на студентите. В научно-практичните дейности се включва и участието на студентите в международни проекти в областта на Практическото богословие и църковната музикална традиция на Изтока и Запада, които се осъществяват на основание на придобития опит и сътрудничество на преподавателите от магистърската програма с други научни и изследователски институции в чужбина.

За участието в тази магистърска програма не изисква музикално образование. В съответствие със законовата уредба, в областта на висшето образование в България, в магистърската програма могат да участват български и чуждестранни граждани, както и такива с доказан български произход. Обучението се извършва на български и съответните официални езици от ЕС.

Програмат включва обучение за специалисти по държавна поръчка и срещу заплащане:

Срок на обучение:  2 семестъра

Начало на програмата: зимен семестър

Форма на обучение: задочна

Срок за записване: 12 септември.

За неспециалисти е предвидено само обучение срещу заплащане.

Срок на обучение: 4 семестъра

Начало на програмата: зимен семестър

Форма на обучение: задочна

Срок за записване: 25 септември.

Условията за прием са: завършена бакалавърска степен с успех от дипломата не по-нисък от добър (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

С всички кандидати-специалисти се провежда устно събеседване по предварително обявен конспект, а за всички кандидати-неспециалисти се провежда само устно събеседване.

Програмата завършва задължително със защита на дипломна работа.

От тази година записването за участие и прием на магистри се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет и подстраницата на Богословския факултет. Кандидатите могат да се запознаят подробно с цялата информация, относно прием на магистри, електронно подаване на документи и цялата необходима информация относно кандидатстване и обучение, изисквания за документи, на следния адрес:

https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2

За допълнителна информация:

Ръководител на МП „Литургия и музика“: доц. д-р дякон Иван Иванов

тел.: 02 989 01 15

e-mail: ivan.ivanov@theo.uni-sofia.bg; studio.liturgico@gmail.com

Инспектор студенти и докторанти: Ивайло Начев

тел.: 02 989 01 15/ 15

e-mail: iinachev@uni-sofia.bg


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxydc 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж