Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (4 Votes)
pop3.jpg Във в. “Сега” от 26 юли 2005 г. е поместено официално съобщение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, с което се обявяват нови докторантури. Те включват задочна докторантура по Обща църковна история – първата от основаването на шуменската катедра по теология през 1991 г.

Срокът за подаване на молби е 3 септември 2005 г. Кандидати трябва да са защитили магистърска степен по теология. Няма възрастови ограничения. Предимства са владеенето на езици, компютърната грамотност, специализациите в чужбина и публикациите.
Кандидатите трябва да положат изпит по чужд език.
По-долу прилагаме списък на въпросите за писмения и устния приемен изпит.                                                              От катедрата

КОНСПЕКТ

за докторантски изпит по Обща история на църквата

 
1. Религиозно-философски и социално-икономически контекст на възникването и първоначалното развитие на християнството.


2. Апостол Павел – мисионерска и литературна дейност. Принос към оформянето на християнството като световна религия.

3. Гонения срещу Църквата – причини, периодизация, протагонисти. Полемика между юдеи, езичници и християни.

4.      Гностицизъм. Зараждане, същност, главни школи и представители. Влияние в историята.

5. Арианство - разпространение и същност. Първи вселенски събор (325 г.) и неговото значение. Арианството след Първия вселенски събор.

6. Монофизитство и Четвърти вселенски събор. Акакиева схизма. Монофизитски църкви. Петият вселенски събор и монотелитството като опити да бъде преодоляна кризата

7. Иконоборство и седми вселенски събор. Същност на ереста и полемика на иконопочитателите. Иконоборският събор и Седмият вселенски събор. Съдбата на съборните решения на Запад. Libri Carolini. Иконоборство след Седмия вселенски събор. Константинополски събор (843 г.) и тържество на Православието.

8. Монашество - предпоставки и условия за неговата поява. Видове монашество и техните основатели. Западно монашество. Света Гора (Атон).  Значение на монашеството в историята на Църквата.

9. Римокатолическата църква през ХІ-ХІІІ в. Християнизация на Западна, Средна и Северна Европа. Папа Григорий VII Хилдебранд и неговите реформи. Борба между папството и династията на Хохенщауфените. Папа Инокентий III - апогей на папството.

10. Римокатолическата църква през ХІV-ХV в. Авиньонски плен на папите. Събори в Констанц, Базел и Ферара-Флоренция. Уния с Цариград. Западни еретици - катари, валденси, апостолски братя. Протореформатори - Джон Уиклиф, Ян Хус, Джироламо Савонарола.

11. Реформация. Живот и дейност на Мартин Лутер. Селска война. Улрих Цвингли и реформацията в Швейцария. Жан Калвин и реформираното протестантство. Основаване и развитие на Англиканската църква. Реформация в Шотландия - презвитерианство. Реформация във Франция – хугенотство. Разпространение на протестантството в Европа

12. Контрареформация на Римокатолическата църква (XVI в.). Тридентският събор и неговите решения. Игнаций Лойола и Йезуитския орден. Нови монашески ордени и конгрегации. Нови духовни течения в Римокатолическата църква (галиканство, янсенизъм, мистицизъм, квиетизъм).

13. Римокатолическата църква през ХVIII-XIX в. Епохата на Просвещението и Църквата. Църковни реформи на австрийския имп. Йосиф II. Римокатолическата църква по време на Френската революция (1789 г.). Положението й в Германия, Италия, Франция.  Фебронианство и ултрамонтанство. Първи Ватикански събор. Старокатоличество.

14. Нови течения в римокатоличеството и протестантството през XVIII-XIX в. Протестантска ортодоксия. Пиетизъм. Черно и феминистко богословие. Богословие на освобождението. Петдесетничество. Постмодернизъм. Движението “Ню ейдж”.

Литература:

Тальберг, Н. История христианской Церкви. М.-Нью Йорк, 1991.
 
Коев, Т., Бакалов, Г. Въведение в християнството. С., 1992.

Поснов, М. История на християнската Църква. До разделението на църквите. Т. 1-3. С., 1995.

Малицки, П. И. История на християнската Църква. Т. 1-2. С., 1995.

Болотов, В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 1-4. М., 1994.
 
Кубланов, М. М. Возникновение христианства. Эпоха, идеи, искания. М., 1974.
 
Оргиш, В. Античная философия и происхождение христианства. Минск, 1986.
 
Свенцицкая, И. С. Раннее христианство. Страницы истории. М., 1987.
 
Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993-1995.

Хотър, С. М. Щрихи от църковната история. ХХ века разпространение на християните по света. С., 1997.

Кернс, Ъ., Стоянов, Хр., Златев, К. Християнството през вековете. С., 1998.

Голубич, М. История на християнската църква от І до ХХ в. С., 1999.

Frend, W. H. C. The Rise of Christianity. Philadelphia, 1985.

Edwards, D. L. Christianity: The First Two Thousand Years. Maryknoll (N.Y.), 1997.

The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. by F. L. Cross & E. Livingstone. Oxford, 1997.

Hein, M. Kleines Lexikon der Kirchengeschichte. Muenchen, 1998.

Franzen, A. Kleine Kirchengeschichte. Durchgesehen und erweitert bis in die Gegenwart von Roland Froehlich, Freiburg, 2000.

The Blackwell Companion to Modern Theology. Ed. by G. Jones. Oxford, 2004.

        Съставил:
 
                                                                           (доц. архим. П. Стефанов)

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ak8 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики