Мобилно меню

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (9 Votes)

indexУстен изпит за прием в специалността Теология към Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе на 16 септември от 9.00 ч. в сградата на Богословския факултет в столицата.

Обявените свободни места за Теология, държавна поръчка, редовно обучение, са 8; за Религията в Европа има 6 свободни места;

По 5 свободни места има при платената форма на обучение за Теология редовно и задочно, както и за Религията в Европа - също редовно и задочно обучение.

През тази година незаетите места във факултетите на най-авторитетното висше учебно заведение у нас са 13 процента.

УСЛОВИЯ за кандидатстване:

І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година и в съответствие със Закона за висше образование;

ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват:

  1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;
  2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.

ГРАФИК за провеждане на допълнителния прием:

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – от 11 до 15 септември 2017 г. - документите ще се приемат в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.

Необходими документи за участие:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование

3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ

                                           IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

                                           БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

  1. Служебна бележка с резултат от успешно положен приемен изпит в друго висше училище за учебната 2017/2018 г.

КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием:

Обявяване на класирането – 19 септември 2017 г.

Записване на новоприетите студенти – 20, 21 и 25 септември 2017 г.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uk98u 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит