Мобилно меню

3.530612244898 1 1 1 1 1 Rating 3.53 (49 Votes)
0_3.jpg1_11.jpgВаше Светейшество,

С недоумение научих от средствата за масово осведомяване, че в края на своята работа на третата сесия Църковно-народният събор е взел решение, с което Съборът прави „бележка” на мен, преосвещения Константийски епископ Антоний и на останалите делегати от Пловдивска епархия, клирици и миряни.

Понеже, както казах, научих за това от телевизионния ефир и печата, не разбрах по какъв повод е взето решението за отправяне на „бележка”, тоест, от какво тя е предизвикана и кой е тъжителят. Това, което недвусмислено става ясно и за мен, и за обществеността обаче е, че на един български митрополит е наложено наказание от Църковно-народния събор.

 

Ваше Светейшество,

Напълно съм наясно, че понякога си позволявам изказвания, които по своята форма вероятно могат да създадат впечатление за недостатъчно смирение. Ще се съгласите, все пак, че независимо от тяхната форма, в съдържанието на моите изказвания и заеманите от мен позиции, винаги съм се старал да помогна според скромните си сили за намирането на такива решения на обсъжданите от нас въпроси, които да издигат авторитета на Църквата, да пазят канона и чистотата на вярата, да се слави Божието име. Независимо от всички наши дискусии с разменяне и на по-остри реплики, ние винаги, водени от Светия Дух, сме стигали до добри решения. Това се показа и на току-що приключилия Църковно-народен събор, чиито решения в крайна сметка се радват на добър прием от цялата ни общественост и помогнаха за постигането на споменатите три цели.

Като Ви уверявам, че винаги в своите изказвания и действия съм се ръководил от своята съвест за достойно изпълнение на архипастирския ми дълг, заявявам, че смирено приемам, ако това бъде намерено за уместно, да бъда порицан за свои неволни погрешки. Но, да бъда порицан по каноничния ред. А каноничният ред не допуска архиерей да бъде съден от низшестоящи, нито пък от миряни.

Не зная кой е предложил на вниманието на Събора тази санкция, но уверявам Ви, този човек го е сторил, за да дискредитира както Църковно-народния събор, така и Вас – предстоятеля на Българската православна църква. Ако е вярно, че Църковно-народният събор е бил провокиран да издаде присъда над митрополит, то това е удар не толкова срещу мен, колкото срещу устоите, върху които се крепи авторитетът на църковната йерархия. Ако веднъж е допуснато да се случи епископи, свещеници и миряни да съдят митрополит по смисъла на църковното право, то това ще се случи и втори път. Аз лично никога не бих допуснал миряни или низшестоящи чинове да произнасят църковна присъда срещу Вас или митрополит. Надявам се, допуснатата каноническа грешка Светият Синод в пълен състав ще поправи незабавно. За да установи и закрепи каноничните принципи и начала, върху които се крепи църковният, осветен от вековете и Апостолските предписания, ред. Противното би означавало да допуснем, дискредитирайки авторитета на български архиерей, да се нанесат морални щети върху цялата Църква.

Ваше Светейшество,

Позволявам си настоятелно да помоля на основание чл. 108, точка 12, във връзка с чл. 180, буква „а” от Устава на Българската Православна Църква Светият Синод да приеме това писмо като формално дело от страна на архиерей.

При разглеждането на делото моля да се вземе предвид следното:

 

  1. че във ведомството на Църковно-народния събор не влиза налагането на църковни наказания - (Църковно-народният събор не е съдебна инстанция);
  2. че на основание чл. 175 от Устава съдебната власт в Българската Православна Църква се упражнява от Светия Синод, епархийските съвети и манастирските събори;
  3. че, съгласно чл. 180, буква „а” от Устава, делата на архиереи се гледат като първа и последна инстанция само от Светия Синод в пълен състав;
  4. че, за да се наложи църковно наказание трябва да бъде изпълнена формална процедура, което предполага на първо място да има тъжител, тоест, лице от православното изповедание (чл. 193 от Устава), който писмено да направи искане пред Светия Синод за наказването ми;
  5. че тъжителят в тъжбата си трябва да посочи какво точно църковно провинение съм извършил (чл. 188 от Устава).
Моля, на основание чл. 128 от Устава, Светият Синод в законния срок при утвърждаване на решенията на Събора, да направи изявление, че решението за осъждане и наказание чрез „забележка” спрямо митрополит, взето от Църковно-народния събор, е в противоречие с ученията и преданията на православната църква и е в нарушение на Устава на БПЦ.

Ваше Светейшество,

 

Напълно съм съгласен, че в Българската православна църква трябва да има канонично съзнание и дисциплина. Добре е, че може би за първи път в патриаршеското си служение, Вие дръзвате да накажете митрополит, колкото и да ми е мъчно, че започвате наказанията си с мен.

Ако все пак се приеме, че съм извършил простъпка, то настоявам да бъда наказан за нея, но при спазване на каноничния и уставен ред, предвиден за митрополит.

Като се надявам да разберете, че дори и това мое искане има за цел не да демонстрира ненужна и осъдителна гордост, а да укрепи авторитета на йерархията на Църквата, включително и Вашия авторитет, и имайки пълна увереност във Вашата жива съвест, си позволих да напиша това писмо, което в рамките на уставния срок Вие заедно със Светия Синод да разгледате.

Препоръчвамe се на светите Ви Първосветителски молитви и оставаме на Ваше Светейшство в Христа брат,

Галя Стефанова
на 2008-12-19 11:56:01
И нито дума за самоволното си напускане на събора! Нито съжаление, нито нищо. Понеже с това се занимавам, писмото му е класически пример за PR в кризисна ситуация. Когато някой сгафи публично и не може да го отрече, действа така: Признава за случката, но не поема вина и минава в атака. Обикновено действа, но никак не е християнско.
гордостта
на 2008-12-19 12:08:49
Ако митрополит Николай добре си спомня в решенията от втората сесия на Събора също има забележка за тези, които не са взели участие в заседанията, както и за тези които са напуснали предварително. Но там не се споменават имена. Така че това решение не е нещо ново. Ех тази гордост.
Иван Георгиев
на 2008-12-19 12:36:57
Както винаги митрополит Николай е все прав. Явно висотата на Архиерейското му служение толкова го осветило, че не проявява нужното смирение към най висшия църковен орган. Да не говорим за послушание към Негово светейшество и Светия Синод къмкойто мисля, че принадлежи и той. А до това, че е сърдит проблема си е динствено и само негов. Бог да му е на помощ.
Александър Попов
на 2008-12-19 14:27:35
Потресе ме презрението, с което митрополитът се отнася към миряните. По-католик от папата излезе Пловдивският архиерей. Той е непоргрешим и ненаказуем, още повече от миряните. Че той на кого е владика? Ако няма миряни, няма да има и епископи. Той сигурно си мисли, че да станеш митрополит това е да влезеш в борда на директорите на БПЦ, който се казва Св. Синод. А това с нисшестоящите чинове е много армейско, но за голямо съжаление Църквата не е казарма, ако беше така, той отдавна да е разжалван до редник.... 
А неуважението, което демондтрира към патриарха няма нужда от коментар. За такова писмо в друга поместна Църква такъв митрополит вече да е в най-затънтения манастир в гората...
наблюдател
на 2008-12-19 14:32:22
негово високопреосвещенство съзира в Решението на събора атака срещу патриарха и като че ли наложеното му наказание е един вид удар по БПЦ. съжаляваме ваше високопреосвещенство, но не считаме, че е така, а напротив, удар по единството на църквата ни са действия на такива като вас - прекалено православни, считащи се за чисти и непризнаващи гласа на съборността. и накрая, кореспондирането на митрополит с патриарх чрез отворено писмо в интернет е най-малкото начин да се покажем, да демонстрираме, преди всичко пред аудиторията, колко сме ... "смирени християни".
НеЗапознат
на 2008-12-19 14:51:13
Не искам да коментирам тона на писмото на Негово Високопреосвещенство, но трябва да призная, за едно нещо е прав, че като епископ за нарушаване на църковната дисциплина той трябва да бъде съден от 12 епископа според каноните. Същото се отнася и за викарния му епископ.
ХАДЖИ ПАПАЗ
на 2008-12-19 14:55:55
Храни куче, да те лае. Николайчо бързо забрави, кой го зе под упека, кой го направи епископ и митрополит. Новият разколник е готов Ваше Светейшество. Николаитите са на позиция, на която Вие ги поставихте.Се си берете от плодовете, които с усърдие отглеждахте. ЧЕСТИТО
Канонист!
на 2008-12-19 16:01:43
Тъй като членовете на Светия Синод са присъствали на събора, то това решение е и на самия синод. И да не забравяме че църквата е съборна а това наказание е дошло от самия събор тъй, че Никито да не хленчи. Все пак е една забележка,не са му взели епархията. Или както е казал народа "дума дупка неправи", още повече ,че тази забележка му е и втора.
Мирянин
на 2008-12-19 16:25:51
В дни на благодатен пост, покаяние и молитва за целия православен свят,това ли трябва да се случва в Светия синод.Ние православните християни и обикновените миряни не искаме да слушаме за караниците на нашите митрополити.Това вреди на БПЦ.
Атанас Петров
на 2008-12-19 16:33:01
Ваше Високопреосвещенство засрамете се! Не подобава и на мен да ви съди но като член на Православната Църква съм длъжен да изява позиция. Нима забравихте, че Църквата се състои не само от епископи но и от свещеници и миряни и всичко това е едно цяло в Христа. Що за резил пред всички делегати вие да напускате демонстративно събора и после защо ме мъмрят. А вие не мъмрите ли? Тогава си направите ваша Църква само от "Епископи святи", които да ви правят забележки. Проявете послушание и най вече смирение. Простете!
Theofania
на 2008-12-19 16:39:04
Хаджи Папаз за хора с конкретни отклонения си има конкретна диагноза.Не мисля че трябва да обвиняваме Негово Светейшество в избора да му даде шанс за изява.Проблема си е в Дедо ти Кольо който досега не показа че е заслужил това доверие.Не коментирам фактите от манипулацията на избора му за митрополит.За такава организация много политически партии биха завидели.Гордостта е грях и той е вьв всеки от нас но когато си на такьв пост нещата са много сериозни и отговорни.
Тошко Поптолев
на 2008-12-19 17:16:21
Ще повторя тук това, което написах преди часове в друг сайт: 
 
Ваше Високо Преосвещенстно,  
аз съм потресен от стила на писмото и от това, че ме унизихте като мирянин.  
 
Аз се чувствам като част от цялата пълнота на нашата света Българска православна църка и Ви уверявам, че като такъв смятам, че имам правото да знам кой ни води духовно.  
 
Искам да Ви попитам:  
 
1. Имахте ли нужда Ваше преосвещенство от нашето (мирянското) "Достоен" когато поемахте митрополитския престол ? 
2. Не смятате ли, че след като върховния орган на БПЦ се е впечатлил от Вашето поведение, има все пак някакво основание ?  
3. Миряните част ли са от БПЦ или са някакъв придатък към нея, към който придатък някои наши владици се отнасят като феодали ?  
4. Не мислите ли, че след като цялата църковна пълнота в лицето на Църковния събор Ви отправя бележка, това означава, че сте слезнали едно стъпало надолу ?  
 
Тук ще добавя и двата ми въпроса, които поставих във форума към този сайт: 
 
5. Питам се какво би станало ако миряните се обърнат срещу даден митрополит ? 
6. До къде тогава ще бъде каноническото право и от къде ще започне моралното ? 
 
Мол се наистина да не стегнете до съда на миряните, защото уверявам Ви той е много ама много по строг от този на епископите. 
 
И понеже аз отговарям пред Бог, за изреченото от мен не се крия и се подписвам с истинските си имена.  
 
Тошко Поптолев  
poptolev@gmail.com Този пощенски адрес е защитен от спам ботове, трябва да включите Javascript, за да го прочетете  
 
P.S.: Съжалявам за емоционалния тон но наистина съм неприятно изненадан от тона на Вашето писмо.
Павел Петров
на 2008-12-19 17:32:52
Формално погледнато митрополит Николай е прав - ако се спази днешния Устав на БПЦ.  
Големият проблем е, че самият устав е толкова далече от каноничното право, че някои от основните му положения откровено противоречат на Свещеното писание, решенията на Първия Вселенски събор и доста от каноните. В Свещеното Писание се казва, че епископът трябва да е мъж на една жена, а Първия Вселенски събор по принцип забранява целибата в Църквата.  
Исторически погледнато "добрите старци" - калугерите са просто бунтовници срещу установената от Теодосий след 381 г. имперска Църква. В същност мястото на калугерите е в пещерите, пустинята или в манастирите - без значение от степента на служението им, както на рибите във водата. Там те би трябвало да се молят и да работят - книжовно-просветен или физически труд. Както мнозинството от днешните митрополити в Сръбската и дори Църквата в Република Македония живеят в манастири, така и нашите епископи би трябвало да пребивават там. Аргументът им, че така ще бъдат по-близо до миряните по същество е погрешен, защото съвременните средства за комуникация (коли и то какви коли, GSM и интернет) са такива, че практически няма значение кой къде живее. Но освен погрешен той е и дълбоко лицимерен, защото колко от днешните "надзорници" познават своите пасоми в престолните си градове, да не говорим за населените мества в епархиите си. Лицемерието лъсва още по-вече от враждебното отношение и дълбоката досада, която изпитват всички те, ако мирянин влезе в сградата на коя да е митрополия в България, дори в сградата на Светия Синод. В тези сгради времето сякаш е спряло и обитателите им сякаш вече са в рая. 
Да не говорим за послушанието на "добрите старци", а още по-вече за нестежанието им. Би трябвало всеки монах, ако се докаже, че има лична собственост- движима и недвижима да бъде връщан в мира, от който уж въпросният калугер бил избягал, същото важи и за гей дружинките, в които са се превърнали някои манастири- мястото на тези юнаци е в клуба Спартакус, а не пред Светия Олтар. 
Според написаното от митрополит Николай излиза, че БПЦ е кастова организация (аз бих допълнил и вече мутренско-олигархическа- с представители и при епископите и при презвитерите) - и за съжаление е прав. Калугерите са една диктаторска каста още от Трулскя (Пето-Шестия) събор. Ако попитате епископи като Игнатий и Николай- явно миряните и дори презвитерите не би трябвало да присъстват на съборите - и по тяхната БОЛНА логика са прави. Те са искрено убедени, че Църквата - това са епископите, съответно калугерите. В това твърдение има зрънце истина, но се пропуска основното - че Църква са всички, които искат да се спасят и приемат Христос за Спасител, тоест Божия народ. 
Какво означава епископ на древно просияла епархия - звучи като дървено желязо. Например Одринския епископ. Мястото на епскоп Евлогий тогава е в град Одрин, а не в Рилския манастир, интересно какво би казал тогава Вселенския Вартоломей, който вече си има такъв епископ? Един епископ или има кого да надзирава в епархията си - владението си или става дума за бутафория. Може да се направи следното грубичко, но вярно сравнение - както една жена или е бременна или не е, така и епископът или е епископ или не е. Както не може жената да бъде "малко" бременна, така и епикопът не може хем да е епископ, но не съвсем.  
Наскоро в един от сайтовете един уважаван митрополит даде отлична оценка на събора и предрече добро бъдеще на БПЦ, но смятам, че греши - с владици като Старозагорски Галактион, който предпочита тамплиерите и архонтите (всъщност защо и Синодът и Съборът замълчаха сякаш нищо не се е случило) и такива като митрополит Николай - дълбоко фанатично убедени в непогрешимостта на калугерската каста не ни очаква нищо добро - очаква ни нова схизма, още по-болезнена и безпринципна, защото крадците ще викат "дръжте крадеца".
Форумно попадение
на 2008-12-19 17:38:13
Из "Карлсон, който живее на покрива" 
В кухнята отново влезе Карлсон, разлютен като оса.  
— Няма да играя — викна той, — няма да играя, щом ще бъде така! Да ме изхвърлят от кухненската врата… просто няма да играя повече!  
Той хукна към госпожица Рог и затропа с крака.  
— През кухненската врата, отвратително… искам да бъда изхвърлен през входната врата както всички изискани хора!  
Госпожица Рог отново го сграбчи за врата.  
— С най-голямо удоволствие — заяви тя и макар че Дребосъчето тичаше подире й, плачеше и роптаеше, тя повлече Карлсон през целия апартамент и го изхвърли през входната врата, за да стане, както той си поиска.  
— А така — каза тя. — Сега достатъчно изискано ли е?  
— Да, сега е вече друго.  
Н.П.
на 2008-12-19 18:12:09
Струва ми се, че би било подходящо някой по-запознат с канонично право да направи необходимите разяснения - право ли е или е криво това решение на ЦНС, в какво се изразява наказанието "бележка", съд ли е това или не и пр. И ако Св. синод е по-висш орган от ЦНС, тогава какъв е смисълът от целия масраф на ЦНС? Това, с което бих се съгласил, е, че не би следвало един епископ да научава за църковното си наказание от медиите - трябва да има някакъв официален механизъм поне за известяването му, ако не и за участие в самия "процес". Излиза, че е ако не е гледал телевизия, нямаше да може да си изрази позицията, камо ли да се покае за постъпката си. Това е едната страна на нещата.  
Другата е, че ако Св. синод е стигнал дотам, че общуването между членовете му да става с "отворено" писмо, палете пак печките и отваряйте магерницата в Рилската обител, защото 6 ЦНС не си е свършил работата, ама изобщо. И не съм съгласен с обругаването на митрополит Николай и другите епископи - клирът е проекция на народа. Ако на народа му пукаше какъв е клирът, може би той щеше да е по-различен...
proxy
на 2008-12-19 18:37:01
Ми ако искате да ви дам номера на GSM-а му, да му звъннете и да го попитате лично, а? Стига простотии, с "апофатически" методи до никъде няма да стигнете- само ще отричате цял живот. Като сте по- достойни, заповядайте- места и в храмовете и в монастирите има бол. А работата в тях е като за целия китайски народ! Аман от клавиатурни патриоти и християни! Като гледам как и едните, и другите си отстояват позициите, пази Боже! Добре, че са "селяните" и студентите в София, за да има кой да прави митинги и да изразява недоволството си. Иначе задръстванията ги правят селяните, а студентите заемат работните ви места, щото са съгласни да работят за по- ниски заплати. Както и да е! Бъдете живи и здрави и виждайте хубавото и в най-лошото!
maycal
на 2008-12-19 18:45:20
От "Младостарците и православната традиция": 
 
"...те (младостарците-бел. моя) несъзнателно се стремят да се изолират. Но това неволно поражда психология на избранничеството. .....постепенно формират такава среда, в която лесно намират почва идеите на разкола.....Младостарецът мисли, че върши добро. Ала "доброто, направено по неправилния начин, не е добро"( св. Симеон Нови Богослов).......Именно за такива пастири Христос ......... казва: "ето, сатаната поиска да ви сее като пшеница (Лука 22:31).....властолюбието в своята мистическа е демонолатрия и обладаност от зли духове..
Неусетно те (и младостарците, освен вождовете на езическите култове-бел. моя) развиват у паството пристрастие към себе си. Пристрастяването пуска дълбоки корени в душата на пасомия и създава много силна, несъзнателна привързаност към пастира. Тази страстна привързаност наново формира у паството езически инстинкт на идолопоклонството, а това на свой ред духовно и психологически подготвя паството към идването на антихриста. Когато той дойде, те ще го разпознаят като свой, защото предварително ще бъдат приучени ( от младостарците-бел. моя) към идолопоклонство."
И. Стефанова
на 2008-12-19 18:51:44
Отговор на НеЗапознат: 
Цитат от Устава на Българската Православна Църква: "Глава VII  
ВЕДОМСТВО И ЗАСЕДАНИЯ НА ЦЪРКОВНО-НАРОДНИЯ СЪБОР 
ЧЛ. 135 Правилник за вътрешния ред си изработва самия Събор." 
Има ли нужда да се коментира по-горе написаното?! Незапознат наистина е незапознат! Щом има нарушение на вътрешния ред, съставен от църковно-народния събор, ще има и последващи санкции, според правилника за вътрешния ред! Така че владиката Николаит изобщо не е прав! И тук не става дума въобще за църковната дисциплина на владика, с която да се занимае Съдебната Църковна инстанция, а за НАРУШАВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН РЕД, нещо строго определено, за което не се изисква съд от 12 архиереи 
Питам се Хаджи Папаз дали не е участвал в избора на този "с кози рога и числото на антихриста под камилавката"?! Някои църковници мило и драго дадоха, за да бъде избран той, а не някой друг, даже спретнаха съвсем по светски план, който стъпка по стъпка осъществиха, като почнеш от нарушението на чл. 43, т. 3, чл. 44, чл. 53 на глава VI - Избиране на митрополит. Е, и миряните го посрещнаха с надежда, но ... твърде скоро бяха разочаровани. Сега би трябвало да са отчаяни, защото този млад и неуравновесен човек ще проявява капризите си на разглезено дете пожизнено! А аз да се присъединя към Х. Папаз и да река: Честито, мили хора!
Лъчезар Величков
на 2008-12-19 20:17:00
Николайчо, не си виновен за нищо другарю, виновни са тия дето те издигнаха дотук, тия дето те направиха митрополит или по скоро МУТРОПОЛИТ, ама това си е нашата действителност! Каквото сме си посели, ще си го жънем, но най-страшното е, че около този гуру гъмжи от поклонници, които дори не осъзнават с какъв човек си имат работа! Дано БОГ не допусне този човек да стане патриарх!Амин
мироносец
на 2008-12-19 21:00:52
Много чувствително това Коле бе, аууууу. Огън и жупел. Помня като му поискаха отчет за дейността му като викарен епископ в София. Същата работа беше. Той всъщност има ли грехове или да го почитаме като жив светец? Старците от Синода не виждат ли какви ги върши и няма ли да вземат мерки? Що за безобразие?
Доротеа Йорданова
на 2008-12-19 21:17:01
Това сме ние българите - не ценим и уважаваме авторитетите в държавата, нито тях, нито делата им.Само някой да започне с критиките, обидите , присмеха и жалкото болшинство с дребната си душица се присъединява в така нареченото"голямо оплюване- "Ах, каква наслада?". 
Малко са хората като Пловдивския Митрополит, които смело бранят нашата Вяра и каноните в БПЦ , докато други ненаказано служат съвместно с католици и протестанти . 
Не зная ,кои сте и с какви очи гледате и слушате Негово Преосвещенство Пловдивския митрополит, но с цялата си любов към Православната вяра ви моля , НЕ изливайте злобата си в този уж "Християнски "сайт".?! 
 
Заинтересован
на 2008-12-19 21:24:55
имам следния въпрос: 
Може ли, при поредица от още нарушения от старана на "Кибер Кольо" да се стигне до отнемане на митрополитската му катедра? 
предварително ви БЛАГОДАРЯ
Драган Бачев
на 2008-12-19 23:03:05
Имам познат свещеник, от Софийска епархия, който ми разказа веднъж, как епископ Николай, като викарий на Софийския митрополит, го срещнал около Митрополията, смъкнал шапката му и я тъпкал с крака пред случили се хора и презвитерата му, като му говорел ядосано такива думи, че изобщо едва ли подобава на смирен човек такъв тон. Разказа ми още, как управлявал епископът в Митрополията и как се радвали служителите там, когато отивал в Пловдив. 
 
Истината е много по-прозаична. Епископ Николай управлява тоталитарно. Например има един докторант-свещеник от Асеновград, който много скоро ще стане доктор по богословие. Епископ Николай, в качеството си на митрополит на Пловдив и Пловдивска епархия му е възложил толкова много послушания, че този отец не само че не може да си довърши докторското съчинение, но той - образно казано - от работа по църквите и манастирите, едва ли се прибира вкъщи, защото просто няма свободно време. Виждал съм заповедите, които епископ Николай в качеството си на митрополит на Пловдив и Пловдивска епархия е написал за този отец и си личи пълния авторитаризъм и тоталитаризъм у него (епископа). Цялата власт в епархията упражнява той, а Епархийският съвет е едно голямо нищо; това са хора, които само ходят на заседания, изслушват взетите от епископа - в качеството му на митрополит - решения и си отиват по- живо и по-здраво. 
Просто епископ Николай е разбрал една проста истина - че на събори не върви да налага тоталитарния си стил и ако продължава така, миряни, дякони и отци винаги ще са срещу него, и просто никакви проекторешения, предложени от него, ще минават.
Антон Николов
на 2008-12-19 23:24:40
Изцяло подкрепям Доротея Йорданова. Наистина повечето от хората в БПЦ не си знаят мястото и побесняват, когато някой като митр. Николай вземе та им го напомни. Но Владиката е напълно прав и само несмислени люде не могат да разберат логиката на аргументите му! Жалко, че нацията изпростя толкова много!
Борислав Куюмджиев
на 2008-12-19 23:25:58
Негово високопреосвещенство докато не направи разкол, явно няма да миряса.
maycal
на 2008-12-19 23:36:02
"Епископ Николай, в качеството си на митрополит на Пловдив и Пловдивска епархия му е възложил толкова много послушания, че този отец не само че не може да си довърши докторското съчинение, но той - образно казано - от работа по църквите и манастирите, едва ли се прибира вкъщи, защото просто няма свободно време." 
 
 
Драгане, този цитат от "Младостарчеството..." обяснява нещата: 
 
"...младостарецът жертва не себе си, а тези, които са му в тослушание. Да използваш човека като средство, означава да го принасяш в жертва. Но такава жертва по същността си напомня езическа жертва, защото езичниците са принасяли в жертва друг човек заради добиване на блага. Самият жертвен акт е бил свидетелство за властта над онзи, когото принасят в жертва. При това с абсолютна власт, която принадлежи единствено на Бога; затова, който принася такава жертва, я принася като на Бога. И без да промени нищо в себе си, като че ли става Бог."
Божан Любомиров
на 2008-12-19 23:48:55
Митролит Николай е истинска напаст и проклятие за Българската православна църква, защото прави, кавото си иска и не търпи никакви забележки. Като имам предвид досегашните му действия, той трябва дъ бъде низвергнат и изхвърлен от лоното на БПЦ, защото такива като него отново ще разцепят църквата ни! Наистина, той надмина папата, защото се мисли непогрешим! Забрави, че патриарх Максим го направи епископ и сега му се "отплаща". Наистина, няма ненаказано добро!
ПРИЗИВ
на 2008-12-19 23:53:13
 
ЗА ДА НЕ СЕ ИЗКАРА ЖЕРТВА, И ЕДВА ЛИ НЕ "МЪЧЕНИК", 
 
Е ДОБРЕ ДА СЕ ВНИМАВА С КРИТИКИТЕ!.. ВИЖДА СЕ, ЧЕ ЕПИСКОПЪТ Е УМЕН И СПЕКУЛАТИВЕН, И ТЕОРЕТИЧНО ( защото едва ли той лично толкова ще чете тук) той , и на практика- ПРЕЛЪСТЕНИТЕ МУ ПОДДРЪЖНИЦИ, могат да се ВЪЗПОЛЗВАТ от не съвсем коректни упреци!  
 
Ще е положителен резултатът от коментарите, АКО МИТРОПОЛИТЪТ СИ ПРОМЕНИ НРАВА към по-добро, и/или МНОГО ХОРА РАЗБЕРАТ КАКЪВ ЧОВЕК е той, В МОМЕНТА!
Мирянин
на 2008-12-20 02:00:52
Негово Високопреосвещенство изглежда презира миряните и неглежира Свития Синод, дано поне Думите Господни стигат до него: 
 
2. Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. 
3. Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойда върху тебе. 
 
Уважавайки Неговата висока канонична култура, няма да уточня откъде е цитата. Бог да му прости!
piligrim
на 2008-12-20 02:03:24
Николай е срам за БПЦ и Св. Синод. Цялото му поведение е разколническо и зловредно за Светата ни Православна Църква. Той е съчетание на бясна амбиция, авторитаризъм, властолюбие, корист и сребролюбие. За мен той не е духовник. Той е едно маниакално момченце, което не знае що е това да си монах, но пък има подкрепата на високопоставени политици (Първанов) плюс всякакви мутри и прочее съмнителни богаташи, които в лицемерния си интерес към земите на пловдивска епархия го обсипват с почести, пари и луксозни коли. Никога не съм поискал благословление от него, няма и да поискам. Никога не съм му целунал ръка, няма и да го направя посмъртно. Николай е един психически болен човек, диктатор и тиранин и един ден ще стане първия митрополит, проводен предсрочно на доживотен отдих в някой манастир, белким и той види що е туй манастир. Прочее, когато напусна София, всичкото софийско свещенство ликуваше и викаше "Слава, Богу!", а пловдивското се кръстеше и викаше "Пази, боже!".
наблюдател
на 2008-12-20 07:45:25
Как може един човек, който е избран по пътя на интрига за митрополит, вместо да се смири пред Бога, да допусне дръзко оправдание и да обижда патриарха, /който има вина за неговата кариера/, и архиереите от Св.Синод. Той с риторично изказване се съмнява в живата съвест на патриарха и архиереите! 
А къде е "живата" съвест на пловдивския митрополит. Нима е забравил, че ако не са били предварителните уговорки и срещи с епархийските пловдивски избиратели, вместо него в Пловдив щеше да митрополитвства игумена на Рилския манастир еп.Евлогий? Нима такива дейиствия през 2007г са били канонични? 
Къде е "живата "съвест на митрополита, във всички онези случаи когато излага Църквата, както случая с "демонстрацията" пред манастира СВ.Кирик и Юлита до Асеновград? "Архонството" на Гергов? Ограждането с компроментирани лица-бизнесмени, духовници, миряни около себе си? 
Къде е "живата" му съвест и православно съзнание, когато съучавствува в хиротонията на Бачковския игумен Борис - компроментиран морално монах? 
Къде е" живата" му съвест и православна ревност, когато в Смоленския параклис "Св.Панталеймон" продължават да живеят и и "лекуват" екстрасенсите Христина и Георги? А "Кръстова гора"? 
Ами за камбаните на свадбата на Бареков, а лъскавите коли и бохемски живот, и проч....,къде е "живата" съвест на този, който проявява съмнение в наличието на такава у патриарха, архиереите и участниците в Църковния събор? Нима ексентричното му поведение и отношение в различни ситуации и събития, като този в Рилския манастир са морални и нормални?  
Къде е "живата "съвест, коато да го опомни в грешките му? 
Има две валидни поговорки в случая: "Пази Боже сляпо да прогледа !" и "Храни куче да те лае!"  
И на какво да се научи народът и духовниците в Църквата от такова поведение и отношение? 
Някои хранят лъжлива представа, /от охажорите му/, че митрополитът е с авторитет и е тачен в епархията. Напротив нито свещенството в мнозинството си го подкрепя, нито мирянството. Истината е, че митрополитът се самозабравя и изолирва в някаква своя си самодостатъчност, която как се нарича, всеки може да се досети! Тъжно и трагично, но факт. Бог да му помага и вразуми. 
Бог да прости и нас.
Баче Кико
на 2008-12-20 09:15:25
Еееее Баче Нико, Баче Нико до къде я докарахме. Миряни да ни съдят.Но нищо ние си знаеме,ще си се справяме с тях как си знаеме. Ама ти се чудя и аз на тебе? Що се излагаш така, да пишеш писма и такива там щуротий. Праи си кво си знаеш,то и без това на никой от владиците не му пука,та нали и те си правят съшото.Бъди-пей сърце юнашко. И не им се давай.
До госпожа Доротеа Йорданова
на 2008-12-20 09:23:31
Госпожо Йорданова, 
 
аз не тая никаква злоба към когото и да е.  
 
Аз имам въпроси съм негово Високо преосвещенство и моля нека да отговори.  
 
Нали затова сме го избрали за пастир за да ни разяснява истината и посочва верния път ? 
 
Чета информацията и за поведението му пред Светия Синод и нали не искате да кажете, че така трябва да уважаваме и ние нашия клир ?  
 
Тошко Попотлев.
maycal
на 2008-12-20 10:26:21
Прав си, piligrim! 
 
На медицински език, част от проявите на митрополита отговарят на синдром на гневна мания! Това е вариант на маниакалността, при който, за разлика от обичайният случай на еуфоричност, има доминация на болестна гневливост от типа, който показва митрополита! 
Не е изрична и само негова вина, че е в това състояние!...Просто такава му е , явно, природата! Би трябвало да мобилизира компенсаторните си възможности, да обръща специално внимание на издигане на морала си, евентуално за да е възможно, и с помощта и на корекция от страна на обществото, този особен и неприемлив в настоящия си облик човек, да стане по-съответен и да успява да си изпълнява функциите без резили и бесновати изстъпления!
Мирянка
на 2008-12-20 10:49:50
Владиката Николай се дразни, че някакви си миряни от ЦНС също участвали в забележката... 
Ех, лошото е, че нямаме един св. Николай Мирликийски да му удари един шамар, та да се усети, че прекалява...
Съученик на Николай Севастиянов
на 2008-12-20 11:05:00
Що ми се иска толкова да прочета написано от моя съученик: 
"Братя, спрете тези хули! Аз се разкайвам! Защото и аз като мирянин, като дякон, като йеромонах, като архимандрит хулих и злослових наляво и надясно. Аз въвлякох в съблазън толкова неукрепнали души. Аз тогава си мислех, че нали миряни и дякони като св. Атанасий Велики са защищавали достойно вярата и нравствеността ни, независимо от ниския си ранг? Защо и аз да не съдя и осъждам другите?! Сега обаче наистина се увлякох. Наистина се държах по непростим начин спрямо по-старшите ми събратя, спрямо Н.Св., когото все казвам, че много уважавам и дори обичам, който ме търпя години наред и ми помогна да стигна до този пост, който явно не заслужавам... Оплесках я напълно, затова ви моля да спрем всички и да се опитаме да бъдем по-добри, но наистина по-добри, а не в духа и стила, в който аз витиевато (други може би основателно казват: лицемерно) проповядвам. Нали затова се роди Христос? Нали затова Той страда? Него следвайте, не мене! А мене ме простете и молете се за мене!" 
 
Е, сестри и братя, нали е хубаво да се помечтае малко предколедно? 
 
Благословени Рождественски и Богоявленски празници!  
 
И нека да затворят от Двери този форум. Днес е Игнажден. Много лошо ни полази годината, мили сестри и братя. Сайтът, разбира се, не ни е крив, нека и на тебе, сестро Доротейо, не ти е крив. Нека ни е крив само онзи, който изкривява и огледалцето на моя скъп съученик. Бог да го вразумява, а нас да помилва!
И. Стефанова
на 2008-12-20 12:57:20
Уважаеми, да не ставаме като митрополитчето Николай! Св. Василий Велики има една чудна мисъл: "Не прави от гнева свой учител. Не подражавай на това, което ненавииждаш! Не бъди за гневливия като огледало, показвайки в себе си неговия образ". 
Шамарите ги раздава Господ. При това по-големи от човешките и по-силни. Няма да мине много време, братя и сестри, и с очите си ще видим наказанието Господне над нечестивците /а не е само Николай, но и всички, които вкупом го избраха за своите си цели/:  
"само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците"!Пс. 90:8.  
"Праведните виждат това и се радват, а всяко нечестие затуля устата си" Пс.106:42 
И още: "Господ знае пътя на праведниците, а пътят на нечествиците ще погине" Пс.1:6 
Няма слово Господне от Свещеното Писание, което да не се е изпълнило до днес. И това ще се изпълни, дори то и сега се изпълнява. Непрекъснато се изпълнява!.Нека да се укрепим с Псалом 111:  
Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. 
Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен. 
Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно. 
В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна. 
Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си. 
Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът. 
От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господ. 
Сърцето му е крепко:той няма да се уплаши,кога погледне враговете си. 
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; наговият рог ще се възвиси в слава. 
Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се стопи.  
Желанието на нечестивците ще загине. 
Злият човек носи в сърцетоси оръдиетона своята екзекуция. Помнете това и бъдете спокойни, а Господ ще ви придаде на вашето желание. Аз мисля, че Светия Синод няма да го остави да безчинства още дълго! 
Благи и мирни Рождественски празници!
Мариан Томов, eksarch@gmail.com Този пощенски адрес е защитен от спам ботове, трябва да включите Javascript, за да го прочетете
на 2008-12-20 13:02:23
до сестра Доротеа 
Искам да Ви задам един въпрос: да не би случайно да сте влюбена в митрополит Николай? Защото отсъствието на каквото и да било критично отношение към един човек, когато той определно НЕ е прав е доказателство за маааалко по-различно отношение към един духовник - сякаш има нещо... До колко този човек наистина е духовен, не искам да комнетирам.
Свещеник
на 2008-12-20 13:14:27
ОТВОРЕНО ПИСМО 
 
ДО НЕГОВО ВИСИКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО 
СВ. ПЛОВДИВСИ МИТРОПОЛИТ 
Г-Н, Г-Н нИКОЛОЙ 
 
ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО, 
 
Като не отричам огромния авторитет, които Вие имате сред доста от православните християни заради новаторството което прилагате във Вашата архипастирска дейност. И моето скромно преклонение пред Вас като и мой духовен наставник. Искам да поясня, че такова наказание действително няма и Вие не сте виновен. Но съществува и морална отговорност и моралното наказание "забележка" се отнаса както до епископата така и до миряните ако те проявяват неуважение и пренебрежение към другите християни незабисимо от това дали са митрополити или миряни. 
 
Като се извинавам за дързостта и неуважението към Вас и Вашият ранг моля да ми простите това своеволие и горещо да се молите за грешната ми душа. 
 
Целувам Светата Ви архипастирска десница и оставам на Ваше Високопреосвещенство верно во Христа духовно чедо.
Антон Николов
на 2008-12-20 13:32:36
Питам се дали участниците във форума са чели внимателно писмото на Вл. Николай. Явно, заслепени от злоба, не са вникнали в думите му! Защото от канонично-дисциплинарна гледна точка аргументите му са ЖЕЛЕЗНИ! Но по културата на коментарите се разбира колко от тук пишещите са сведущи по въпроса. Вас, приятели, Ви бива само да лаете по Вл. Николай, ама защо всички вие мълчахте когато м. Дометиан участва в освещаването на католическата катедрала в София? Къде бяхте, когато митрополитите Кирил и Дометиан бяха "на поклонение" в Бразилия за поредната сесия на Световния Съвет на Църквата? Къде сте, когато са налице отявлени престъпления срещу вярата!!!? Тогава тихо и кротко си мълчите, а? Пък сега всички се извъдихте такива големи защитници на истината! Само че тази ваша истина е жалка и вмирисана, защото е вкисната от злоба!
мирянка
на 2008-12-20 15:35:24
Лк., 24 зач., VI, 17-23. 
"22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.  
23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их." 
 
Да е жив и здрав Вл.Николай!
Павел Петров
на 2008-12-20 15:44:14
Започна се!! Сливенският Йоаникиий защитавал Пловдивски Николай... Гарван гарвану око не вади...  
Ето откъде епископ Игнатий черпи с пълни шепи своята увереност в изключителното, кастовото превъзходство на калугерите и епископите над останалите в Църквата. Къде бяха тези сливенски пазители на истината когато Старозагорски Галактион направи гнусната изцепка с тамплиерите и архонтите. Мълчаха! Мълчаха като това, на което сядаме. Това е лицемерие и овчедушие, за което един ден Бог ще им поиска сметка, защото явно Светия Синод няма да го направи. 
Само че, докато митрополитите любезничат и внимават да не би някой да вземе да се разстрои, по същото време загиват човешки души, защото тези, които трябва да водят, сами не го правят, но и на другите не дават...  
Варосани гробници навсякъде и в духовен, но и в пряк смисъл на думата. Защото дори нещо да се прави по епархиите, то е да се строи. Надзорниците ни се превърнаха в най-добрия случай на строителни предприемачи, разбира се, срещу комисиона.  
А благотворителната, просветната, катехизаторската работа сред народа - нищо...  
Освен като източник на треби българският православен народ не е необходим, даже нещо по-вече, той е досадно ненужен, защото последният започна да се самообразова и да сравнява това, което пише в Свещеното Писание, което е казано от светите отци с действителността наложена от владиците и това ги вбесява, защото сравненията не са в полза за днешните наемници-олигарси на Църквата.
mnogo qdosana
на 2008-12-20 15:46:26
zdraveite!iskam da popitam vsi4ki vas ,koito pliuete,ama pluiete!Poglednete se otstrani,ako mojete oba4e!Koi ot vas e zavarshil bogoslovie,ta ste tolkova prosveteni vav vsi4ko!dori i da ima nqkoi ot vas takiva.Ako pak ima kade e hristiqnskata vi liubov?Spored men mnogo po vi otiva da badete pala4i.Koi i s kakvo pravo se otajdestvqva da otgovarq ot imeto na plovdivska eparhiq?Eto az sam ot plovdivska eparhiq i bih vi kazala 4e dalboko se sramuvam zaradi vas,zashtoto naistina neshtata v nashta eparhiq si varvqt savsem dobre i to poznaite blagodarenie na koi? koi ot vas moje da registrira takova razvitie na deinostta si v rabotata ,koqto raboti za poslednite dve godini s takav mashtab i uspeh i to za blagoto na vsi4ki i za Slava Bojiq?E ima i nedovolni razbira se kato navsqkade takiva ,koito si dremeha blajenono,se naloji da se razbudqt naistina...Molq vi ,ako se nari4ate s imeto hristiqni,pravete taka ,4i pisheiki ili govoreiki,tova da si li4i,a ne da mislq 4e razgovarqm s ezi4nizi...?!
До г-н Антон Николов
на 2008-12-20 16:15:08
Извинявамс е но не сме заслепени от злоба и аргументите на Негово Високопреосвещенство не са железни защото забележкат е отправена от членовете на събора. Митрополит Николай казва,че тази забележка трябва да бъде отправена Св. Синод в пълен състав. На събора са били всички Архиерей и това може да се счита,че забележката е от Пълния състав на Св. Синод
maycal-до И. Стефанова
на 2008-12-20 16:24:17
"Аз мисля, че Светия Синод няма да го остави да безчинства още дълго! " 
 
Би трябвало, в случая, Синода да има ПОДКРЕПАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ! Това е част от смисъла на коментарите! Помислете-НЕ Е ТАКА ЛЕСНО да се конфронтират срещу този РАЗПАСАН И С БОЛЕСТНА АКТИВНОСТ, зад чийто гръб стоят разни светски фактори! 
Да видим дали Синода ще има достатъчно възможност и желание да парира детинско-беснишкия стил на този човек!?
АНтон Николов
на 2008-12-20 16:25:08
Трябва да внеса корекция - Световният Съвет на Църквите! 
Що се отнася до "вината" на м. Николай то само за І и ІІ Световни войни не го изкарахте виновен! 
Този форум заприлича повече на синагога, отколкото на православен такъв. Вярно, че м. Николай наследи лошото наследство на м. Арсений - като Кръстова гора и прочие, и че трябва да вземе отношение по такива въпроси, но не забравяйте, че дядо Арсений пък беше човекът, който целуна краката на папата и се покатери на подиума заедно с него по време на католическата меса в Пловдив!!! 
Пък тези, дето са викали на м. Николай "достоен", пък сега реват "Разпни Го!", приличат на един други хулители от Евангелието /знаете кои!/. 
Дано м. Николай държи за истината и чистотата на вярата, защото това е най-неотменният и свят епископски дълг! Да му мислят мазните предатели на Православието, дето се събират в Рилския манастир и само за имотите на Църквата говорят! Е, тия наемници ще отговарят един ден повече от м. Николай за огромните си грехове, дето натрупаха срещу Църквата и за предателствата си!
Хаджи Папаз
на 2008-12-20 16:44:34
Когато сатаната се разкае, тогава и Николйчо ще се покае. За това казва:"Него / Христос / следвайте, не мене! ". Искайки да каже - не ме гледайте какво правя, а ме слушайте какво ви говоря. Мястото на калугерите не е в управлението на на Църквата, а в манастирите, където са дали обет за послушание, нестяжание и безбрачие /целомъдрие /. А я ги вижте нашите площадни монаси.Колко от тях могат да кажат,че в епархиите си са развили дейност като отец Иван от Нови хан. Старата семинария в Черепиш така изгни, вместо да се развие някяква социална дейност на църквата там.И много други примери има, но сега е борбата забялото.
maycal-НЕСЪСТОЯТЕЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИОА
на 2008-12-20 17:14:54
Вижте сами: " 
„Не може да му се прави бележка, защото се отразява на епархията, на автортета и духовността му." 
 
Сега си спомням, че Иоаникий на един форум обяви, че според негово лично мнение НЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРАВЯТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ИЗОБЩО И НИКАКВИ! С това искам да кажа, че и този митрополит е особен, така че явно може да се очакват не дотам съответни реакции!? 
 
ВАЖНОТО Е, ЧЕ СЕ РАЗБРА КАКЪВ ЧОВЕК, В МОМЕНТА Е ( и е бил) МЛАДОСТАРЕЦА НИКОЛАЙ!!! Ще се разбере и кои са ЗЛОКАЧЕСТВЕИНТЕ ЗИЛОТИ, които, прелъстени от него, ще продължават да го следват сляпо! а МОЖЕ ПЪК, САМИЯТ НИКОЛАЙ ДА СЕ ПРОМЕНИ КЪМ ДОБРО! НАДЯВАМ СЕ ТОВА ДА СТАНЕ!
Пловдивски мирянин
на 2008-12-20 18:59:52
Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, 
щом любов нямам, 
ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. 
 
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, 
да имам пълно знание за всички неща 
и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, - 
щом любов нямам, 
нищо не съм. 
 
И да раздам всичкия си имот, 
да предам и тялото си на изгаряне, - 
щом любов нямам, 
нищо ме не ползува. 
 
Любовта е дълготърпелива, 
пълна с благост, 
 
любовта не завижда, 
любовта се не превъзнася, 
не се гордее, 
 
не безчинствува, не дири своето, 
не се сърди, зло не мисли, 
на неправда се не радва, а се радва на истина; 
 
всичко извинява, 
на всичко вярва, 
на всичко се надява, 
всичко претърпява. 
 
Любовта никога не отпада, 
а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, 
ако са езици, ще замлъкнат, 
ако са знание, ще изчезнат. 
 
Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; 
но, кога дойде съвършеното знание, тогава това "донейде" ще изчезне. 
 
Когато бях младенец, 
като младенец говорех, 
като младенец мислех 
и като младенец разсъждавах; 
а като станах мъж, оставих младенческото. 
 
Сега виждаме смътно като през огледало, 
а тогава - лице с лице; 
сега зная донейде, а тогава ще позная, 
както и бидох познат. 
 
А сега остават тия три: 
вяра, 
надежда, 
любов; 
но по-голяма от тях 
е любовта. 
 
Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни, 13. глава 
 
 
 
Казвам само две неща! 
 
1. Всички, които пишат тук против дядо Николай, е видно, че "любов нямат" и тежко им за това. Защото "нищо не са". 
2. Наистина има много манастири и църкви, които стоят празни! Отидете в тях и проповядвайте и служете на Господ. А не плюйте непрекъснато!
Станойка Георгиева
на 2008-12-20 19:09:47
Хора, не говорете неприлични неща. Оборвайте със силата на аргументите, а не с аргументите на силата. Николаитите започнаха вече и да анатемосват. Не бива! 
 
За митр. Николай, когото някой много сполучливо беше оприличил на известния Карлсон, според моя енорийски свещеник е обладан от злата сила (той не използва по-конкретно име, но е ясно). Сега пък митр. Йоники откровено си казва, че събратът му бил под влияние на сатаната. Е, аз вас, форумците, ли да слушам или духовниците какво казват за този патологичен случай на недорасналия пловдивски владика?! 
 
Че има хора, които го защищават безогледно, то си е обяснимо - хляб от ръката му ядат. За Йоники също е ясно - и него навремето комунисти и ченгета са го избирали, много е лесно сега да му се дадат "указания" да поддържа днешния галеник на комунистите.  
Но нека поддръжниците на яростния владика не отричат правото на народа да си каже думата. В крайна сметка не живеем в среновековието, инквизицията отдавна е разтурена, а нека ония, дето не искат да бъдат критикувани, да не дават повод за критики. Защо няма такива критики срещу другите митрополити? Защото барем от кумова срама спазват що-годе приличие. Ама това на митр. Николай няма равно на себе си!
с.
на 2008-12-20 19:11:43
Ех мирянино, ех, филибелиецо!  
Чакаме ти и владиката ти да идете и тръгваме! Честна пионерска!
Борислав Куюмджиев
на 2008-12-20 20:00:49
До пловдивския мирянин: Е, сега кой кого съди? То, любовта се познава по делата. Аз, вярно нищо не съм. 
Фарисейщината явно няма граници! Вашият владика излъчва всичко, но не и любов.
И. Стефанова, до пловдивски мирянин
на 2008-12-20 21:30:52
А къде е любовта на владиката? В кесията или в славата? А може би в Аз-а му? Не трябва ли да я живееш тази любов, когато я проповядваш от амвона. Или тя си остава само в проповедта? 
Съгласна съм с maycal, че е нужна и подкрепата на общественото мнение, за да се разшават старците от Св. Синод. Но не е ли достатъчен нашия дебат в този форум, за да се приеме, че общественото отношение към Николай е негативно? Случайно това лято, бидейки на гости в Пловдив и разхождайки се из него, попаднах пред едни крепости с високи бели дувари и фотокамери над задната врата на двора и мутренски коли пред високите дървени порти. И познайте какво беше изумлението ми, когато разбрах, че това е задния двор на владиката. Само стотина метра по-горе имаше пак такива палати с фотокамери, но живущите в тях бяха недуховници. И си помислих: "Така е, когато духовникът стане недуховник!"/ако изобщо някога духовникът е бил духовен/. Трябва да си слепец, за да не прозреш в душата на такъв "духовник"! Кубетата на храмовете са по-издигнати от неговата душа. Просторът на храма е по-широк от тестнотията на душата му. Свещите в храма са по-светли от мислите на ума му. Смирната и ливанът са по-уханни от уханието на сърцето му. Разкошът на Литургията е по-голям от разкоша на душата му. Ехото на молитвата отеква повече сред каменните зидове на храма, отколкото в душата му, затова е и такъв рогат и копитест! "Какво ще стане тогава с храмовете ви?/Еп. Николай Велимирович/ Ще станат мъртви споменици на мъртви души. А щом станат това, щом престанат да бъдат пример за душевно зидане и станат гордост - наистина камък върху камък няма да остане от тях. А вие ще се лутате, клетници, като слаби сенки на истинските строители; и ще треперите в света, немощни като трепетликова сянка" 
"В недрата на гордостта гневът свива гнездо, а в недрата на гнева се таи убийство! Всички грехове водят до убийство, но нито един не е толкова близо до убийството като гнева. Робите са деца на гнева, а синовете - на мира! Защото синът гледа лицето на своя отец и гласи лицето си спрямо лицето на своя отец. И щом види мир на бащиното си лице, как може да загрози лика си с гняв и да се отвърне от своя баща?!"Хей вие, проповедници на любовта, не на нас пишете 13-та глава от Първо Коринтяни, а на вашия владика! Пишете му още, че св. ап. Иоан Богослов ни показва как да разпознаваме у кого има любов и у кого няма: "По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва "познах Го", а заповедите Му не пази, той е лъжец и истината не е в него; а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена; по това узнаваме, че сме в Него"... 
"Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава; всякой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал" 
"Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!" 
По делата му се познава, че владиката няма любов. 
Е, какво още да говорим!!!
Цветанка Абаджиева
на 2008-12-20 22:52:02
Спомнете си Св.Антоний Велики и неговото почти двайсет годишно търсене на разликите между добро и зло. Всичко случващо се за жалост предлага и на всички нас, миряни и расоносци да изпълняваме това най-трудно послушание пред себе си и най-вече пред Бога. За жалост сме смъртни и грешни, а то послушанието е до живот. Мислете позитивно, а за останалото ще се погрижи Бог.  
Щастливи Рождественски празници.
Мирянин с грехове
на 2008-12-20 23:16:20
От тоз чаз лицето на владиката се изясни и виждаме истинския образ, който бе забулван от добре звучащ глас, сини очи и скъпо лъскаво облечение. Нека миряните, който не могат да изискват за действията на йерарха, поне да казват истината. Благодаря ви люде, че виждате и говорите, нека не се превръщаме в църква на мълчанието. Бог да ни помага, да вразуми нас и митр. Николай, който щем не щем, няма да бъде отпратен скоро от поста си, както стана в София.
Цветанка Абаджиева
на 2008-12-21 00:47:28
Мълчанието също говори, но само на чуващите.
Кактус Безцветен
на 2008-12-21 07:22:32
Не съдете , а по делата го вижте . Каква беше Пловдивска епархия и каква е сега . Такива прями трябва да са всички останали владици, а не уж учтиво да малчът и зад колисно да работят.Хвала на Митрополит Иоаникий , макар и по късно разбра грешката си и я поправи , но защо другите малчът като знаят ,че незаслужено е '' наказан ''. Какво сипете обиди по един владика които работи за възхода на църквата, независимо от къде идват парите, те имат предназначение и се използват затова.Защо мислите,че другите не вземат,вземат ,но се пра вят на достопочтенни, като ходят мърляви и карат раздрънкани коли. Защо ще порицаваме оногова , които се опълчи срещу ,,адвокатската мафия ''на достопочтенния Натанаил . Добре , че има очи и уши владиката , но жалко , че само той е напуснал.
с.
на 2008-12-21 07:31:51
Мисля, че написаното до тук ясно изразява виждането и разбирането на хората в Църквата, независимо духовници или миряни, фенове или противници на владиката Николай. От коментарите, в които макар и при някои да са пристрасти и пресилени, винаги има истина.Изговореното показва, че митрополитът няма да се смири лесно, нито ще се откаже от посоката на движение в своя си живот и дела. Вина за прибързаното му поставяне за митрополит, както и издигането в сан на владика имат вероятно и патриарха и някои други владици, те ще си отговарят пред Бога за своите действия, няма да ги съдим. 
Важното е, че се разбра за недоволството на хората и духовниците от неговите своеволия. Най-вероятно, ако има неоцапани и съвестни владици в св.синод ще продължата да му правят забележки, докато накрая не го санкционират по някакав начин. Крайно време и владиката Николай да разбере, че и той като нас е грешен човек, земен, с човешките си слабости, както казваше един:/И той ходи в тоалетната!/, тъй че не се различава кой знае колко от всички нас. Може би тази въображаема праведност и непогрешимост, каквито си мисли, че притежава, са подхранени от някои положителни негови дарби, както и от лукавите хвалебствия на облагодетелствуваното му окръжение. Това пък е тяхната вина, че заблуждават владиката в действията му, поради страх да му кажат истината, което не е християнско, или от користна изгода-защото са финансово облагодетелствувани. Господ и тях ще държи отговорни за лукавството им, не е наш тоя съд. 
Нека си пожелаем радостно посрещане на Рождество Христово, да оценим този факт за нас самите, защото Христос се роди и за мен и за вас, и за дядо ви Николай, и за всички ония, които ще Го търсят и намерят, като Спасител и Бог.
ЗА ДАРБИТЕ И ПЛЮСОВЕТЕ НА МЛАДОСТАРЕЦА
на 2008-12-21 10:40:23
И Мусолини, и Хитлер, и Сталин са имали своите дарби, от които са произтекли (временно) немалко материални блага за народите им ( при Сталин- в най-малка степен, доколкото изобщо ги е имало в определени моменти, и винаги съчетано със страшна разруха)!...Митрополитът има някои дарби. Те са в основата на успешни и положителни дела! Съчетани са ("органично"?), обаче, с неприемливи от всякаква гледна точка добавки или същностни неща, т.е. митрополитът е (прекалено) двойнствен човек!...Известна е постановката за кацата с мед и лъжицата катран!...Той, митрополитът, би трябвало да сведе "лъжицата катран" (всички имаме поне по малко катран) в рамките на "МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ", ако ли не-.... ( изтрито поради автоцензура)! Това е положението и отговорът ми на апологетите му! :)
До кактуса...
на 2008-12-21 12:50:57
Кактус Безцветен, защо не се научиш първо правилно да пишеш, а после да хвалиш?! "мАлчЪт" и "зад...кОлисно" се пишат така "мЪлчАт" и "задкУлисно". Съгласен само в едно с теб - в мнението ти, че митр. Николай има "някои дарби" Да, има дарби и това са: "гордост", "тщеславие", "гневливост", "несамообладаност", "опакост", "кавгаджийство"...Това са дарби, но не от Бога нашего. А какви трябва да бъдат епископите? Ето едни от задължителните качества на епископа: 1 Тимотей 3:2, 3 - "Но епископът трябва да е...целомъдър, СКРОМЕН, почтен, страннолюбив, поучлив, не пияница, не побойник, НЕ СВАДЛИВ, НЕ АЛЧЕН ЗА ГНУСНА ПЕЧАЛБА, а кротък, миролюбив и не сребролюбив"...Кои от тия дарби дадени от апостол Павел притежава твоя владика? 
Това, за което го хвалиш би го направил всеки млад служител на Бога. Само страхливците напускат фронта! Като се е опълчил срещу някой, защо не е останал до край на позициите си? За да демонстрира нещо, което няма - ДОБЛЕСТ! А колко от парите, които върти старчето Николай отиват по предназначение, ще се разбере след много години. Следите остават, драги ми.
tania
на 2008-12-21 14:07:41
za6o obi4ame tolkova da sadim drugite ,a ne poglednem svoite gre6ki.samo Gospod moje do sadi,Toi e sartsevedets.
Цветанка Абаджиева
на 2008-12-21 14:25:56
Някой писалите по горе ме подсети за една чудесна тема. Да си поговорим за обкръжението на клириците. Те не биха могли да знаят всичко, което вършат хранените им хора, кога и как ги злепоставят, кога, как и в каква степен се възползват от близките си отношения с тях за да се облагодетелстват от това. 
Към расоносците: Моля Ви Отци, огледайте се около себе си. В битието около Вас има много ужасии, за които, сигурна съм дори не подозирате. 
Към всички: ДА СИ ПОГОВОРИМ
с.
на 2008-12-21 14:47:13
Най-вероятно владиката е порицан не само заради демонстративното напускане на третата сесия на ЦС, но и заради неуважението към този най-висок форум в Църквата с това, ч(е въобще не присъствува на втората сесия, с което демонстрира нехайство и незаинтересованост от църковните дела. Именно за това го порицават, че си прави каквото си иска, все едно Църквата е той, както по някога го твърди самохвално. Не епископа е Църквата, а Господ е съзидател и пазител на Църквата. Епископът е едно листо от многото й клони, уважаеми м-т Николай. Ясно!
Антон Николов
на 2008-12-21 16:21:04
Ако външен човек прочете написаното в този форум, ще помисли че се намира в някой цигански квартал. Толкова плюнки, такава духовна смрад, неподобаващи думи, неграмотност, омраза, жлъч! Всички, които хулите м. Николай показвате единствено липса на култура, огромна гордост и най-вече простотия! Защото езикът ви, това мъничко членче, с което благославяте Бога, с него хулите, ругаете и обиждате по изключително противен начин! Толкова противен, че ме е гнус да седя и чета повече мазните слюнки, които сте нахвърляли във форума под "благовидния предтекст" да изобличавате м. Николай. Аз не съм негов адвокат, но никой не ви дава право така да постъпвате и много, ама много ми се ще, както него съдите, така да съдите себе си, със същия аршин, пък тогава да видим колко от вас ще "имат очи" да го замерват още с камъните на лицемерното благочестие! Опоменете се, не виждате ли от какъв дух сте движени! Ами че светските хора са по-възпитани от вас, пък на, вие претендирате, че сте християни. Само че устите ви говорят друго! И с тези ваши усти сами се изобличавате, така че, при такива обвинители не мога да приема, че обвиненията срещу м. Николай са основателни! Пък за любов и уважение, които всеки от нас дължи на другите хора и помен няма в писанията ви! Не, не ви вярвам, че сте християни. Така се държат горделивите лицемери, които изискват от другите повече, отколкото сами могат да дадат! И както вече казах, такива речи човек може да чуе около кофите за смет, на стадиона и във Филиповци! Не и в православен сайт!
марин христов
на 2008-12-21 17:06:13
С часовник "Вашерон Константин" на ръката, с няколко лъскави лимунзини в митрополитския дом и с приятел честния частник бай Георги, светът вероятно изглежда много по-различен на всеки принц по рождение, дето боговете му са братя.
Цветанка Абаджиева
на 2008-12-21 17:11:39
Принц по рождение би ли се впечатлил от такива предмети? Според мен не.
Ангел Михайлов
на 2008-12-21 18:00:39
Не е правилно и не приляга на прост мирянин да обсъжда многоуважавани от него висши и мъдри клирици, които успяха да преодолеят големия църковен разкол, но не виждам нищо по разумно от това и двете страни да отстъпят малко от позициите си и да си простят.  
Още повече, че по същество нямат различия.  
Интересно ми е кой му е стареца и кой му е изповедника на НВпрМ Николай и да знам той какво мисли по случая?
Мирянка-рокаджийка
на 2008-12-21 18:20:21
Казала съм-дедо Кольо стане ли патриарх,отписвам се от БПЦ-минавам към еладската архиепископия.Аман от фарисеите,които"комара прецеждат, а камилата поглъщат".
!!!!!!!!!!!!
на 2008-12-21 18:22:08
ИНТЕРВЮ С ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ 
Понеделник, 15 Декември 2008  
 
24 часа, 15 декември 2008  
 
Разговорът води Николай Москов:  
 
- Ваше Високопреосвещенство, напускането на Ваше Високопреосвещенство на третата сесия на Църковно-народния събор беше интерпретирано от портала „Двери”, а след това подето от други медии като скандал. Каква е причината да напуснете Събора, а след Вас да си тръгнат всички делегати от епархията ви?  
 
- Църковно-народният събор е най-висшият форум на БПЦ с историческо значение за бъдещето на Православието у нас. Като архиерей в Църквата се отнасям изключително отговорно към работата му. Участвах активно в обсъжданията на важните и значими въпроси, стараех се да бъда полезен в делото за създаване на нов Устав, който ще ръководи БПЦ следващите години. Една част от предложенията, които направих, бяха възприети и от братята и от миряните – делегати на Събора, защото отстояват православието и са в полза на делото на Българската православна църква.  
Възразих на правното обвързване на свещенослужителите със светските закони, като запитах какво ще се получи, ако дойдат времена на нов атеизъм, регламентиран със закон. Трябва ли такъв закон да спазваме в Църквата? Допустимо ли е Уставът на БПЦ да ни обвързва със задълженията, с които и без друго ни обвързва гражданското законодателство. Оказа се, че това са абстрактни теми за адвокатите на Светия Синод, които в своите разбирания - по всичко личи - са над духовното в църквата. Считам, че имам основание да поставя този въпрос, дори ако се вземе предвид предстоящият нов Семеен кодекс, който възнамерява да узакони нова форма на брак – съвместно съжителство. Той унищожава напълно свещения брачен съюз на любовта и го превръща в сделка, регламентираща имуществените отношения на партньорите и създадените от тях деца. Това ще бъде духовно и морално бедствие и узаконено от парламента беззаконие, противоречащо на Божествения закон. Питам: Ако след няколко години някому хрумне със граждански закон да забрани да бъдем християни, кой тогава ще отстоява вярата ни, ако и Уставът на БПЦ не защитава Православието, а ни задължава да изпълняваме светски закони, които противоречат на духовните правила. Тези мои разсъждения някои юристи окачествиха като заяждане. И вместо смирено да ни консултират, с поведението си превърнаха заседанието в зрелище. Напуснах, защото нямаше какво да правя повече там.  
 
- Първосвещеникът на Православната Църква Христос казва: „По делата ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си”. Смятате ли, че висшият клир в БПЦ отговаря на това изискване?  
 
- Да, смятам, че висшият клир отговаря на това изискване. В Църквата винаги е имало спорове: още в апостолските времена, в самото начало на съществуването на Църквата, такива спорове е имало между апостолите Петър и Павел. И до днес в посланията на свети апостол Павел стоят думите: А когато дойде Петър в Антиохия, аз му се лично опрях, защото се бе изложил на осъждане”(Гал. 2, 11). Но това не значи, че апостолите не са изпълнявали Христовата повеля и не са имали любов помежду си. Напротив, те са решавали споровете си с братска любов и под вдъхновението на Светия Дух, Който обитава в съборността на Църквата. И в по-късни времена, в светоотеческия период, последователите на св. Йоан Златоуст, св. Василий Велики и св. Григорий Богослов спорели кой от тримата е най-велик. Но този спор бил решен и днес ние честваме паметта на тримата светители в един и същи ден като на равни пред Бога. Целият християнски свят знае темите, по които църковните пастирите са спорили в течение на историята, но знае също и това, че те са достигали до решение в рамките на съборността. Така и днес - от това, че в Светия Синод понякога имаме спорове, не бива да се съди, че е оскъдняла любовта помежду ни. Въпреки различията помежду ни, всички ние се намираме в обятията на Светата Църква, молим се един за друг и всеки един от нас с архийерейска съвест и съзнание за архипастирски дълг отстоява Христовата любов, както сред повереното му паство, така и между ни в Светия Синод на БПЦ.  
 
 
- Записахте в Новия Устав, че подлежат на наказание клириците, които съмолитстват с иноверни и инославни, т. е. правят общи служби с католици и протестанти. Но напоследък Ваши събратя, като митрополитите Дометиан и Галактион, редовно съмолитстват с католици и протестанти. Какво мислите по въпроса?  
 
- Уставът на БПЦ трябва да е в съзвучие със светите правила - каноните на Православието. Апостолските правила са категорични по въпроса за съслужението с представители на други вероизповедания, като го забраняват: „Епископ, презвитер или дякон, който само се е молил с еретици, нека се отлъчи; а ако им позволи да вършат нещо като свещенослужители в църквата, да бъде низвергнат” (правило 45 на светите апостоли). Допълнението в Устава, забраняващо съслужение с инославни и иноверни, което сега се прогласува от Събора, се направи с оглед не само да се припомнят каноните на всички свещенослужители, които са си позволявали досега да извършват такива нарушения. То бе направено с цел да се утвърди строгостта на канона и да се обърне внимание на съблазанта, която подобни съслужения всяват в душите на православните, като внушават идеята, че разликите в изповядването на вярата могат да бъдат пренебрегвани. Господ Иисус Христос е казал да се покланяме на Бога с Дух и истина. Ако променим църковното Предание или отстъпим от него, Светият Дух ще отстъпи от нас и нашето поклонение на Бога ще стане лицемерно - ние няма да бъдем в истината и няма да наследим вечно спасение, което е целта на благочестивия християнски живот. Забраната за съслужение е епитимия (духовно вразумление) за отделилите се от истинската вяра. Ако те желаят да служат заедно с нас, нека се върнат в лоното на Православието. Колко е важно съблюдаването на църковния канон можем да се убедим и от житията на много православни светци, които не са пожалили дори живота си в защита на чистотата на светото Православие.  
 
- Кога имотите на БПЦ ще влязат в един общ регистър, за да се знае какво има и да не се спекулира с това?  
 
- Решението на Църковно-народния събор за създаване на имотен регистър е част от общата тенденция за централизация на финансите и недвижимото имущество в БПЦ. Само по себе си то е позитивно. Но моето лично мнение, което недвусмислено изразих на Събора, е че информацията, свързана с имотите трябва да бъде на разположение на българския патриарх като председател на Светия Синод, а не да се ползва по усмотрение на синодални чиновници. Що се отнася до прозрачността, свързана с централизацията на имотите и финансиите, считам, че преди да я потърсим по трънясалите нивички и в стотинките в касичките на селските църквици, трябва да я потърсим в синодалните имоти в центъра на София и в банковите сметки на Светия Синод, за да разберем има ли нужда от отчисления от и без друго бедните църкви и манастири по краищата на България.  
 
- Обвиняват Ваше Високопреосвещенство в тесни контакти с хора на едрия бизнес със спорна репутация. Каква е Вашата позиция за публичното дарителство отстрана на известни личности, след като „лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната”, както казва Иисус Христос?  
 
- Истина е, че в служението си общувам с много хора. Стремя се да изпълня по мярката на силите си Христовата повеля, отправена към Светите апостоли, а чрез тях и към нас – епископите: “ Идете и научете всички народи “. Христос не е категоризирал хората на бедни и богати. И на бедните, и на богатите гледам като на човешки души, които се нуждаят от пастирска грижа и помощ за душевно спасение, защото Бог иска да се спасят всички човеци. И бедните, и богатите, дошли с вяра в Светата църква, са приети от безграничната Христова любов. И ако Христос казва: “Който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън” (Йоан 6:35-40) , как аз бих могъл да изпъдя вън човек, чийто успех се е отразил чрез дарителство в живота на Църквата. Верно е, че когато човек дарява, лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната. Но когато е необходимо да се акцентира върху примера на доброто, за да се насърчи дарителството, Светата църква награждава морално ктиторите. Не е мое изобретение. Останали са до нас ктиторски изображения и надписи по храмове и манастири от дълбока древност.  
 
- От няколко месеца някои упорито насочват публичното внимание към автомобилите, с които се движите из епархията. Стана дума и за скъп часовник, който някой уж бил видял на ръката Ви. Тези нападки срещу личността Ви се засилиха особено след като проявихте безкомпромисност за връщането на манастира „Свети Кирик и Юлита” на БПЦ от Съюза на архитектите. Публична тайна е, че по време на владеенето на манастира от тази организация, там са провеждани редица масонски прояви. Смятате ли, че нападките срещу вас са отговор на средите, свързани с масонството?  
 
- В Светото Писание се казва, че за чистия човек всичко е чисто, а за нечистия всичко е нечисто. Затова гледната точка на тези душици, които забелязват само автомобила и часовника в служението на един митрополит, не ме учудва. Като добавите към това лъжите и клеветите на жълтата преса и завистта на някои хора, ще получите пълната картина на недоброжелателите. Зад всичко това стои, разбира се, насочената срещу Църквата дяволска злоба, която никога няма покой. От Сопотския манастир бяха дали на моя предшественик - покойния митрополит Арсений една стара лада, която често закъсваше по пътищата. Митрополията я върна на манастира. За пътуванията из епархията взехме джип, за да можем и през зимата да стигаме до храмовете, които са в трудно достъпни райони, каквито има много в Пловдивска епархия - най-голямата в България. Убеден съм, че и с каруца да тръгна, пак ще има недоброжелателни коментари! Колкото до манастира „Св. св. Кирик и Юлита”- той трябва да стане отново действащ манастир - молитвен дом, в сградите на който да живеят монаси и да бъдат посрещани благочестиви поклонници! Естествено е, че с действията си за връщане на манастира на Църквата, вероятно съм накърнил нечии лични интереси. Със сигурност това са интересите на Управителния съвет на САБ. Но в манастира доскоро имаше действащ ресторант и дискотека. Бих ли могъл да зная кого от посещаващите ги или имащи изгода от тях хора съм засегнал? През месец август тази година излезе Ваша статия, озаглавена „Лимузините - новата любов на клира”, в която коментирате служебните автомобили на Пловдивска Митрополия. Нима само от едничкия факт, че сте писал за митрополитските автомобили, бих могъл да Ви обвиня, че сте го сторил, защото сте масон?  
 
- Как гледате на участието на духовници от БПЦ в масонски ложи и тамплиерски организации?  
 
- Не зная дали има такива духовници. И светите канони и Уставът на БПЦ забраняват участието на духовни лица в политически партии и организации. Надявам се, ако все пак има такива, те да осъзнаят своя дълг в съблюдаване на Светия Канон. Българската Православна Църква е над всички организации и нейните служители са воини на Христа и са призвани да воюват против врага на човешкото спасение и злото в този свят. В Светото Писание е казано „Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника”(2Тим. 2,4), а военачалник на Църквата е Иисус Христос. За всеки вярващ човек и особено за духовника единственото нещо, което има значение, е да угоди на Бога и да не Го прогневи. Душата, която е вкусила от Божията благодат, знае, че нищо земно не може да се сравни с нея и се стреми да се приближи повече до тази благодат, а не да я търси в земни дела, партии и организации. Аз лично не участвам и не възнамерявам да участвам в никакви организации, освен тази, която създаде нашият Господ Иисус Христос - Светата Православна Църква.
Галя Стефанова
на 2008-12-21 19:08:22
Много интересно интервю. Показва, как човек може да си криви душата, без да му мигне окото. Прави ми впечатление нежеланието на митрополита да окачестви членуването в масонски организации като грях и отстъпление от Църквата. За да се измъкне от ясна оценка, ги приравнява към политическите партии. Защо ли? 
Антон Николов
на 2008-12-21 20:09:09
БЕЛЕЖКА НА АДМИНИСТРАТОРА - СЪВПАДЕНИЕ НА IP АДРЕСА СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ МНЕНИЯ: 77.85.106.245 
 
ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ КОМПЮТЪРЪТ Е В КАНЦАЛАРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ. 
 
 
Г-ца Стефанова и другите като нея няма да видят истината дори да им я забият на челата, просто защото не искат да я видят. Това ли разбрахте от цялото интервю, че не бил нарекъл масоните тайна организация. Ами вие това добре го знаете и без него и явно имате мнение по въпроса. Защо ви е неговото, като така или иначе няма да го приемете? Иначе, поздравления към журналиста, че ни предостави това интервю! Това, което казва Вл. Николай е много важно и на място и е добре казано. Сега разбирам защо се е надигнал такъв вой срещу него! Човекът е прав и за съмолитстването с еретици, прав е и за съотношението Църква-държава, прав е и за недопустимото поведение на някакви напористи мирянки в обсъждането на наистина толкова важни въпроси. Прав е и за отчисленията, които Синодът иска да наложи на малките църкви. Прав е и за тлъстите имоти на същия този Синод, който ще "пореже" наистина бедните енорийки, а сам ще "се тъпче" още повече! Е, кой от митрополитите тогава е за охулване? Не, не мисля, че м. Николай! Достоин! Достоин! Достоин!Пък часовници и джипове се зловидят само на онези, на които им текат лигите по такива дрънкулки, а завиждат на другите за тях. Това мен изобщо не ме впечатлява. По-важни са нещата, които човекът е казал и направил. Наистина "за чистия всичко е чисто", пък за хулниците от Филиповци, пардон портала "Двери", е ясно че всичко ги дразни, щом са решили да мразят! Признайте поне, че каузата на Вл. Николай правилна! Признайте за предателствата на другите владици. Но явно тези беззакония вие одобрявате! Ето защо било това дружно лаене и на църковни, и на всякакви там хора!
Михаил Димитров
на 2008-12-21 20:26:07
БЕЛЕЖКА НА АДМИНИСТРАТОРА - СЪВПАДЕНИЕ НА IP АДРЕСА С ПРЕДИШНОТО И СЛЕДВАЩОТО МНЕНИЕ: 77.85.106.245 
 
ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ КОМПЮТЪРЪТ Е В КАНЦАЛАРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ. 
 
 
Браво на дядо Николай! Много ми хареса всичко, казано в интервюто! Явно за някои хора по-важно е Владиците да карат строшени коли, а не да пазят канона и вярата. На св. Иоан Кронщадски са му подарили параход и той го е ползвал, не го е върнал с лицимерни извинения! Имал е и над 40 раса и дори е предпочитал да служи с червени. Ау, колко суетен бил само св. Иоан Кронщадски, ще рекат нашите доморасли християнчета! Но нито параходът, нито расата правят пастира достоен или недостоен, а думите и делата му. Не съдете по вънкашност, а с праведен съд, казва св. ап. Павел!
Иоанна Владимирова
на 2008-12-21 20:44:53
БЕЛЕЖКА НА АДМИНИСТРАТОРА - СЪВПАДЕНИЕ НА IP АДРЕСА С ПРЕДИШНИТЕ ДВЕ МНЕНИЯ: 77.85.106.245 
 
ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ КОМПЮТЪРЪТ Е В КАНЦАЛАРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ. 
 
 
До Полина Спирова и нейната трактовка по случая с Владика Николай: 
Госпожице Спирова, ако бяхте на І Вселенски събор вие нямаше да се различавате от тези, които заплюха и св. Николай, когото сега призовавате да стане ръка на отмъщението спрямо митр. Николай! Защото какво направи св. Николай? Удари шамар на самозабравилия се Арий и беше порицан от Събора. Какво направи д. Николай - опита се да вразуми самозабравилите се мирянки и беше порицан от Събора. Къде тук виждате разлика? Така че, аналогия има, но точно в обратната посока. А по отношение на мерките ви за възпитание, то вие или не сте майка, или сте лоша такава! Защото това ваше кудкудякане, как майките трябвало да възпитават децата си, когато го прилагате към православен архиерей, говори за лошо възпитание. Не може да наричате български митрополит "детенце" и да се държите снизходително с него. Забравяте коя сте! 
Що се отнася до напускането на митрополит Николай, това изобщо не е прецедент в Църковната История, случвало се е многократно и са го правили много светии. 
maycal "МЛАДОСТАРЕЦЪТ МИСЛИ,
на 2008-12-21 21:31:23
че върши добро. Ала "доброто, направено по неправилния начин, не е "добро", предупреждава преп. Симеон Нови Богослов.Затова, мислейки, че жертвено служи на доброто, на практика осъществява жертвено служене на злото." 
 
"..властолюбиетов своята мистическа същност е демонолатрия и обладаност от зли духове." 
 
Цитирам отново "Младостарците и православната традиция" 
Това е единият очертаващ се акцент (отразен в цитата). Другият е детинско -карикатурния нюанс в стила на този човек. Всички коментари, несъобразяващи се с тези два момента, не са достатъчно сериозни!  Последователите на този човек, според мен, нямат истинска идентичност, и се "вграждат" в идентичността на псевдодуховният си, по мое мнение, вожд! Съответно , те не могат и не желаят да го погледнат достатъчно отстрани!
До Администратора от еднаквите IP адреси
на 2008-12-21 21:55:33
Не, компютърът не е в канцеларията на Пловдивска митрополия. По-на изток сме!!! Тук не познахте! На безжичните модеми могат да се прикачат повече компютри. А в Интернет-клубовете IP е едно и също. Мненията са на отделни личности! Така че, по-полека, не сте прозорливци! 
В този ред на мисли, защо Спирова не е оставила място за форум? Да се плюе дядо Николай - може, да й се натрие носа на нея - не може! Я какъв хубавичък и тлъст ДВОЕН СТАНДАРТ! И после крадецът ще вика: "Дръжте крадеца!" А ще се крие зад полите на Владиката. И какво като вие сте от различни IP! Хулите са от общия ви баща - дяволът! 
 
--- 
 
БЕЛЕЖКА НА АДМИНИСТРАТОРА: МНЕНИЕТО НЕ Е НАПИСАНО ОТ ИНТЕРНЕТ КЛУБ, СПРАВКА: КОМАНДАТА TRACEROUTE. НАЙ-ДОБРИЯТ PR ЩЕ БЪДЕ, АКО НАКАРАТЕ ВЛАДИКАТА СИ ДА СЕ ДЪРЖИ ЧОВЕШКИ, ИНАЧЕ ЩЕ ИМАТЕ ПОВОДИ ЗА МНОГО, МНОГО ДРУГИ ПОДОБНИ КРИЗИСНИ ПИАРИ В БЪДЕЩЕ! СЪС ИЛИ БЕЗ НАШИЯ САЙТ!
Борислав Куюмджиев
на 2008-12-21 22:10:15
Не знам защо, но защитниците на Негово Високопреосвещенство митрополит Николай /Господ здраве, разум и любов да му дава!/ ми звучат някак си злобничко и агресивно.
maycal Цитат от Ефрем Сириец:
на 2008-12-21 22:13:40
Преподобни Ефрем Сириец показва по какъв начин антихристът ще предизвика измама вътре в Църквата:" Той ще се появи и ще влезе в храма Божи, за да седне вътре и именно в Църквата Божия. Той няма да се отклони в някакво друго общество от еретически секти, за да не го разпознаят, а с презрение ще отхвърля лъжливите култове, за да може да плени Църквата. Ще покаже, че е истински Бог посредством враждата, която ще повдигне против еретическите секти. Тъй като няма да се наклони към една или друга ерес, благодарение на своята (притворна) любов към чедата на Църквата, ще ги накара да мислят, че ги обича... Ще се прикрива така изкусно, че да плени народа и да управлява Църквата под маската на истината." 
 
Аналогии!?
Ст. Георгиева, юрист
на 2008-12-21 22:36:53
Ей, пловдивски младежи от владишкото обкръжение (вие сте все младежи, защото възрастен човек няма да си продаде така лесно душата като вас)! Защо продължавате да търсите под вола теле. Вие обругавате БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ! Калкото и да се пишете, че сте "по-на изток", явно не сте, защото аз съм по- на изток от вас, но отнюд не споделям вашето блюдолизничество! 
 
И защо хвърляте вината срещу юристите в ЦНС?! Всички те са доказани специалисти и вярващи хора, КОИТО НЯМАТ НИКАКВА ИЗГОДА НИТО ОТ СЪБОРА, НИТО ОТ РЕЗУЛТАТА МУ - УСТАВА НА БПЦ, освен че желаят да има един устав, който да отговаря на правните норми в едно нормално общество. Защо говорите за жена-юристка само. Вие знаете ли кои са проф. Мингов и Иван Минев? Чукнете в Гугъл и ще разберете! Те са гордост за юридическата и адвокатската колегия в България. И ако те са се опитали да защитят свещенослужителите и църковнослужителите от владишките своеволия, застъпвайки правото им на социално осигуряване, това ли вие наричате "адвокатска мафия"? Или и вие сте от ония свещенослужители, които неправомерно се обогатяват от НЕДЕКЛАРИРАНИ ДОХОДИ (т. е. престъпни доходи по смисъла на закона) от треби, каси и пр.?! 
 
И най-важното: съборът реши и наложи ЕДИНОДУШНО наказанието на Николай, Антоний (който явно пише в този форум с псевдоним) и бездоблестните им слуги. Това наказание вече е публикувано и си остава в историята на БПЦ. Моят владика и да се отказва малодушно, и да не се отказва от съборното решение, то си е факт. Както е печален факт и безобразието което сътвори вашият владика по време на целия съборен процес. 
 
Всичко друго е от Карлсон, който живее на покрива!
Карлсон
на 2008-12-21 23:12:51
Вижте за разтуха в горещия спор една жалба на жалка мирянка (дори не напориста!) до патриарха срещу безобразията на още един сътрудник и крепител на филибелийския владика-бей в материала за новата серия на Безделниците!
И. Стефанова
на 2008-12-22 00:31:10
Г-н "ама много ми се ще, както него съдите, така да съдите себе си, със същия аршин, пък тогава да видим колко от вас ще "имат очи" да го замерват още с камъните на лицемерното благочестие! Опомнете се, не виждате ли от какъв дух сте движени", Вие обидихте всички в този форум, споделили мнение за м-т Николай, различно от Вашето! Колко Ви плати митрополита, за да го защитавате под прикритие? Откъде знаете с какъв аршин се измервам аз или някой друг от този сайт? След като не сте виждали лицето ми или на някой друг от този сайт, камо ли да ме познавате, как знаете, че не се меря със същия аршин?! Моят аршин е Божието слово и светите отци, за разлика от Вашия аршин - владиката Николай!!! След като не сте ме виждали нито един път и не сте свидетел на моя живот, как така заключихте, че благочестието ми е лицемерно?! За такива думи светските хора, които Вие толкова хвалите като по-добри от нас, вярващите, завеждат дела за нанесени морални щети. 
Някой друг пък по-горе беше писал за 40-те раса и парахода, който ползвал св. Иоан Кронщадски, явно само това е запомнила. Искам да попитам г-жа Владимирова осмисля ли делата като външна изява на нещата, които идват от вътрешността на човека? Знае ли тя, че няма дела, които да НЕ произлизат от вътрешността? Сигурно не, защото нямаше така необмислено да ни поучава. Делата са плод на скритото вътре в човека, затова те показват какво има там. А какви са делата на владиката? Свади, разюздан нрав и език, уж за правата вяра, липса на смирение, гордост, маниакална себеправедност..."Който между вас е МЪДЪР и изкусен, НЕКА ПОКАЖЕ ЧРЕЗ СВОЕТО ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ ДЕЛАТА СИ В КРОТОСТ И МЪДРОСТ. Но ако в сърцето си имате завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината: това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска; защото дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо" Иаков 3:13-16. А въобще защитниците николаеви знаят ли каква е мъдростта, която слиза отгоре? Тя е:" първом чиста, после  
МИРНА, снизходителна, ОТСТЪПЧИВА, пълна с МИЛОСЪРДИЕ и с ДОБРИ ПЛОДОВЕ, БЕЗПРИСТРАСТТНА И НЕЛИЦЕМЕРНА. плодът на правдата се сее в МИР от миротворците" Иаков 3:17, 18 Така, че каква правда сее владиката мирна или воюва? Сам апостола е казал, че "правдата се сее в мир", а не напук или във война. Г-жа Владимирова нещо не е в час! Та нали точно заради думите и делата му, които ни препоръчва тя да гледаме, сме се хванали гуша за гуша в този сайт...
Антон Николов
на 2008-12-22 00:52:01
Въпреки забраната за достъп до вашия сайт, която ни наложихте, все още имаме право на глас. И кой каза, че трябва да пишем от Интернет клубовете? Не сме и от Пловдивска митрополия и не сме еп. Антоний! Пишем от Сливенска епархия! Ще защитаваме истината, която в случая се изповядва от м. Николай, а се гони от уж Православния ви сайт, само защото не е в унисон с всеобщата истерия срещу Владиката. Не можете да докажете неговата вина, защото доводите, които той изтъква в писмото, а също и в публикуваното тук интервю са неоспорими! Две думи за онези самовлюбени горделиви адвокати, които дори не сме ги и чували: 
Не, няма да си хабим времето да "чукаме в Гугъл", за да търсим информация за техни величества! Това, че за тях пише в Гугъл нищо не значи. В Гугъл пише и за порнозвезди, наркопласьори и всякаква измет! Така че, не ни размахвайте своите книжни или виртуални авторитети, които може и да са добри юристи, но нищо не разбират от църковно право!!! Добрият адвокат защитава и е защитаван от Истината, а не от крясъците на себеподобните му! 
Хвала на м. Николай, че не робува на подобни "авторитети", но зашива истината право в лицата им. Затова и скърцат със зъби срещу него! 
Дерзай, дядо Владика! С нами Бог!
Стефан Тодоров
на 2008-12-22 02:09:43
А защо сме се хванали гуша за гуша . Готови сме дори и да го разкъса ме. А бе хора та ние сме само миряни.С какво право  
съдим. Къде ни е Християнските вяра. 
с.
на 2008-12-22 05:32:05
Относно отделните личности от един източник - възможно е, но това е някой шизофреник. Наистина по стил и тон горните няколко мнение с общ IP адрес са на едного, макар и шизофреннаго. 
Искам да кажа на тази многолика личност, че ако вземем да изкарваме аргументи относно това, е или не е адекватно и канонично служението на м-т Николай и ако задълбаем в личното му всекидневно поведение, служение и отношение и към служба, и към богослужение и към хората, уверявам ви, така ще се размирише, че ще смърддят беззаконията и безобразията му, които нямат нищо общо с християнския /Божия/ Дух чак и след Второто Пришествие!! Ясно е, че митрополитът е недорасъл и за званието и за попрището си. И това, че го хвалите и не виждате ненормалното в живота му, говори лошо за вас - и вие сте със същото "духовно" тесногърдие, като него. Вероятно и вие страдате от подобна на неговата душевна слепота. Е, то си е ваш избор, всеки си има свободна воля. Това ,че тонът на форумците понякога е злостен го дължа най-вероятно, не на липса на любов, каквато митрополитът няма в превъзходна степен, а на крайно огорчение, дължащо се най-вероятно налични контакти с него, както и на това, че наглостта и прелестта му се развихрят понастоящем в нечувана превъзходна степен. Такъв образ на самозабравяне го няма и в духовните книги. 
И моля не кощунствайте с имена като на Св.Иоан КСронщадски. Защото, ако владиката имаше само един микрон от неговата чистосърдечност, откровенност и нелицемерност, повярвайте ми, щеше да бъде пълна противоположност на настоящия си образ. Айде по леко с подборните сравнения, както дявола чете Евангелието. Знам, че си ортакувате с него. Успокойте темпото!!!
с.
на 2008-12-22 09:41:07
Още нещо: Св.Иоан Кронщадски е имал собствен параход и много одежди, но е бил безсребреник, дори не си е взимал заплатата. Бил е член на Св.Синод Н РПЦ, т.е единствения извънареден член свещеник, за заслуги и е бил чудотворец, за разлика от онзи с когото се опитвате да го сравнявате. Четете повече и го разбирайте по дух, не наизус! Приятно учене!
Г. Стефанова
на 2008-12-22 09:50:23
Не, самият митрополит се сравнява със св. Йоан Кронщадскиl в интервюто и така оправдава слабостта си към лукса. 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9yr 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Който следва Христа в самота и плач, е по-велик от оня, който слави Христа в събранието.

Св. Исаак Сирин