Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (49 Votes)

Bf_2011patr.Kiril_071.jpgБиблиографска справка от и за Кирил патриарх Български (Константин Марков Константинов). Като книжовник и учен, патриарх Кирил е автор на печатни произведения от църковно-исторически и нравствено-богословски характер, събрани в тридесет и три тома. Той е отличен с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Софийската, Московската и Ленинградската (Санктпетербургска) духовни академии. На 27 май 1970 г. е избран за академик по Културна история и редовен член на БАН.

† Кирил патриарх Български (1901-1971)

Списък на авторски трудове, налични в Богословската библиотека:Инвентарен номер

Автор

Заглавие

Место-издание

Година на издаване

Сигнатура

1.       

9/1988

Патр. Кирил

Екзарх Антим (1816-1888)

София

1956

Ф.ІІІ.1032

2.       

16804/1963

Патр. Кирил

Принос към Бълг. църк. въпрос: Документи от Австр. Консулство в Солун

София

1961

Ф.ІІІ.23

3.       

323/1988

Патр. Кирил

Документи по обявяване на независимостта на България 1908 г.: Из тайния кабинет на княз Фердинанд

София

1968

Ф.ІІІ.332

4.       

20/1988

Патр. Кирил

Българомохамедански селища в Южни Родопи: Топонимно, етнографско и историческо изследване

София

1960

Ф.ІІІ.104

5.       

5785/1971

Патр. Кирил

Българското население в Македония в борбата за създаване на Екзархията

София

1971

Ф.ІV.792

6.       

4887/1970

Патр. Кирил

Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война (1877-1878). Том 1.

София

1969

Ф.ІІІ.483

7.       

5630/1971

Патр. Кирил

Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война (1878-1885). Том 2.

София

1970

Ф.ІІІ.483

8.       

657/1987

Патр. Кирил

Съпротивата срещу Берлинския договор – Кресненското въстание: БАН, Инст. за Бълг. история

София

1955

Р.ІІІ.50

9.       

16885/1963

Патр. Кирил

Католическата пропаганда сред българите през втор. половина на ХІХ век (1859-1865). Том 1.

София

1962

Ф.ІІІ.7110.

12406/1984

Патр. Кирил

Граф Н. П. Игнатиев и Българският църковен въпрос: Изследване и документи.

София

1958

Ф.ІІ.286

11.

677/1987

Патр. Кирил

Път Господен: [Неделни и празнични слова]. Т. 1  

София

1957

Л.ІІІ.104

12.

225/1989

Патр. Кирил

Път Господен: [Неделни и празнични слова]. Т. 2

София

1959

Л.ІІІ.104

13.

9638/1963

Патр. Кирил

Път Господен: [Неделни и празнични слова]. Т. 3

София

1961

Л.ІІІ.104

14.

9639/1963

Патр. Кирил

Път Господен: [Неделни и празнични слова]. Т. 4

София

1963

Л.ІІІ.104

15.

1104/1966

Патр. Кирил

Път Господен : [Неделни и празнични слова]. Т. 5

София

1965

Л.ІІІ.104

16.

684/191987

Патр. Кирил

Път Господен : [Неделни и празнични слова]. Т. 6

София

1969

Л.ІІІ.104

17.

Д31/1952

10945/963

Пловд. митроп. Кирил

Човекът и неговият труд – 2. изд.

Пловдив

1947

М.VІ.38

18.

652/1987

Пловд. митроп. Кирил

Гости на Руската църква

Пловдив

1949

Ф.VІ.614

19.

772/1965

Патр. Кирил

Един кодекс на Алекс. патриаршеска библиотека – Отп. сп. ДК кн. 7-8/1963

София

1963

Ф.ІІІ.153

20.

773/1965

Патр. Кирил

Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов – Отп. сп. ДК кн. 11-12/1963

София

1964

Ф.ІІІ.154

21.

1202/2009

Патр. Кирил

Българомохамедански селища в Южни Родопи. Топонимно, етногравско и историческо изследване – 2 изд.

София

2009

Д.ІІ.341922.Д54/1947

8146/1963Пловд. митроп. КирилПри извора. Т. 1Пловдив1943Ж.V.43     23.

Д22/1945

8147/1963

Пловд. митроп. КирилПри извора. Т. 2Пловдив(1945- )Ж.V.43

24.

950/2001

Пловд. митроп. КирилПри извора. Т. 3Пловдив1946Д.ІІ.2178

25.

948/2001

Пловд. митроп. Кирил

При извора. Т. 2

Пловдив

1945

Д.ІІ.2178

26.

949/2001

Пловд. митроп. Кирил

При извора. Т. 3

Пловдив

1946

Д.ІІ.2178

27.

62/1988

Пловд. митроп. Кирил

На извору. Т. 2

(прев. свещ. Миодраг Михайлович)

Ниш

1966

Ж.V.43

28.

933/2001

Патр. Кирил

Пут Господни

(прев. свещ. Миодраг Михайлович)

Ниш

1970

Д.ІІ.2167

29.

1331/1967

Патр. Кирил

Епископ Поликарп Патарски

София

1964

Ф.ІV.366

30.

Д467/2007

Патр. Кирил

Епископът като съвест на Светата Божия църква – билингва на бълг. и англ. ез. - В: † Максим, патриарх Български. 90 години от рождението му, с. 132-143.

София

2005

Сб.20


Публикации за † Кирил патриарх Български:

1.503/2001

Съст. Стефан Шивачев

Сборник в чест на Кирил патриарх Български

Пловдив

2001

Ф.V.4283

2.

1-0000056836

Цацов, Борис

Архиереите на БПЦ (Биограф. сб.)

София

2003

Ф.ІV.2738

3.

1-0000057808

Авт. колектив

Най-значимите българи на ХХ век –

С. 376-377  

София

2002

Х.265

4.

7727/1992

1-00000789

Димов, ЯнкоКирил – Патриарх Български

преиздадена

София

1990

2005

Ф.V.2852

Ф.V.5065

5.

-

Pantschovski, Ivan

Patriarch Kyrill

Berlin

1971

-


Материали в интернет:

1. http://bg.wikipedia.org

2. http://www.bg-patriarshia.bg/news

3. http://www.pravoslavieto.com/life/bg_ierei/1901_patr_Kiril/index.htm

4. http://peshterainfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=429%3A-3--1901-----&catid=1%3A2010-11-21-23-44-30&Itemid=63&scf=1

5. http://synpress-classic.dveri.bg/09-2003/Kiril-Maxim.htm

6. За поставянето на паметната му плоча в главната църква на Бачковския манастир http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=2&ct=62&id=18916

7. http://vogoris.wordpress.com/page/2/

Периодични издания. Списък с публикации[1] от и за патр. Кирил:

От него

Сп. Духовна култура

1. КИРИЛ, патриарх Български. За смъртта на братя Миладинови / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 3, с. 1-5.

2. КИРИЛ, патриарх Български. Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов / Български патриарх Кирил. // ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 1-30. С 18 прилож. Съдържа: 1. Увод и обяснение на писмата; 2. Оригинален текст и превод; 3. Факсимилета на писмата. Принос в църковно-народното движение.

3. КИРИЛ, патриарх Български. Авксентий Велешки : По случай 100 години от смъртта му – 2 февруари ст. ст. 1865 г. / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 5-6, с. 1-28. Рез. на фр. ез.

4. КИРИЛ, патриарх Български. За някои икуменически въпроси / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 11, с. 1-12. Статията е написана преди четвъртата сесия на ІІ Ватикански събор (14.ІХ – 8. ХІІ. 1965 г.).

5. КИРИЛ, патриарх Български. Икуменизмът като дълг на християнските църкви : Слово, произнесено на тържественото икуменическо събрание в Дух. академия „Св. Климент Охридски“ на 24 ноември 1964 г., по случай гостуването на делегация от Световния съвет на Църквите / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 1, с. 1-4.

6. КИРИЛ, патриарх Български. Благословена годишнина /  Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 1-4. Слово, по случай три години от възстановяването на Бълг. патриаршия, произн. на 10 май 1956 г. в „Св. Ал. Невски“.

7. КИРИЛ, патриарх Български. Блясъкът на Шипченската епопея / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 3-5. Слово, произн. в храм-паметника „Рождество Христово“ – с. Шипка, 12 септ. 1957 г.

8. КИРИЛ, патриарх Български. Истинска Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 1-4. Празнично слово.

9. КИРИЛ, патриарх Български. Единство в молитва и в любов / Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 12, с. 1-4. Слово, произн. в катедралата „Св. св. Константин и Елена“, Букурещ, на празника на св. Димитър Бесарбовски, 27 окт. 1955 г.

10. КИРИЛ, патриарх Български. Мир вам! /  Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 1-4.

11. КИРИЛ, патриарх Български. Неговата звезда / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в „Св. Ал. Невски“ на Рождество Христово след св. Литургия, 7 януари 1962 г. (Стенограма).

12. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 1-3.

13. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 1-3.

14. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година : Слово, произнесено от Негово Светейшество патриарх Кирил в Патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски“ на новогодишния молебен 1959 г. / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 1-2.

15. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХLІ, 1961, № 1, с. 1-2.

16. КИРИЛ, патриарх Български. Новогодишно поздравление / Български патриарх Кирил. // ХL, 1960, № 1, с. 1-3.

17. КИРИЛ, патриарх Български. Подвигът на светите апостоли / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 1-10. Из кн.  „Слово на живота“. Т. 1.

18. КИРИЛ, патриарх Български. Послание до Христолюбивия клир и до благочестивите християни / Български патриарх Кирил. // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 1-5.

19. КИРИЛ, патриарх Български. Приветствено слово : Произнесено на 13 май 1958 г. при честването 40-годишнината от възстановяването на патриаршеското достойнство на Руската православна църква / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 1-3.

20. КИРИЛ, патриарх Български. Родината на Възраждането / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 1-3. Слово, произн. в патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски” на 24 май 1962 г.

21. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІІІ, 1963, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски“ на Рождество Христово, 7 януари 1963 г. (Стенограма).

22. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІV, 1964, № 1, с. 1-4. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски“ на Рождество Христово, 7 януари 1964 г. (Стенограма).

23. КИРИЛ, патриарх Български. Силният във вярата / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 1-6. Слово, произн. в гр. Котел на 22 юли 1956 г. при честването на 150-годишнината на първата печатна книга на новобългарски език „Неделникът“ на Софроний Врачански. (Стенограма).

24. КИРИЛ, патриарх Български. Скъп гост – Светейший Алексий / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 5-7. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски“ на 15 септ. 1957 г.

25. КИРИЛ, патриарх Български. Един кодекс на Александрийската патриаршеска библиотека / Български патриарх Кирил. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 1-6. За кодекс с № 268, Сборник на евангелски четива от неделя Пасха – до Неделя Вайя (Цветница), прев. на бълг. с макед. наречие, нап. с гр.букви. Съдържа и факсимиле.

26. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // L, 1971, № 1-2, с. 1-3. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски”  след благодарствен молебен, 1 януари 1971 г.

Годишник на Духовната академия

27. КИРИЛ, Пловдивски митрополит: Реч, произнесена на 27 май 1952 г. на тържественото заседание на Академическия съвет на Духовната академия „Св. Климент Охридски“. // ГДА, 2 (28), 1952, с. 1-9.

28. КИРИЛ, патриарх Български. Епископ Поликарп Патарски. // ГДА, 13 (39), 1964, с. 1-40.

За него

1. Д. Новоизбраниятъ Пловдивски митрополитъ.// Ц ъ р к о в е н  в е с т н и к,  ХХХІХ, № 23, 1938, с. 1-2.

2. ЦВ, LXXII, № 14-16, 1971. [Посветен на смъртта на Негово Светейшество Бълг. Патриарх Кирил.]

3. ПОПТОДОРОВ, Тодор. Омилетични ценности в трудовете на Негово Светейшество д-р Кирил, Патриарх български. / Тодор Поптодоров // ГДА, 3 (29), 1954, с. 1-86.

4. КОВАЧЕВ, Михаил. Негово Светейшество Българският Патриарх Кирил : Преглед на книжовното му дело. / Михаил Ковачев // ГДА, 13 (39), 1964, с. 345-432.

5. ТЕМЕЛСКИ, Христо. Изборът на Пловдивския митрополит Кирил за Патриарх Български според Кондиката на Светия Синод : 50-год. от възобновяването на Бълг. Патриаршия / Христо Темелски. // В ъ  з р а ж д а н е, III, 2003, N 3, с. 5-9.

6. МИТРИНОВ, Георги. Из Южните Родопи (Ксантийско) по стъпките на патриарх Кирил 65 години по-късно : Пътепис : Ч. 1 [За българоез. села] / Георги Митринов. // Р о д о п и, 2007, N 5-6, с. 32-51.

7. КОЛЕВА, Жана. От фонда на Кирил, патриарх български : Бълг. православна църква в защита на евреите (1940-1943 г.) / Жана Колева. // Н а ч а л о, III, N 8-9, 12-26 май 1992, с. 4-5.

8. ВЕЛИКОВ, Стефан Н. Неизвестни писма на Кирил Патриарх Български до Михаил Арнаудов / Стефан Великов. // Б ъ л г а р с к и п и с а т е л, III, N 16, 16-22 апр. 1996, с. 1, 12.

9. ГУГОВ, Георги. Социално-етическите възгледи на патриарх Кирил : По повод 100 г. от рождението и 30 г. от блажената му кончина / Георги Гугов. // Ц ъ р к о в е н  в е с т н и к, CI, N 17, 1-15 септ. 2001, N 18, с. 8.

10. ЮРУКОВА, Кристин. Мъченичествата на патриарх Кирил / Кристин Юрукова. // А н т и, ХII, N 39, 10-16 окт. 2002, с. 7.

11. РАЙКОВ, Димитър. Чувствах, че стоя пред мъдрец : Една среща с Кирил, Патриарх Български [1968 г.] / Димитър Райков. // Д у м а, ХIV, N 83, 10 апр. 2004, с. 12.

12. ЕЛДЪРОВ, Светлозар. Асистент срещу патриарх : Една задочна дискусия [между патриарх Кирил и Йордан Николов] отпреди 35 г. и нейните последици за бълг. ист. наука / Светлозар Елдъров. // Б ъ л г а р с к а   и с т о р и ч е с к а   б и б л и о т е к а, 2000, N 1, с. 64-72.

13. БЕЛЕЖИТИ архиереи на Българската Православна Църква : Видинский митроп. Неофит (1868-1971 г.); Български Патриарх Кирил (1901-1971). // В ъ з р а ж д а н е, I, 2001 , N 1, с. 41-44.

Сп. Духовна култура

14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  на патриаршеското достойнство на светата ни Църква. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 1-14. Съдържа: 1. Изложение за избора на Патриарх Български и Митрополит Софийски, вписано в кондиката на Св. Синод; 2. Синодално приветствие, прочетено от Видински митрополит Неофит; 3. Слово на Негово Светейшество патриарх Кирил след интронизирането му; 4. Протокол на тържественото заседание на Св. Синод на БПЦ от 16 май 1953.

15. ПОПОВ, Николай ставр. свещеноик. и др. Румънският църковен печат за Възстановяването на Българската патриаршия и за Негово Светейшество българския патриарх Кирил : По случай десетгодишнината от Възстановяването на Българската патриаршия / Ставр. свещеноик. Николай Попов, ставр. свещеноик. Иоан Кристя, прот. Николай Кацарски. // ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 21-30. Съдържа: Румънската църковна делегация в България; Посещение на бълг. църковна делегация в Румъния през 1954 и 1955 г.

16. АРНАУДОВ, Михаил. Екзарх Антим / Михаил Арнаудов. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 23-29. По повод новия труд на Българския патриарх Кирил. Екзарх Антим 1816-1888. – С. : СИ, 1956.

17. НАНКОВ, Симеон прот. Честита двадесеттодишнина / Прот. Симеон Нанков. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 3-9. За патриарх Кирил, по случай избирането му за Пловдивски митрополит 15 май 1938 г.

18. ТОДОРОВ, Тодор п. Негово светейшество Българският патриарх Кирил като учен, писател и проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 30-43.

19. ЧОЛАКОВ, Любозар. Негово Светейшество Кирил, патриарх Български, като духовен оратор / Любозар Чолаков. // ХLІV, 1964, № 5,  с. 14-16. По случай 11-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия.

20. ПЕНОВ, Димитър. Негово Светейшество патриарх Кирил и борбата за мир / Димитър Пенов. // ХLІ, 1961, № 6, с. 1-10. Посветено на Първия всехристиянски миротворен конгрес в Прага.

21. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед към Старозагорска епархия / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 48-59. По случай първото посещение на патриарх Кирил и Св. Синод в Старозагорска епархия, 11-13 юли 1955 г.

22. ВАКЛИНОВ, Станислав. Светейшему Кирилу патриарху Болгарскому : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // ХХХІV, 1954,  № 5, с. 7-8. Написано на 10 май 1953 г. по случай възстановяването на Бълг. патриаршия. Публ. се по случай първата година от това събитие.

23. АРНАУДОВ, Михаил. Българомохамеданите в Родопско / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 59-61. Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи : Ксантийско и Гюмюрджинско : Топонимно , етнографско и историческо изследване. – С. : СИ, 1960.

24. АРНАУДОВ, Михаил. Към историята на българския църковен въпрос през 1871-1879 г. / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 61-64. Рец. за: Български патриарх Кирил. Принос към българския църковен въпрос : Документи от Австрийското консулство в Солун. – С. : СИ, 1961.

25. АРНАУДОВ, Михаил. Натанаил Охридски и Пловдивски : 1820-1906 / Михаил Арнаудов. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 23-32. Рец. за: Пловдивски Кирил. Натанаил Охридски и Пловдивски : 1820-1906. – С. : СИ, 1952.

26. АРНАУДОВ, Михаил. Нов труд върху католическата пропаганда в България / Михаил Арнаудов.  // ХLІІІ, 1963, № 9, с. 23-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на ХІХ век І, 1859-1865. – С. : СИ, 1962.

27. ДИМИТРОВ, Христо прот. Нов принос в нашето църковно проповедничество / Прот. Христо Димитров. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 31-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. – С. : СИ, 1957.

28. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХV, 1955, № 6, с. 30-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу  Берлинския договор : Кресненското въстание. – С. : БАН, 1955.

29. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед върху книжовното творчество на Негово Светейшество Българския патриарх Кирил / Михаил Ковачев. // ХLІV, 1964, № 3, с. 31-32. Преглед на трудовете на патриарха.

30. НЕОФИТ, Видинский. Кирил, митрополит Пловдивски, за заслужили Пловдивски митрополити / Видинский Неофит. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 26-30. Отзиви за: Книгите на Пловдивски митрополит Кирил, относно трима Пловдивски митрополити – Паисий, Панарет, Натанаил.

31. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХL, 1960, № 3, с. 26-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІ. – С. : СИ, 1959.

32. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 24-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІІ. – С. : СИ, 1961.

33. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Забележителен научен труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХХХІХ, 1959, № 10, с. 29-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Граф Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос : За периода 1864-1872. – С. : СИ, 1959.

34. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Оригинален труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХLІ, 1961, № 4, с. 31-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи : Ксантийско и Гюмюрджинско : Топонимно, етнографско и историческо изследване. – С. : СИ, 1960.

35. ОТЗИВ за научната дейност на Негово Светейшество Патриарх Кирил в списание „Иреникон“, Белгия. // ХLІV, 1964, № 5, с. 30-32. Сп. е изд. на бенедиктинския манастир в Шеветон, Белгия. В отдел „Библиографии“ на бр.1, 1964, с. 155-158, е поместен критически отзив за научните трудове от 1956 до 1964г. на патр. Кирил.

36. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 63-64. Отзиви за: 1. Пловдивски митрополит Кирил. При извора. Т. ІІ. –  Пловдив, 1945; 2. Тихамер Тот. Просветена младеж / Тихамер Тот ; Прев. архим. Дамаскин. – С.

37. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІV, 1964, № 2, с. 28-36. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІV. – С. : СИ, 1964.

38. СТОЯНОВ, Петър. // ХХХV, 1955,1 № 10-11, с. 59-63. Рец. за: Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу Берлинския договор: Кресненското въстание. – С. : БАН, 1955.

39. ТОДОРОВ, Тодор п. „Слово на живота“ / Тодор п. Тодоров. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 15-34. Рец. за: Български патриарх Кирил. Слово на живота. – С. : СИ, 1954.

40. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. Пловдивският митрополит Паисий и неговия принос за църковната борба / Константин Цицелков. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 31-32. Рец. за: Пловдивски митрополит Кирил. Паисий, митрополит Пловдивски в църковно-народната борба. – Пловдив, 1948.

41. ДОКУМЕНТИ за най-новата Българска църковна история / Съст. Христо Темелски. // LXXXIII, 2003, № 5, с. 14-23. Съдържа: „Изложение“ на Екзарх. избирателен съб. (21 ян. 1945 г.); „Протокол“ за вдигане на схизмата; „Томос“ от Константинополския п-арх. Вениамин; „Акт“ за избора на Бълг. п-арх Кирил и Бълг. п-арх Максим; Изложение на Св. Синод на БПЦ по Кондика на Св. Синод.

42. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Третият църковно-народен събор в 1953 г. / Илия К. Цоневски. // LXXXIII, 2003, № 5, с. 4-13. Статията е препечатана от Сб. „Десет години Бълг. Патриаршия“. - С. : СИ, 1963. Съдържа: Молебен. Заседания. Патриаршески избирателен събор. Интронизация на Българския патриарх – Пловд. митроп. Кирил. Първо слово на новоизбрания патр. Кирил.

43. ГУГОВ, Георги свещ. Социално-етическите възгледи на патриарх Кирил : По повод 100-год. от рождението и 30-год. от блажената му кончина / Свещ. Георги Гугов. // LXXXI, 2001, № 11, с. 22-26.

44. ТОДОРОВ, Тодор п. Богословието на Негово Светейшество Българския Патриарх Кирил, отразено в проповедническите му  трудове / Тодор п. Тодоров. // L, 1971, № 1-2, с. 11-36.

45. Духовна култура, LI, 1971, № 3-4, с. 1-65. [Посветен на смъртта на Негово Светейшество Бълг. Патриарх Кирил.]


[1] Библиографският списък не е пълен, поради големия брой публикации.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wuu 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)