Мобилно меню

4.5576923076923 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (52 Votes)

mondeley 2Въпрос: какво е отношението на Българската православна църква към създадената от германския богослов Берт Хелингер духовна терапия „Семейни констелации”?

- Здравейте, консултирахме се с лекар-експерт от Центъра за проучване на нови религиозни движения, тъй като зависимостта, която Берт Хелингер и неговите последователи създават, е от типа на религиозните гуруистични зависимости в редица нови култове.

Хелингер е германец, бивш римокатолически монах и свещеник, живял сред зулусите в Южна Африка. Там той изучава задълбочено шаманската практика, която има голямо влияние върху метода му. Името Берт не е кръщелното му име, а е съкращение от свещеническото му име. Отношението ни към него обаче няма нищо общо с факта, че той е (бивш) римокатолик. Всъщност Берт Хелингер – по типа на т. нар. „холистична медицина” – решава да експлоатира идеята за холистична психология и създава свое разбиране за болестите и проблемите в семейството.

Привържениците му определят метода на Хелингер като „мястото, където шаманизмът и психотерапията се срещат”. Неслучайно контактите на практикуващите го терапевти у нас с подобни „специалисти” от Южна Африка са много активни.

Увеличаването на проблемите в днешното семейство дава на Хелингер добър повод за нов и нелош профит (печалба). Хелингер учи, че съществува „семейна душа”, в която се запечатва информация от живота на предците ни. По време на сеансите участниците в „семейната констелация” влизат в контакт с тази „семейна душа” или „информационно-енергийно поле” и получават „просветления” за различни преживявания на свои предци. Присъстващите „терапевти” ги убеждават, че тези „просветления” са причина за настоящите им семейни проблеми. Терапиите могат да продължат неограничено дълго (при желание и финансова възможност), тъй като това „поле” теоретично може да бъде безкрайно, както са безкрайни и нашите проблеми. С две думи казано, според това учение всички хора, с които човек е имал контакт, предците му и роднините, вкл. покойници, имали своето енергийно отражение върху състоянието на човека и любовта в семейството. Отражение имали и всички бивши любови на партньорите, мъртвородените деца, дори и на прабабите. Всички излъчвали енергия и влияели, и участвали активно, и били тук, в семейството. Интересно е, че в списъка с въпроси, които терапавтите задават на лекуващите се, наред с „Има ли самоубийци в рода ви?”, „Има ли мъртвородени деца?”, присъства и въпросът „Има ли в рода ви свещеник или монах?”... Явно последното според „терапевтите” също може да се окаже сред източниците на негативна енергия, влияеща зле на семейните ви отношения.

Финансовата страна на въпроса също е от голямо значение. „Терапевтът” трябва да създаде енергийно поле и да контактува с възможно най-много хора от семейството, бивши партньори и техните семейства и да коригира нещата („енергийно”). Това, разбира се, е сложно; желателно е, макар и не задължително, да дойдат повече хора, а това е много скъпо, то „изтощава терапевта” и той трябва да е много опитен, съответно – скъп. Идеята е да се създава зависимост към т. нар. „терапевт” и да се практикуват редовни посещения, респ. редовен доход за въпросното лице-„терапевт”. По-предприемчивите са развили и „фирмени констелации” за решаване на „проблемите на фирмата”, както и семинари за обучаване на нови „терапевти”, които, разбира се, също се плащат.

mondeley 8

Не на последно място трябва да отбележим, че участниците в „семейните констелации” се насърчават да влизат в контакт с „информационно-енергийното поле” на „семейната душа”, което носи характеристики на медиумно общуване. Участниците в групата влизат в „роля” на различни близки на „клиента” и започват да „получават информация от тях” за минали проблеми, трагедии и т. н. В този смисъл „констелациите” могат лесно да преминат в окултни занимания, т. е. влизане в контакт с духове, за които участниците вярват, че са „семейната душа”. Последователите на това учение не отричат езотеричния му характер. Според тях „в традицията на езотеричното знание и мистицизма „полето на знанието” е известно под името Акашови записи и това е този източник на информация, до който всички ясновидци и пророци са имали и имат непосредствен достъп – от спящия пророк Едгар Кейси до българската пророчица баба Ванга”. За религиозния характер на тази практика сочи и фактът, че много от практикуващите го „терапевти” са свързани с т. нар. култ на Ошо – псевдоиндуистка секта. Медитацията е задължителен елемент към метода.

Методът на семейните констелации не е официално легитимен в България като психотерапевтичен подход. Той обаче е силно рекламиран сред психотерапевтите и намира сред тях поддръжници, които го включват в своята работа.

От тази гледна точка отношението към „духовно-лечебната система на Хелингер” на всеки православен християнин (а не просто на БПЦ като институция) е и трябва да бъде отрицателно. Вярващите в Иисус Христос като Господ и Спасител имат достатъчно духовни средства за преодоляване на личностни и семейни проблеми, за да не се нуждаят от „помощта” на подобен вид шарлатани. Хилядолетният духовен опит на Църквата в общуването с духовния свят е дал на вярващите достатъчно здрави критерии, за да „различават духовете” (виж 1 Иоан. 4:1) – стига, разбира се, да искаме да се вслушаме и да пожелаем това.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9u4rr 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Смирението е единственото нещо, от което имаме нужда; когато има други добродетели, човек все пак може да падне, ако няма смирение; със смирението обаче човек не може да падне.

Герман Атонски Стари