Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (74 Votes)

202В края на 2020 г. издателството на университета „Мария Кюри-Склодовска“ в Люблин (Полша) публикува монографията на д-р Камен Рикев „Защото е на скрито… Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев“.

Тази книга на български език от полско-български учен не е само литературоведско изследване, тъй като тя пряко и последователно разисква темата за вярата, проявяваща се в изкуството. Нещо повече – поставяйки въпроса за християнския светоглед, авторът всъщност защитава тезата за православната идейност в цялостното наследство на Далчев (1904-1978 г.).

Книгата е отговор на дългогодишното пренебрегване на същностни религиозни проблеми при изтъкнатия поет, афорист и критик. Д-р Камен Рикев изцяло се посвещава на задачата да открои както биографичните свидетелства, така и художествените послания с християнски характер при Далчев. Той дори формулира твърдението, че видният български интелектуалец не може да бъде адекватно интерпретиран извън религиозния контекст, присъстващ както в творбите му, така и в негови частни изказвания.

Монографията обхваща цялостното творчество и цялостните послания на Далчев, а не само отделни пластове от литературната му продукция. Изследването е уникално, защото научно проблематизира самата идея за православно светоусещане и от такива позиции коментира известни творби, които не съдържат буквални позовавания на християнски символи и духовна традиция.

Белезите на православна сетивност в Далчевите текстове авторът вижда в четири фундаментални аспекта: идеята за безвъзвратно умиращия свят, в който парадоксално присъства съпротивата срещу вселенския разпад; християнските проявления на любовта; измеренията на чудесното в битието, както и наличието на стриктно богословски проблеми в отделни стихотворения. Изследването е аргументирано с широк биографичен материал, както и с анализи на лирически текстове, критически статии и афоризми на Далчев.

Заключенията на Камен Рикев са за безспорно и всепроникващо присъствие на християнското световъзприятие в твореца. Заради самобитния му стил, в който избягва традиционни религиозни образи, Далчев е интерпретиран, от една страна, като новатор в българската литература, а от друга – като ярък изразител на автентична православна сетивност в светското изкуство и националната култура от 20 век.

Специално искам да изтъкна отличната библиографска осведоменост на автора – цитирани са 273 книги, студии, статии, рецензии, отзиви и спомени, което показва, че е обхваната цялата налична литература, която има отношение към изследването на Далчевото творчество.

Монографията „Защото е на скрито Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев“ ще представлява интерес не само за учени литературоведи и културолози. Поради логичното си изложение и своя достъпен език тя ще заинтригува учители, студенти и широката публика.

В България книгата може да бъде поръчана онлайн чрез magazinche.com или закупена на място (София, кв. „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ № 16).

Няколко публикации на Камен Рикев в „Двери на православието“ можете да видите тук и тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6ckfc 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин